Z jakimi wyzwaniami mierzą się firmy produkcyjne? – premiera raportu z badania

Dramatyczna, niestabilna, trudna jak nigdy – tak o swojej kondycji mówi 1/3 polskich firm produkcyjnych. Dla 75% przedsiębiorstw wytwórczych problemem są rosnące ceny energii. Z kolei 70% firm walczy z brakiem surowców. Takie wnioski płyną z badania Kondycja polskich firm produkcyjnych w obliczu turbulencji, przeprowadzonym w sierpniu i wrześniu przez Sente. Jak przedsiębiorcy radzą sobie z wyzwaniami? Jakiego rodzaju taktyki wdrażają i jakie są ich sposoby na kryzys? Zapraszamy do lektury raportu z badania.

Kondycja polskich firm produkcyjnych 

Badanie przeprowadziliśmy wśród 100 przedstawicieli polskich firm produkcyjnych w formie pogłębionych wywiadów. Oprócz wyzwań, z którymi się mierzą, rozmawialiśmy również o rozwiązaniach na kryzys. 50% badanych wskazuje aktywne poszukiwanie nowych rynków zbytu jako strategię, która może im pomóc utrzymać się na rynku. Dla 3/4 ankietowanych standardem w ostatnich miesiącach stało się planowanie zapasów surowca z nadwyżką, a 33% przedsiębiorców regularnie szuka zamienników i nowych dostawców.

Przeszkody w cyfryzacji

74% badanych deklaruje plany na wdrożenie rozwiązań z zakresu cyfryzacji. Ma ona pomóc w utrzymaniu dobrego poziomu w trudnych czasach. Jednak aż 68% z nich uznało koszty takich działań za główną przeszkodę w podjęciu takiego przedsięwzięcia, a 30% zwróciło uwagę na słaby dostęp do środków inwestycyjnych, takich jak dotacje. 

Problemy dotykające przedsiębiorców 

Raport: Kondycja polskich firm produkcyjnych w obliczu turbulencji porusza temat kryzysów i wyzwań, które na przestrzeni ostatnich lat dotykały przedsiębiorstwa wytwórcze w Polsce. Badanie zostało zrealizowane we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej w formie pogłębionej ankiety. Materiał przedstawia realną sytuację organizacji z branży produkcji i dostarcza wiedzy na temat wyzwań, z którymi się mierzą oraz sposobów na radzenie sobie z kryzysem. 

Podwyżki cen gazu oraz prądu, braki kadrowe, inflacja, sankcje – sprawdź, jak te problemy zostały ocenione przez przedsiębiorców i jak wpływają na sytuację polskich firm. 

Pobierz raport z badania Kondycja polskich firm produkcyjnych w obliczu turbulencji >> 

https://sente.pl/raport-z-badania-kondycja-polskich-firm-produkcyjnych-w-obliczu-turbulencji/

 

Powrót do listy artykułów