Wsparcie procesu cyfryzacji dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Już niebawem przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie projektów cyfryzacji i wdrażania rozwiązań IT. Z początkiem września Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Budżet w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację wynosi 110 mln zł, a poziom dofinansowania do zakupów może sięgać do 85% wartości kosztów.

Warunki uczestnictwa

Bony na cyfryzację przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wprowadzenie innowacji poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Wprowadzenie technologii cyfrowych ma umożliwić zmianę sposobu działania przedsiębiorcy lub dodatkowo – zmianę oferowanych produktów.

Na co można przeznaczyć finansowanie?

Do kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy będą mogli wliczyć np. zakup lub licencjonowanie oprogramowania, zakup usług niezbędnych do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego, a także – w ograniczonym zakresie – zakup środków trwałych potrzebnych do wdrożenia cyfryzacji i dostosowania modelu działalności firmy do zmian i nowych okoliczności, powstałych w wyniku pandemii COVID-19.

Termin naborów wniosków

  • opublikowanie konkursu: 6 września 2021 r.
  • uruchomienie naboru wniosków: 20 września 2021 r.
  • zakończenie naboru wniosków: 20 października 2021 r.

Szczegółowy harmonogram naboru wniosków w ramach PO IR: https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Powrót do listy artykułów