Sente Business Secure – badania ze wsparciem UE

Sente Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w partnerstwie z FINGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Sente Business Secure”

Celem projektu jest napisanie nowej platformy do tworzenia aplikacji klasy ERP, która pozwoli na zapewnienie możliwości kastomizacji i aktualizacji oprogramowania.

Wartość projektu: 2 160 840,00 zł
Wartość dofinansowania projektu z UE: 1 120 093,75 zł.

 

Punkt odniesienia

Niewiele wspólnego mają ze sobą spoczywanie na laurach i rozwój. Nasza autorska platforma Neos umożliwia nam wspieranie klientów na wysokim poziomie, ale chcemy robić to jeszcze lepiej. Dlatego planowaliśmy rozwój platformy technologicznej Sente. Nasze plany idealnie zgrały się z działaniem 1.2.1a objętym konkursem w ramach Funduszy Unijnych, skierowanym do firm chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność badawczo-rozwojową. Kryteria były niełatwe do spełnienia, a konkurencja duża, tym bardziej cieszy nas otrzymanie wsparcia z Unii Europejskiej.

Neos daje możliwość dostosowania aplikacji do specyfiki danego przedsiębiorstwa, pozwalając na wykonywanie w oprogramowaniu znacznej ilości modyfikacji indywidualnych, polegających zarówno na zmianach w standardowej wersji, jak i na tworzeniu zupełnie nowych modułów na życzenie klienta. Modyfikacje indywidualne tworzą technicznie i wizualnie jedną całość ze standardowymi modułami Sente S4, dla użytkownika końcowego jest więc nie do odróżnienia, który formularz lub pola formularza są częścią standardowego modułu, a które zostały dodane. Dzięki temu ergonomia rozwiązań Sente stoi na bardzo wysokim poziomie.

Wyzwaniem przy takim podejściu jest aktualizacja oprogramowania do nowej wersji. Połączenie modyfikacji standardowego programu z modyfikacjami na wyłączne zamówienie klienta wiąże się z dużym nakładem pracy. Konieczne w takiej sytuacji są żmudne, czasochłonne testy. Ta kwestia dotyka całą branżę ERP – w kraju i za granicą. Dlatego w niewielu programach tego typu pojawiają się modyfikacje dostosowane do potrzeb klienta, a na dodatek zazwyczaj w okrojonej formie. Czasami indywidualne moduły muszą być tworzone jako niezależne programy w całkowicie innej technologii niż oprogramowanie ERP, co zmniejsza komfort pracy i rodzi trudności w integracji danych. Z kolei oprogramowanie, które posiada duże możliwości kastomizacyjne jest bardzo kosztowne w aktualizacji, a jej przeprowadzenie grozi licznymi błędami w działaniu oprogramowania i zagraża ciągłości działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Punkt docelowy projektu unijnego

W związku z wyzwaniami, które wynikają z indywidualizacji oprogramowania, w ramach dotacji przeprowadzamy prace badawczo-rozwojowe platformy technologicznej Sente. Cel to rozwinięcie naszej technologii w taki sposób, aby nie tylko pozwalała na dopasowanie aplikacji do specyfiki biznesu konkretnego klienta, ale jednocześnie dawała możliwość ciągłego automatycznego testowania i automatycznej aktualizacji do nowych wersji. Zakończenie projektu przewidujemy na koniec przyszłego roku.

Powrót do listy artykułów