Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

Sente Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich „Samodostosowanie oprogramowania biznesowego do wymagań użytkownika w
oparciu o analizę zachowań i algorytmy sztucznej inteligencji” w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Celem niniejszego projektu jest zbadanie możliwości automatycznego analizowania zachowań
użytkownika w oprogramowaniu biznesowym, aby następnie automatycznie dostosowywać to
oprogramowanie do wymagań i zachowań użytkownika przy pomocy algorytmów sztucznej
inteligencji.

Okres realizacji projektu: 1.04.2019 – 31.07.2021
Wartość projektu: 4 524 494,12 PLN
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 2 989 999,52 PLN

Powrót do listy artykułów