System do zarządzania produkcją jednostkową


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Co to jest produkcja jednostkowa?
  2. Jakie cechy powinien mieć system do zarządzania produkcją jednostkową?
  3. Jakich korzyści możesz spodziewać się z wdrożenia takiego rozwiązania?

System do zarządzania produkcją jednostkową

Branża produkcyjna dzieli się na kilka typów. Jednym z nich jest produkcja jednostkowa. Wymaga ona odpowiedniego podejścia. Przed wdrożeniem cyfrowych rozwiązań, warto zastanowić się, które najlepiej spełnią swoje zadanie i zoptymalizują pracę w firmie. Jeżeli szukasz systemu, który zajmie się gospodarowaniem zapasami, pomyśl o MRP. Może jednak potrzebujesz czegoś więcej – oprogramowania, które integruje wszystkie procesy biznesowe firmy w jednym miejscu, wciąż dbając o produkcję? Jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi twierdząco, to najlepszym wyborem będzie system ERP, który zawiera moduł do zarządzania produkcją jednostkową.

Co to jest produkcja jednostkowa?

Produkcja jednostkowa polega na wytwarzaniu towaru w niewielkich ilościach lub w pojedynczych sztukach. Jej cechą charakterystyczną jest mała liczba maszyn wykorzystywana w procesie produkcji. Muszą one być na tyle uniwersalne, aby móc tworzyć wiele różnych rodzajów asortymentu. Sporą część pracy przy wyrabianiu produktu wykonują ludzie. Może to powodować większe koszty z uwagi na potrzebę zatrudnienia specjalistów i używanie specyficznych narzędzi. Jednocześnie stwarza możliwość produkcji niepowtarzalnych towarów.

System ERP a produkcja jednostkowa

Dobry system do zarządzania produkcją jednostkową powinien scentralizować wszystkie procesy firmowe przy jednoczesnym wspieraniu produkcji. Takim rozwiązaniem jest ERP. Składa się z modułów, które w przypadku oprogramowania dedykowanego można dodawać i modyfikować w zależności od potrzeb biznesowych. Obejmuje obszary m.in. produkcji, handlu i dystrybucji, finansów i księgowości, zarządzania personelem, obiegu dokumentów. Można go zintegrować z platformą e-Commerce, spedytorem, systemem WMS lub CRM, aby usprawnić przepływ informacji pomiędzy nimi. Dane są aktualizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym, a rozwiązania Business Intelligence dostarczają analizy, które pomocne są przy podejmowaniu decyzji i reagowaniu na problemy.

System do zarządzania produkcją jednostkową

System ERP dla produkcji jednostkowej powinien mieć możliwości, które pomogą mu wspierać i optymalizować codzienne zadania w firmie. Choć samo wdrożenie jest operacją kosztowną, to należy pamiętać, że w dłuższej perspektywie powinno przynieść wiele oszczędności. Jakie funkcje powinno posiadać oprogramowanie? Do najważniejszych z nich należą:

Planowanie i zarządzanie produkcją

Planowanie i gospodarowanie zapasami to kluczowy obszar, który powinien obejmować system do zarządzania produkcją jednostkową. Procesy wytwórcze tej branży są złożone, dlatego rozwiązanie musi umożliwić optymalne administrowanie nimi. Monitorowanie i kontrolowanie wykonania planu w czasie rzeczywistym pozwala wychwycić wszelkie odchylenia od pierwotnych założeń.

System ERP pomaga optymalnie zarządzać potrzebnymi do produkcji surowcami, co przekłada się na ich oszczędność. Materiały te nie leżą w magazynie, czekając na to, czy w przyszłym zleceniu zostaną wykorzystane. Dział zakupów składa zamówienie na dokładnie taką ilość, jaka jest potrzebna do wytworzenia towaru.

Analizy biznesowe

Wdrażając elementy Business Intelligence, system ERP dla produkcji jednostkowej dostarcza użytkownikom raporty, które mogą posłużyć lepszemu planowaniu procesów wytwórczych. Ponadto pozwalają na wyłapanie niepotrzebnych wydatków i podjęcia działań, mających na celu ograniczenie ich. Przedstawiają informacje w wizualnie estetyczny sposób, który sprawia, że nie potrzebujesz wykształcenia kierunkowego do odczytania ich – będziesz w stanie przeanalizować je dzięki formie, w jakiej będą przygotowane.

Obsługa wielu ośrodków

Firmy produkcyjne często nawiązują relacje z partnerami lokalnymi, jak i międzynarodowymi. Dobry system ERP dla produkcji jednostkowej umożliwia obsługę wielu ośrodków zarówno w kraju, jak i za granicą. Powinien również mieć możliwość zintegrowania ich baz danych, aby przepływ informacji między ośrodkami był przejrzysty, bezproblemowy i błyskawiczny.

Integracja z platformą e-Commerce

Jeżeli firma posiada własny sklep internetowy, system do zarządzania produkcją jednostkową powinien mieć możliwość integracji z nim. W ten sposób informacje o zamówieniach docierają do firmy w sposób automatyczny, przez co ogranicza się liczbę błędów, które w tradycyjnych warunkach mogliby popełnić pracownicy. Obsługa sprzedaży wielokanałowej jest możliwa dzięki modułowi związanemu z handlem i dystrybucją. Dodatkowa integracja ze spedytorem oznacza wysyłanie dokumentów bezpośrednio do jego systemu i wysyłkę towaru do klienta w tym samym dniu.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP dla produkcji jednostkowej

U jednego z naszych klientów, zajmującego się produkcją zespołów ciśnieniowych, przeprowadziliśmy wdrożenie systemu ERP dla produkcji jednostkowej. Najważniejszym wyzwaniem tego projektu było wsparcie procesu wytwórczego i pomoc kadrze kierowniczej w uzyskaniu pełnej kontroli nad nim, precyzyjne rozplanowanie produkcji, a także dokładne oszacowanie, jakie moce rzeczywiście posiada firma. Po wdrożeniu firma zyskała 100% kontroli, dwukrotnie zwiększyła wykorzystanie surowców, przez co może robić dwa razy mniejsze zapasy, a czas wytwarzania wyrobów skrócił się o 15%.

Podsumowanie

System do zarządzania produkcją jednostkową pomaga w optymalizacji pracy. Przyspiesza i automatyzuje procesy, a także przyczynia się do oszczędności przy planowaniu wytwarzania nowego towaru dzięki elementom podobnym do rozwiązania MRP. Taką inwestycję warto wdrożyć, jeśli zależy Ci na lepszej organizacji firmy.