Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich: „Automatyczna optymalizacja interfejsów użytkownika w aplikacjach biznesowych klasy ERP”

Przedsiębiorstwo SENTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny.

Tytuł projektu:

„Automatyczna optymalizacja interfejsów użytkownika w aplikacjach biznesowych klasy ERP”

Cele projektu:

Celem projektu jest powstanie prototypu ulepszonego produktu w postaci aplikacji biznesowej klasy ERP, która będzie automatycznie analizować aktywność użytkowników w interfejsach aplikacji, aby na tej podstawie system się uczył i w przyszłości pokazywał użytkownikowi zoptymalizowany interfejs, w którym praca jest szybsza, łatwiejsza i bardziej ergonomiczna.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu projektu jest opracowanie prototypu oprogramowania biznesowego, które będzie samoczynnie dostosowywało interfejs użytkownika w celu wydajnej pracy użytkowników. Efektem projektu będzie prototyp udoskonalonego produktu Sente Teneum. Produkt Sente Teneum to oprogramowanie biznesowe klasy ERP, którego firma Sente jest producentem. Udoskonalenie polega na dodaniu możliwości autoadaptacji interfejsów użytkownika w celu poprawy efektywności pracy użytkowników, będące rezultatem tego projektu.

Wartość projektu: 5 617 189,61 PLN
Wartość dofinansowania: 3 224 064,66 PLN

Powrót do listy artykułów