Produkcja ze stali z Sente – wdrożenie w WIT-METAL

Dostarczanie wyrobów dla różnorodnych sektorów przetwórstwa stali to nie lada wyzwanie. Wymagania poszczególnych branż są bardzo zróżnicowane. Konkurować można zapewniając niezawodność i najwyższą jakością wyrobów. Doskonale zdają sobie z tego sprawę właściciele firmy WIT-METAL. Dlatego szukając możliwości zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych postawili na dedykowane rozwiązania informatyczne Sente.

Inwestycje w rozwój

Firma WIT-METAL od 1984 roku zajmuje się produkcją wyrobów stalowych na potrzeby przemysłu ciężkiego, branży motoryzacyjnej i innych gałęzi przetwórstwa stali. Filozofia firmy to nastawienie na ciągły rozwój. WIT-METAL inwestuje w rozbudowę parku maszynowego oraz zatrudnia wysokiej klasy specjalistów. W celu maksymalnego zwiększenia wydajności i efektywności pracy firma podjęła decyzję o wdrożeniu nowego systemu zarządzającego procesami sprzedażowymi, logistycznymi i produkcyjnymi. WIT-METAL wybrał Sente jako partnera w realizacji projektu.

Kontrola procesów

Cele, które były stawiane przed projektem to:

  • pełna kontrola nad procesem produkcji
  • usprawnienie planowania i raportowania produkcji
  • integracja z laserami
  • umożliwienie płynnej ewidencji surowców i śledzenia ich partii zgodnie z normami ISO
  • usprawnienie kontroli wysyłek wyrobów i półproduktów z zakładu

Jednym z najistotniejszych aspektów wdrożenia było umożliwienie rozwoju parku maszynowego poprzez integrację z systemami zarządzającymi praca poszczególnych urządzeń. Rozwiązania Sente S4 zostały zintegrowane z oprogramowaniem zarządzającym pracą laserów – Plant Manager. Dzięki temu raportowanie etapu wycinania w procesie produkcji będzie odbywało się automatycznie.

Zgodnie z planem

Projekt realizowany był w metodyce zwinnej. Dzięki temu każdy etap prac był na bieżąco testowany, a poszczególne elementy rozwiązania dostosowywane do wymagań WIT-METAL. W najbliższym czasie przedstawimy szczegółowy opis wdrożenia.

 

Powrót do listy artykułów