Sente Gazelą Biznesu po raz trzeci!

To już trzeci z kolei rok, w którym znaleźliśmy się wśród firm wyróżnionych w plebiscycie Gazele Biznesu. Co więcej, zanotowaliśmy awans w rankingu ogólnopolskim i bardzo dobrą pozycję w rankingu województwa dolnośląskiego.

Wzrost o 211.96%

O miejscu na liście rankingowej Gazel Biznesu decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat. Nasz wzrost w badanym okresie wyniósł 211,96%, co dało nam 277 miejsce w rankingu ogólnopolskim. W ubiegłorocznym zestawieniu zajęliśmy 868 miejsce. Awans o 591 pozycji to dla nas duży sukces i potwierdzenie tego, że zmierzamy w dobry kierunku. Nie zwalniamy tempa, wręcz przeciwnie – rozwijamy się coraz szybciej.

W czołówce firm z dolnego śląska

Oprócz ujęcia ogólnopolskiego, Gazele Biznesu prezentują również rankingi poszczególnych województw. W tegorocznym zestawieniu zajęliśmy 27 miejsce na 439 sklasyfikowanych w województwie dolnośląskim firm. Pozycja w trzeciej dziesiątce najszybciej rozwijających się firm w regionie jest dużym sukcesem. Firm z dolnego śląska, które działają efektywnie i osiągają coraz lepsze wyniki, nie brakuje. Znaleźć się w takim gronie i to na tak wysokim miejscu, to wyróżnienie, które bardzo motywuje.

Wiarygodne źródło wiedzy

Gazele Biznesu uważane są za znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm. Ranking ma czytelne i niezmienne od lat kryteria. Dzięki temu jest on wiarygodny. Udział w rankingu jest bezpłatny, a o jego przyznaniu nie decyduje jury, lecz wyniki finansowe przedsiębiorstwa z trzech ostatnich lat. Publikowany jest corocznie na łamach miesięcznika Puls Biznesu, począwszy od 2000 roku. Dolnośląska gala rozdania nagród odbyła się 20 lutego na Stadionie miejskim. Nagrodę w naszych imieniu odebrali Daniel Urban i Marek Wesołek.

Powrót do listy artykułów