Dofinansowanie systemu ERP


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Na co można przeznaczyć dotacje?
  2. Gdzie szukać informacji o dotacjach na system ERP?
  3. Czym jest i na co przeznaczyć Kredyt technologiczny?

Dotacje na system ERP

Od dłuższego czasu kryzys gospodarczy testuje wytrzymałość polskich przedsiębiorców. Wielu z nich, aby złagodzić jego skutki, zwraca się w stronę wdrażania w firmie rozwiązań cyfrowych. To kosztowny, ale efektywny sposób optymalizacji procesów, tak, aby w pełni wykorzystywać potencjał przedsiębiorstwa. Dzięki digitalizacji organizacje osiągają lepsze wyniki przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów. Nic więc dziwnego, że popularność inwestycji technologicznych rośnie. Jednak wielu przedsiębiorców ma obawy związane z finansowaniem takiego przedsięwzięcia, gdyż najczęściej stanowi ono spory wydatek. 

Aby nie obciążać firmy pełnym kosztem transformacji cyfrowej, warto pokryć go przy pomocy zewnętrznych źródeł, takich jak dotacje. Należy jednak pamiętać, że często działają one na zasadzie refundacji. Dlatego warto najpierw zabezpieczyć odpowiednią kwotę przed rozpoczęciem projektu. 

Istnieją programy zarówno regionalne, jak i ogólnopolskie. Dobrą praktyką jest bieżące sprawdzanie aktualności w tym zakresie. Dzięki temu można zdobyć środki, które będą niezbędne do wdrożenia innowacji w organizacji. Jednym z takich rozwiązań jest znany wcześniej przedsiębiorcom Kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny – co to jest?

Na początku marca Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował informacje dotyczące naboru do kolejnej edycji Kredytu technologicznego. To dotacja dla mikro-, małych i średnich firm, które planują wdrożenie innowacyjnej technologii, na podstawie której rozpoczną produkcję nowych lub ulepszonych towarów albo usług. W zależności od rodzaju wydatków, lokalizacji inwestycji i wielkości organizacji, poziom dofinansowania wynosi nawet do 70%. Łącznie planuje się przeznaczyć na dofinansowanie 578 milionów złotych. 

Ten rodzaj dofinansowania to połączenie kredytu z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotnej dotacji – premii technologicznej. Wniosek należy złożyć poprzez generator, który jest dostępny na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://lsi.bgk.pl/login#/

Jak każdy program, Kredyt technologiczny mieści się w określonych ramach czasowych. Oznacza to, że jeśli przegapisz termin zgłoszeń, nie otrzymasz świadczeń. Jak wygląda harmonogram tej dotacji? 

  • Ogłoszenie konkursu – 9 marca 2023 r. 
  • Rozpoczęcie składania wniosków – od 23 marca 2023 r. 
  • Zakończenie składania wniosków – do 31 maja 2023 r. 

Jeśli nie zdążysz złożyć wniosku w odpowiednim terminie, nic straconego. Obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z wielu różnych programów, które są finansowane przez Unię Europejską. Zwykle, aby się zakwalifikować, należy spełnić szereg wymagań, ale warto wziąć w nich udział, aby pozyskać częściową refundację kosztów takiego przedsięwzięcia.

Na co otrzymasz dofinansowanie?

Dofinansowanie z Kredytu technologicznego może zostać przeznaczone na zrealizowanie inwestycji technologicznych, które mają na celu zapewnienie warunków oraz rozpoczęcie produkcji nowych albo znacznie ulepszonych produktów i usług. Podstawą takiego przedsięwzięcia powinien być zakup i wdrożenie (lub implementacja własnej) nowej technologii. Musi wstępować w postaci prawa własności przemysłowej, nieopatentowanej wiedzy technicznej, albo wyników badań przemysłowych. 

Co oznacza „wdrożenie nowej technologii”? W tym wypadku chodzi o stworzenie bazy technologicznej. Powinna ona umożliwiać praktyczne zastosowanie opisanego we wniosku pomysłu (technologii). Jej efektem będzie możliwość wcześniej wymienionej produkcji czy świadczenia usług. 

Jakie wydatki mogą zostać objęte dofinansowaniem? Dzięki dotacjom możesz nabyć m.in. prawo użytkowania wieczystego gruntu, prawo własności nieruchomości, środki trwałe, materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne (np. licencja, know-how, patent). Możesz także pokryć koszt ekspertyz, studiów, projektów technicznych, uzyskania patentu czy też rat z tytułu umowy leasingowej. 

Do Kredytu technologicznego mogą zakwalifikować się przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność na terytorium Polski. Ten fakt musi być potwierdzony wpisem do odpowiedniego rejestru. Ponadto jedynie mikro-, małe i średnie firmy mogą skorzystać z możliwości ubiegania się o tę dotację. Muszą także wykazywać zdolność kredytową.

Dotacje na system ERP

Opisany powyżej Kredyt technologiczny to przykład jednego z dostępnych dla przedsiębiorców rozwiązań finansowania. Istnieją także inne rodzaje dotacji, których warunki różnią się w zależności od programu, w którym chcesz wziąć udział. 

Dotacje na system ERP zazwyczaj przewidują sfinansowanie części projektu, np. 15-30% lub więcej. Jeśli dofinansowanie występuje w postaci refundacji całej kwoty, to warto pamiętać, że najpierw należy ją zabezpieczyć.

Na co przeznaczyć dotacje?

W zależności od programu, w którym weźmiesz udział, lista finansowanych przez niego inicjatyw może się różnić. W zdecydowanej większości wspierają one jednak nowe technologie, innowacyjność czy też ogólną cyfryzację i robotyzację. Niektóre umożliwiają zakup i wdrożenie systemu ERP, inne zakup maszyn do produkcji czy opracowanie nowych towarów i ich rozwój. Dlatego warto dokładnie się zapoznać z regułami danych dotacji i wtedy określić, czy możesz je pozyskać na założone przez siebie cele.

Komu przysługują dotacje na system ERP?

Każde dotacje mają swoją grupę odbiorców, najczęściej jednak skorzystać mogą firmy z sektora MŚP. Zwykle pod uwagę brane są również inne czynniki – liczba pracowników, roczne obroty, bilans. W przypadku lokalnych programów liczy się również lokalizacja siedziby przedsiębiorstwa. Jeśli więc planujesz skorzystać z dotacji na system ERP, zapoznaj się dokładnie z zasadami danej inicjatywy, aby mieć pewność, że zakwalifikujesz się do niej. 

Gdzie szukać dotacji na system ERP?

Poszukując informacji o dotacjach na system ERP, warto skorzystać m.in. z poniższych stron internetowych: