Etapy wdrożenia systemu ERP ERP

Etapy wdrożenia systemu ERP

Systemy zarządcze są coraz częściej stosowane w przedsiębiorstwach. Wzrasta świadomość właścicieli firm, co do konieczności usprawniania prowadzonych działań, na każdym etapie organizacji pracy. Przed przystąpieniem do zakupu systemu ERP konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie bieżących potrzeb, planów oraz możliwości firmy. Zadanie to wymaga wiedzy i zaangażowania, dlatego warto od samego początku konsultować się z dostawcą systemu. Niezbędne jest poznanie poszczególnych etapów wdrożenia, aby przygotować zarząd i pracowników na nadchodzące zmiany.

Gotowy czy autorski system ERP?

Warto zwrócić uwagę, że proces wdrożenia systemu ERP zależy od jego rodzaju. Implementacja gotowego oprogramowania przebiega szybciej. System ma z góry dostępne, kompletne moduły. Przedsiębiorca musi na podstawie dokonanej diagnozy oczekiwań wybrać niezbędne obszary, które dostarczane są bez większych zmian. Wybierając rozwiązanie szyte na miarę, należy przygotować się na dłuższy i bardziej angażujący proces oraz większą inwestycję. W wielu przypadkach dedykowany system ERP okazuje się bardziej efektywny.

Jak przebiega wdrożenie platformy ERP?

Rozpoczęcie prac związanych z wyborem oprogramowania do zarządzania firmą zaczyna się w zarządzie firmy, kiedy pomysł wdrożenia platformy poddawany jest pod rozwagę. Dalsze etapy wymagają podjęcia współpracy z doświadczonymi specjalistami, którzy przeprowadzą zamawiającego przez cały proces i doradzą najtrafniejsze narzędzia i procedury. W tym celu w firmie stworzony zostaje zespół wdrożeniowy. W jego skład wchodzą oddelegowani pracownicy z różnych działów, posiadający wiedzę na temat działania kluczowych procesów zachodzących w firmie.

Etap 1. Zdefiniowanie potrzeb i wymagań

Konsultacje rozpoczynają się tak zwaną analizą przedwdrożeniową, czyli ustaleniem celów biznesowych. Eksperci w toku rozmów rozpoznają oczekiwania klienta dotyczące wdrożenia. Często wśród problemów biznesowych wymieniane są:

 • niewydolność aktualnego systemu,
 • słaba kontrola nad jakością i czasem pracy zatrudnionych,
 • chęć rzetelnego rozliczania procesów produkcyjnych w podziale na poszczególne produkty,
 • potrzeba poprawy jakości obsługi klientów,
 • konieczność analizy i raportowania efektów, by wybierać najlepsze kierunki rozwoju.

Analizowane są ścieżki przepływu informacji pomiędzy kolejnymi działami firmy, np. w ramach procesu produkcji i dystrybucji. Prowadzone są wywiady z pracownikami. Weryfikowana jest istniejąca infrastruktura IT. Zebrane informacje służą do stworzenia specyfikacji założeń oraz zdefiniowania ogólnych ram czasowych wdrożenia systemu ERP.

Etap 2. Rozpoczęcie prac

Mając przed sobą pełen obraz potrzeb klienta i cel biznesowy wdrożenia , dostawca przystępuje do realizacji pierwszego etapu. Metodyka zwinna cechuje się podziałem pracy na mniejsze etapy, po których klient może zweryfikować czy kolejne elementy systemu odpowiadają na jego oczekiwania.

W zależności od wymagań system może posiadać obszary:

 • sprzedaży i zamówień,
 • obiegu dokumentów,
 • raportowania wskaźników,
 • obsługi serwisowej klientów,
 • pozyskiwania klientów (CRM),
 • zarządzania produkcją i magazynem.

Etap 3. Projekt systemu ERP

Na podstawie wniosków z wcześniejszych analiz rozpoczyna się praca nad projektem wdrożenia systemu ERP. W środowisku testowym konfigurowane są standardowe funkcjonalności. Po każdym etapie, klientowi prezentuje się wypracowane rozwiązania, które może zaakceptować lub poprosić o ich modyfikację.

