Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Platforma e-Commerce B2B

Funkcjonalności platformy e-Commerce B2B

Prezentacja produktów

Sposób prezentacji produktów na platformie jest dostosowany do specyfiki handlu B2B. Platforma umożliwia wyświetlanie listy produktów w dwóch widokach: uproszczonym i rozszerzonym. W widoku szczegółów produktu prezentowane są wszelkie parametry ułatwiające zakupy, dobrane w zależności od branży i specyfiki firmy, np.nazwa produktu, kod EAN, podstawowa jednostka sprzedaży, minimalna ilość zakupu, cena netto, opis produktu.

Drzewo kategorii

Kategorie produktów dostępnych z poziomu platformy są prezentowane w formie wielopoziomowego drzewa wraz z informacją o liczbie produktów znajdujących się w danej kategorii. Taki sposób prezentacji ułatwia poruszanie się w złożonej i rozbudowanej ofercie, ułatwiając zakupy.

Promocje

Platforma e-Commerce B2B umożliwia przeprowadzanie wszelkiego rodzaju promocji dostosowanych do potrzeb i specyfiki konkretnej branży czy biznesu. Reguły i zasady promocji definiowane są z poziomu systemu ERP. Platforma prezentuje promocje klientom w sposób intuicyjny i przejrzysty, przedstawiając korzyści wynikające ze skorzystania z promocji (np. cena produktów i wartość koszyka z promocją i bez niej) motywując do większych zakupów.

Klient ma możliwość odfiltrowania produktów na platformie do towarów objętych promocją lub promocjami. Jest również informowany o istnieniu lepszej promocji aniżeli ta, którą dodał wcześniej do koszyka i ma możliwość skorzystania z niej.

Oferta dedykowana dla użytkownika

Platforma e-Commerce B2B pozwala na tworzenie z poziomu systemu ERP dedykowanych ofert dla użytkowników indywidualnych lub grup klientów. Klient otrzymuje informację o dodaniu nowej oferty handlowej, ma możliwość odfiltrowania i wyszukiwania produktów tylko spośród tych, znajdujących się w ofercie dedykowanej.

Oferta okresowa

Operator ERP ma możliwość wygenerowania oferty okresowej związanej z indywidualną akcją marketingową, która będzie dostępna z poziomu platformy. Oferty czasowe mogą być ograniczone do konkretnych grup użytkowników. Klient otrzymuje informację o dodaniu nowej oferty okresowej, ma możliwość odfiltrowania i wyszukiwania produktów tylko spośród tych, znajdujących się w jej ramach.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu