System Sente w placówkach medycznych Elvita Sp. z o.o.

Trwa wdrożenie systemu finansowo – księgowego i kadrowo – płacowego oraz systemu obiegu dokumentów elektronicznych firmy Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o., w sieci placówek medycznych  Elvita Sp. z o.o

Cele wdrożenia

Celem wdrożenia pakietu oprogramowania Sente jest usprawnienie m.in. procesów sprzedaży i zakupów, zarządzania projektami inwestycyjnymi, środkami trwałymi, kadrami i płacami, a także wprowadzenie systemu obiegu dokumentów elektronicznych w ośmiu placówkach medycznymi należących do spółki Elvita.

– Nowa aplikacja finansowo – księgowa oprócz standardowych funkcji zapewni nam kalkulację świadczeń medycznych dzięki szczegółowej ewidencji kosztów, z podziałem na wyróżniki, zarówno w ujęciu przedmiotowym (rozliczenia kosztów badań lekarskich i ambulatoryjnych), jak i podmiotowym (rozliczenia kosztów gabinetów, placówek i oddziałów). Umożliwi nam także ewidencję przychodów na wyróżnikach, co w efekcie zapewni informację o wysokości marży na na świadczone przez nas usługi medyczne – mówi Bożena Kowalczyk, dyrektor ekonomiczny w PZ i PZ Elvita Jaworzno III Sp. z o.o.

Co więcej, nowy system pozwoli firmie zaplanować i zewidencjonować wszystkie realizowane inwestycje, m.in. poprzez automatyczne naliczanie planów amortyzacji i wskaźników rentowności (np. EVA, ang. Economic Value Added). Dodatkowo, moduł sprawozdawczości finansowej pozwoli przedsiębiorstwu przedstawiać rozbudowane raporty finansowe wobec udziałowców oraz spółek tworzących grupę kapitałową.

Z kolei program Sente Personel oprócz standardowych funkcji obsługi kadrowo – płacowej, działu socjalnego, modułu rekrutacji, szkoleń i umów cywilnoprawnych, umożliwi spółce obsługę indywidualnych kalendarzy i kart urlopowych pracowników o dobowym wymiarze czasu pracy, innym niż 8. godzinny – specyficznym dla służby zdrowia.

 Aplikacja zautomatyzuje również ewidencję czasu pracy poprzez wprowadzenie importu harmonogramów.  Konsultanci opracowali również moduł, który pracownikom działu kadr umożliwi szacowanie rezerw przeznaczonych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wedle obowiązujących zasad aktuariatu – wyjaśnia Sebastian Nowak, kierownik zespołu wdrożeniowego w firmie Sente Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Natomiast program Sente Obieg Dokumentów umożliwi firmie zarządzanie przepływem dokumentów elektronicznych zgodnie z określonymi procedurami i przyjętymi ścieżkami. Dla przykładu pracownicy sekretariatu będą mogli rejestrować korespondencję i prowadzić własne segregatory, zaś kierownictwo oddziałów placówek i pielęgniarki przełożone będą mogły opisywać merytorycznie faktury elektroniczne.

Powrót do listy artykułów