System Sente w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Firma Sente Systemy Informatyczne Sp. z o. o. zakończyła wdrożenie autorskiego oprogramowania klasy ERP w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. Nowy system informatyczny ułatwi obsługę kadrowo – płacową oraz finansowo – księgową  urzędu.

Wdrożenie w spółce publicznej

W efekcie przeprowadzonej w 2008 roku procedury przetargowej została wyłoniona firma Sente Systemy Informatyczne z Wrocławia, której zadaniem było dostarczenie oprogramowania do prowadzenia księgowości, obsługę finansową, kadrową a także płacową i bankową Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Równocześnie firma przeprowadziła kompleksową migrację dotychczasowych systemów informatycznych  urzędu do oprogramowania Sente.

Jakie korzyści zyska urząd z wdrożenia nowych aplikacji? – Program Sente Finanse i Księgowość ułatwia obsługę sfery budżetowej. Pozwala na sporządzanie planów budżetowych uwzględniających zmiany wprowadzone w ciągu roku przez ministra finansów, dyrektora urzędu lub wojewodę. Umożliwia kontrolę wysokości środków finansowych i porównywanie ich z planem budżetowym oraz ich faktycznym wykorzystaniem przez urząd – wyjaśnia Michał Wojtkowiak, kierownik projektu wdrożeniowego w firmie Sente.

– Umożliwia korzystanie z kont pozabilansowych charakterystycznych dla sfery budżetowej, a także sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz raportów na podstawie zapisów księgowych na tych kontach. Istotnym udogodnieniem jest również korzystanie z mechanizmów automatycznego księgowania m.in. planu budżetowego i zaangażowania środków pieniężnych– dodaje Wojtkowiak.

Z kolei aplikacja Sente Personel oprócz standardowych funkcjonalności programu kadrowego, uwzględnia wszystkie przepisy prawne regulujące naliczanie listy płac w sferze budżetowej. Program dodatkowo automatyczne wylicza wynagrodzenia na podstawie mnożników i kwoty bazowej oraz  wynagrodzenia w przypadku zmian personalnych następujących w trakcie miesiąca. Pozwala sporządzać listy płac według szczegółowej klasyfikacji budżetowej wydatków, w ramach potrzeb poszczególnych wydziałów urzędu.

Dodatkowo po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego umożliwia sporządzanie zestawień wakatów w danym miesiącu oraz wykazu oszczędności z tytułu absencji chorobowych. Jak mówi Michał Joszczak, kierownik wydziału ds. informatyzacji i zarządzania Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – System Sente to zintegrowane oprogramowanie informatyczne i z pewnością ułatwi pracę w naszego urzędu w obszarach kadr, płac oraz finansów i księgowości.

Powrót do listy artykułów