Sente w gronie firm Business Centre Club Częstochowa

W ubiegłym miesiącu nasza firma przystąpiła do stowarzyszenia Business Centre Club Częstochowa. Sente w tym gronie będzie reprezentował partner zarządzający, Jakub Czyżkowski. To dla nas wielkie wyróżnienie zostać zaproszonym do tak szacownego gremium.

O Business Centre Club

Business Centre Club to założony w 1991 roku prestiżowy i nowoczesny klub zrzeszający przedsiębiorców, którzy aktywnie kreują rzeczywistość gospodarczą. Stowarzyszenie wspiera swoich członków i zapewnia im możliwości rozwoju, poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Integruje ludzi biznesu, tworząc elitarną przestrzeń do nawiązywania wartościowych kontaktów.

Wspólne cele

Business Centre Club pomaga przedsiębiorcom zmieniać rzeczywistość biznesową w Polsce. Do zakresu działań stowarzyszenia należy m.in. pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konfliktów z urzędami skarbowymi, windykowaniu należności, doradztwo, konsultacje i porady. Dzięki udanym interwencjom BCC niejednokrotnie zmieniane były niekorzystne przepisy, a firmy członkowskie uniknęły bankructwa i ciągnących się latami procesów. Ponadto, efektem działalności stowarzyszenia jest ponad sześć tysięcy interwencji, opinii, komentarzy, ekspertyz, projektów i propozycji zmian przepisów. Zasługą BCC jest m.in.: obniżenie podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą z 27% do 19%, wprowadzenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, uchwalenie nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Bardzo cieszymy się z tej współpracy.

Powrót do listy artykułów