Wsparcie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska dotkniętych kryzysem

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przygotował projekt pomocy – Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa została podjęta, aby zmniejszyć ekonomiczne i gospodarcze skutki wywołane epidemią wirusa SARS-CoV-2. System pomocy obejmuje szereg różnorodnych działań w tym zakresie, których wartość finansowa wynosi miliard złotych.

Jaka pomoc i dla kogo?

Projekt będzie umożliwiał wsparcie w postaci koordynacji działań pomocowych oraz wsparcie doradcze. Celem programu jest dotarcie do właścicieli firm na Dolnym Śląsku z ofertą działań profilaktycznych pozwalających na utrzymaniu miejsc pracy oraz oparciu w funkcjonowaniu ich firm. Czynności związane z programem pomocy będą podlegały nieustannej weryfikacji i dostosowywaniu do zmieniających się warunków gospodarczych.

Pożyczka rozwojowa, realizacja planów mimo kryzysu

Wsparcie programu zawiera opcję: mikropożyczki inwestycyjnej, pożyczki inwestycyjnej oraz pożyczki obrotowej (dedykowanej COVID-19) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego. Pożyczka rozwojowa została przygotowana, aby przywrócić płynność ograniczoną, bądź całkowicie utraconą na skutek COVID-19 (opłacenie kosztów bieżących). Działanie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

Z uwagi na fakt, że rozwiązania mogą zostać wykorzystywane w celach inwestycyjnych, polecamy je uwadze jako jedną z metod wspierających finansowanie projektów IT. 

Powrót do listy artykułów