Automatyzacja procesów księgowych

i dbałość o ich poprawność, to przewagi systemu Teneum, które zwiększają efektywność pracy działu księgowości. System finansowo – księgowy skutecznie wspomaga pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w szybkim i sprawnym prowadzeniu działań.

Korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:

  Automatyzacja procesów

  Procesy księgowe w systemie Teneum są w dużym stopniu automatyzowane. Dokumenty wprowadzone do systemu finansowo-księgowego w innych działach są automatycznie księgowane. Pracownicy księgowości nie musze zajmować się czasochłonnymi czynnościami związanymi z ręcznym wprowadzaniem danych, dzięki czemu mają więcej czasu na inne zadania.

  Pełna zgodność z przepisami

  System Teneum jest stale aktualizowany zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, co daje pewność poprawności prowadzonych dzialań. Obszar finansowo – księgowy dopasowuje się do rodzaju działalności firmy i jej specyficznych dla jej branży wymogów formalnych.

  Skuteczna konsolidacja

  System Teneum został zaprojektowany tak, aby bez problemu obsługiwać wiele spółek w ramach jednego systemu finansowo-księgowego. Pozwala to na spójne prowadzenie księgowości dla wszystkich podmiotów grupy kapitałowej i generowanie skonsolidowanych raportów w odpowiednich formach.

  Sprawozdania na czas

  System umożliwia generowanie różnego typu sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znacznie usprawnia to terminowe dostarczanie informacji finansowych do urzędów skarbowych, instytucji finansowych i innych.

  Ocena kondycji firmy

  Na podstawie raportów pochodzących z systemu możliwa jest ocena sytuacji przedsiębiorstwa, wyników finansowcyh i obszarów, w których generowane są najistotniejsze koszty. Raporty pozwalają określić sytuację finansową firmy, ułatwiając zarządowi i działowi controllingu podejmowanie strategicznych decyzji.

  Zapewnienie płynności finansowej

  Automatyzacja kontroli rozrachunków w systemie Teneum skraca cykl rotacji należności. Mailowe powiadomienia z systemu do kontrahenta usprawniają komunikację, pozwalając szybciej zareagować na opóźnienia płatności.

Chcesz się dowiedzieć, jakie funkcje i moduły zawiera system Teneum w obszarze Finanse i księgowość?

Sprawdź funkcjonalność

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu