Raport: 88% firm handlowych B2B jest w procesie cyfryzacji, 35% planuje transformację sprzedaży

69% przedsiębiorców z branży handlu B2B planuje wdrożenie rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej w przeciągu kolejnych dwóch lat. Z tego, aż 42% ma takie plany już w kontekście kolejnych 12 miesięcy. Takie są wyniki badania Stopień wdrożenia cyfrowej transformacji w polskich firmach B2B przeprowadzonego przez Sente we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu oraz Polskim Instytutem Rozwoju Biznesu. Zostało ono zrealizowane w gronie 100 firm.

Jaki jest stopień wdrożenia cyfrowej transformacji w polskich firmach dystrybucyjnych i handlowych?

Badanie było dla ankietowanych okazją do dokonania autodiagnozy stopnia cyfryzacji swoich firm, który ocenili w skali od 1 do 5. Najmniej wskazań otrzymały odpowiedzi skrajne. Jedynie 7% badanych deklaruje pełną cyfryzację firmy. 5% badanych twierdzi natomiast, że nie ma w swojej firmie wdrożonych żadnych rozwiązań z zakresu cyfryzacji. Większość ankietowanych, bo aż 88%, jest w trakcie procesu cyfryzacji i swój aktualny poziom określa między 2 a 4 stopniem zaawansowania.

Sprzedaż w centrum zainteresowania

Z badania wynika, że głównym obszarem, którego cyfryzacja planowana jest w najbliższym czasie, jest sprzedaż. To odpowiedź, której udzieliło aż 35% badanych. Na drugim miejscu znajdują się magazyn i logistyka zamówień – zmiany w tych obszarach planuje aż 29% firm. Uwagę zwraca przede wszystkim fakt, że aż 1⁄4 badanych deklarowała brak wiedzy na temat tego, jakich konkretnie obszarów będą dotyczyły zmiany.

Co blokuje proces transformacji?

Wybór konkretnych procesów do cyfryzacji nie jest jedynym wyzwaniem. Działania w tym obszarze blokują również liczne obawy. Wśród nich aż 57% badanych wskazuje, że największą przeszkodą we wdrażaniu rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej są zbyt wysokie koszty. Dla 48% ankietowanych barierą jest natomiast brak czasu. Jako pozostałe elementy, które blokują wdrażanie rozwiązań IT, przedsiębiorcy wskazali trudność integracji rozwiązań (42%) oraz brak możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb (36%).

Przedstawiciele polskiego rynku handlu B2B deklarują jednak, że wdrożenie rozwiązań z zakresu transformacji cyfrowej jest jednym z kluczowych elementów ich strategii rozwoju na kolejne lata. Mimo że potrzeba wdrażania zmian w tym obszarze jest wyraźna i pilna to budzi wiele pytań i obaw.

Badanie zostało zrealizowane na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku na próbie 100 osób z polskich firm handlowo-dystrybucyjnych. Zostało ono przeprowadzone metodą łączoną CAWI (ankietowe badanie online) oraz CATI. 

Pobierz raport z badania Stopień wdrożenia cyfrowej transformacji w polskich firmach B2B >> https://sente.pl/raport-stopien-wdrozenia-cyfrowej-transformacji-w-polskich-firmach-handlowych-b2b/

Powrót do listy artykułów