Etap 4. Budowa systemu ERP

Kontynuacją jest budowa systemu ERP. Stopniowo powstają  m.in. interfejsy użytkowników, parametry uprawnień, wzory dokumentów. W miarę możliwości przeprowadzana jest migracja danych z poprzedniego systemu, by klient mógł przeprowadzać testy na rzeczywistych danych. W efekcie powstaje gotowe, skonfigurowane oprogramowanie. Przed pełnym wdrożeniem muszą być wykonane testy akceptacyjne poszczególnych funkcjonalności platformy. Pracownicy mają możliwość weryfikacji zgodności z założeniami.

Etap 5. Uruchomienie systemu ERP i szkolenia

Klient otrzymuje kompletne rozwiązanie, konieczne są jednak szkolenia dla pracowników. Obejmują one naukę wykonywania wymaganych czynności w nowym środowisku. Wstępnie prowadzone są w formie grupowej, celem zapoznania z platformą i jej możliwościami. Istotne są cykliczne szkolenia stanowiskowe. Użytkownicy muszą wykonać szereg praktycznych ćwiczeń pod nadzorem konsultantów z zespołu wdrożeniowego, aby rozpocząć samodzielną pracę. Ostatecznie podejmowana jest decyzja o akceptacji systemu ERP.

Etap 6. Opieka powdrożeniowa nad systemem ERP

Współpraca z dostawcą systemu nie kończy się w momencie przejścia firmy na nowy system. Audyt pozwala zamknąć etap implementacji, nadal jednak zdarzają się drobne usterki. Nad ich naprawą czuwa zespół wsparcia. Dlatego mimo większych kosztów, w dalszym ciągu wskazany jest nadzór nad poprawnym działaniem oprogramowania.

Komentarze (0)

Polecane artykuły

bg ERP

Zastosowanie systemów ERP w logistyce

Systemy ERP w logistyce wspomagają kompleksowe zarządzanie wieloma obszarami, dzięki czemu firma zyskuje możliwość poprawienia efektywności i wydajności.

bg ERP

zarządzanie produkcją,

System ERP dla branży produkcji metalowej – 10 korzyści biznesowych wdrożeń w firmach naszych Klientów

Rozwiązanie ERP dla branży produkcji metalowej to pełna kontrola nad wszystkimi procesami: inteligentny system “czuwa” nad całą pulą zadań, które są do wykonania. Jakie korzyści biznesowe płyną z wdrożenia? Przygotowaliśmy przegląd 10 efektów, które nasi Klienci osiągnęli w swoich firmach dzięki rozwiązaniom ERP.

bg ERP

ERP, a CRM – podstawowe różnice

Systemy ERP oraz CRM to narzędzia, których wdrożenie może pomóc zoptymalizować procesy i znacznie poprawić jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

bg ERP

Systemy informatyczne w logistyce

Optymalizacja kosztów to jedno z najważniejszych wyzwań każdego przedsiębiorstwa. Szczególnie w dzisiejszych okolicznościach światowej pandemii, gdy nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądała gospodarka i jakie ograniczenia będą narzucane na firmy.

bg ERP

Wpływ koronawirusa na Twój biznes – jak system ERP może Ci pomóc? Część 1.: firmy handlowe

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołała kryzys gospodarczy, który dzieje się na naszych oczach. Większość firm nie była przygotowana na taki cios i potrzebuje realnego wsparcia, które mogą zapewnić zaawansowane rozwiązania informatyczne. Szybkiemu dostosowywaniu się do nowych warunków w trudnym czasie sprzyjają systemy ERP.

bg ERP

ecommerce erp, retail,

Trendy w retail: kluczowe wyzwania dla branży fashion

Jakie czynniki mają największy wpływ na trendy w branży retail? Które z nich stanowią kluczowe wyzwania dla branży fashion?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIŻĄCO.