Trendy w projektowaniu systemów ERP – zwinne zarządzanie zadaniami i przepływem pracy

Rozwiązania wspomagania zarządzania muszą zmieniać się tak szybko, jak szybko zmieniają się potrzeby i oczekiwania rynku. Aby firmy działały efektywnie nie wystarczy już obsługa podstawowych procesów biznesowych. Powtarzalne procesy to tylko część zdarzeń, które każdego dnia pojawiają się w organizacji. Przewagą okazuje się możliwość zwinnego zarządzania zadaniami, zdarzeniami i przepływem pracy z poziomu jednego rozwiązania.

Funkcje to za mało

Dotychczasowe podejście do projektowania systemów ERP bazowało na szerokiej bazie funkcji. Im bogatsza funkcjonalność w poszczególnych obszarach i modułach rozwiązań, z możliwością konfiguracji, tym lepiej. Taka strategia z czasem zaczęła doprowadzać do bardzo dużego rozrostu i skomplikowania systemów. Ich użyteczność z perspektywy użytkownika i możliwość praktycznego wykorzystania w konkretnej organizacji malała. Ergonomia takich rozwiązań coraz mniej odpowiadała zmieniającym się potrzebom biznesu.

Zarządzanie procesami

Z czasem zaczęliśmy obserwować coraz silniejszy trend rozwoju rozwiązań typu workflow jako swego rodzaju “nakładek” na inne systemy. Ich głównym założeniem było podejście do organizacji jako do zespołu procesów, w których można wyróżnić pewne role i działania. Interfejs systemu był konfigurowany do zdefiniowanych działań w organizacji. W centrum uwagi workflow jest proces, a nie funkcjonalność. To jednak nie jest wystarczające rozwiązanie dla dynamicznego biznesu.

Zdarzenia nietypowe to codzienność

W Sente postanowiliśmy przeanalizować potrzeby rynku i szczegółowo poznać naturę wyzwań, z którymi na co dzień spotykają się użytkownicy systemów ERP. Długie rozmowy i pogłębione wywiady pokazały nam, że powtarzalne procesy, to część wszystkich zdarzeń, które każdego dnia pojawiają się w organizacjach. Czym szybciej rozwijająca się firma, czym bardziej dynamiczny rynek, tym mniej występuje w niej zdefiniowanych procesów. Codziennością coraz większej liczby organizacji jest zarządzanie tym, co niespodziewane i nietypowe. Firmy potrzebują elastyczności w procesach, bo nawet te raz określone, mają tendencję do ewoluowania. Szybko rozwijające się firmy potrzebują narzędzi do zwinnego zarządzania zdarzeniami. Aby jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w codziennej pracy zaprojektowaliśmy nową odsłonę systemu ERP. Tak powstał Teneum.

System nerwowy firmy

System Teneum to zupełnie nowe podejście do budowania rozwiązań wspomagania zarządzania. To pierwsze na rynku rozwiązanie, które łączy w sobie tak kompleksowe podejście do zagadnienia zarządzania zdarzeniami, zadaniami i przepływem pracy z tak bogatą funkcjonalnością systemu ERP, CRM, WMS, POS. Teneum odpowiada na rosnące potrzeby firm w zakresie ciągłego usprawniania działania i zwiększenia efektywności. Pozwala elastycznie zarządzać procesami biznesowymi nawet w najbardziej dynamicznych organizacjach. To kolejny krok w ewolucji podejścia do projektowania i funkcjonowania systemu ERP.

Więcej informacji o systemie Teneum znajduje się tutaj.

Powrót do listy artykułów