System ERP w firmie produkcyjnej – o czym warto wiedzieć wcześniej?


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. O czym warto wiedzieć wdrażając system ERP dla produkcji?
  2. Jakie korzyści osiągają firmy produkcyjne korzystające z takiego oprogramowania?
  3. Jakich błędów nie popełniać?

System ERP w firmie produkcyjnej – o czym warto wiedzieć wcześniej?

Firmy produkcyjne każdego dnia mierzą się z wyzwaniami wynikającymi bezpośrednio ze specyfiki ich działania. Powodują one, że zarządzanie przedsiębiorstwem z tej branży nie należy do najłatwiejszych – do zadań typowych dla każdego biznesu dochodzi tu jeszcze nadzorowanie poprawności procesu wytwórczego, magazynowanie surowców i produktów oraz konieczność zachowania odpowiedniej proporcji pomiędzy zapotrzebowaniem a zaopatrzeniem. To wiele złożonych zagadnień, z których każde jest obarczone ryzykiem błędu, ale w tym miejscu z pomocą może przyjść system ERP dla produkcji. Jego wdrożenie wymaga dużego nakładu pracy, inwestycji pewnej skali, ale na końcu można się z niej spodziewać niemałego zwrotu. Jakich korzyści można oczekiwać, decydując się na takie oprogramowanie? O czym jeszcze warto wiedzieć, wdrażając system do zarządzania produkcją? Na te i wiele innych pytań związanych z ERP dla tej branży odpowiadam poniżej.

System ERP w firmie produkcyjnej – po co?

Mimo szeregu wyzwań zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym nie musi być skomplikowane. Naprzeciw wielu potencjalnym trudnościom wychodzą systemy ERP dedykowane branży produkcyjnej. O czym trzeba wiedzieć, chcąc wdrożyć takie rozwiązanie? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem wiąże się z koniecznością zarezerwowania odpowiednich nakładów czasu, finansów, ale też wprowadzeniem pewnych zmian w kulturze organizacyjnej. Czy w ich obliczu warto wdrażać system ERP w firmie produkcyjnej? Oczywiście, że tak. Jego uruchomienie może przynieść przedsiębiorstwu szereg oszczędności i usprawnień.

ERP dla firm produkcyjnych – najważniejsze korzyści z wdrożenia

System ERP dla produkcji pomaga uzyskać pełną kontrolę nad wszystkimi procesami biznesowymi. Z jakimi korzyściami się wiąże? Najważniejszą z nich jest wsparcie procesu produkcyjnego – rozwiązanie automatycznie przetwarza dane na temat bieżącej sytuacji m.in. na podstawie stanów poszczególnych towarów, a także informacji pochodzących z zamówień. Wspiera również planowanie i realizację poszczególnych etapów wytwarzania produktów, dzięki czemu pracownicy nie tylko nie muszą poświęcać czasu na ich ręczną weryfikację, ale też działania są pozbawione czynnika ludzkiego, z którego często wynikają pomyłki. Co jeszcze zyskujesz wdrażając system ERP w firmie produkcyjnej?

Optymalizacja kosztów procesu produkcyjnego

System do zarządzania produkcją nieustannie monitoruje kolejne etapy procesu i dostarcza informacji na temat realnego kosztu wytworzenia każdego z towarów. Powoduje to, że już na etapie planowania, znany jest przybliżony koszt wyliczany na podstawie receptur i dostępnych na magazynie surowców. Dlaczego to takie istotne? Pomaga to zaplanować przyszłe koszta i skutecznie prowadzić dokładne analizy finansowe.

Lepsze planowanie zaopatrzenia

Nie można skutecznie planować procesu produkcji bez dokładnych estymacji potrzebnego zaopatrzenia. Im dokładniej jesteś w stanie oszacować zasoby, potrzebne do zrealizowania zamówień, tym dokładniejsza będzie prognoza dotycząca koniecznych do zgromadzenia surowców i półproduktów. Ręczne planowanie tego procesu powoduje zazwyczaj jeden z dwóch rezultatów: zbyt dużą ilość zapasów i zamrożenie kapitału w surowcach lub niedobór potrzebnych do realizacji zamówień elementów, co z kolei może powodować przestoje i konieczność poniesienia dodatkowych kosztów.

Wsparcie w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych

Dzięki bieżącej analizie wszystkich danych związanych z procesem produkcyjnym system ERP pomaga podejmować trafne decyzje biznesowe i unikać błędów. Rozwiązanie umożliwia też automatyzację wielu z nich – zwłaszcza tych, które są powtarzalne i wynikają bezpośrednio z innych okoliczności. Z pomocą systemu ERP możliwe jest również wyeliminowanie wąskich gardeł i usprawnienie wszystkich działań przedsiębiorstwa.

Nie oczekuj cudów

Wiele przedsiębiorstw popełnia podstawowy błąd sądząc, że wdrożenie systemu ERP spowoduje natychmiastowe rozwiązanie wszystkich problemów, które występują w organizacji. Gdy tak się nie dzieje są zawiedzione. Niestety nie o to tu chodzi. System zarządzania produkcją może genialnie dopasować się do potrzeb firmy i pomóc sprostać jej wyzwaniom, ale stanie się tak jedynie wówczas, gdy będzie używany świadomie. Implementacji narzędzia informatycznego zawsze musi towarzyszyć zmiana myślenia i postępowania w organizacji. W przeciwnym razie będzie to jedynie powielanie tych samych schematów, które od dawna nie działają.

System ERP w firmie produkcyjnej – podsumowanie

System ERP dla produkcji może przynieść organizacji liczne korzyści i spory zwrot z inwestycji. Należy jednak pamiętać, że stanie się tak jedynie wtedy, gdy jego wdrożenie przebiegnie świadomie i będzie poprzedzone precyzyjnym określeniem celów biznesowych. Jeśli jednak podejdziesz do tego procesu „z głową” możesz osiągnąć wiele oszczędności i usprawnień.