Workflow

System Workflow dostarcza szerokiej palety narzędzi do zarządzania pracą własną, przepływem pracy w grupach roboczych oraz w całej organizacji. Użytkownicy rozwiązania mogą planować zadania, zakładać projekty, przypisywać do nich zadania oraz przydzielać je do konkretnych osób. Każde zadanie, jak i projekt, może być opatrzone komentarzem lub wzbogacone załącznikiem. Moduł posiada wbudowany terminarz w postaci agendy. Do konkretnych zadań i projektów można przypisać alerty mailowe. Workflow umożliwia całościowe zarządzanie przepływem pracy, zadań i obiegiem dokumentów w organizacji w jednym miejscu systemu.

Panel Moje zadania stanowi dla każdego z użytkowników główne źródło informacji na temat zadań z nim związanych. Każda z osób widzi w swoim panelu przypisane do niej zadania i projekty, w których jest zaangażowana. Takie rozwiązanie pozwala w jednym miejscu monitorować swoje aktywności, nawet jeśli są one związane z pracą w różnych zespołach czy grupach roboczych.

System Workflow stanowi wsparcie pracy grup roboczych. Rozwiązanie pozwala na planowanie pracy, monitorowanie postępów w projektach, przypisywanie zadań do osób. Stanowi wsparcie dla zespołów działających w metodykach zwinnych (Scrum, Kanban itp.), pozwalając definiować własne tablice zarządzania przepływem pracy. Korzystając z Workflow, każda osoba zaangażowana w pracę zespołu ma pełen wgląd w status prac, może w prosty sposób konsultować swoje zadania i delegować je do pozostałych członków grupy.

Klient poczty elektronicznej

System Workflow umożliwia integrację z pocztą elektroniczną, imprort aktywności z wiadomości mailowych i przypisywanie ich do poszczególnych projektów.

Archiwum dokumentów elektronicznych

W systemie workflow znajduje się repozytorium dokumentów elektronicznych. Rozwiązanie pozwala na gromadzenie dokumentów elektronicznych, załączanie skanów dokumentów, tworzenie dokumentów z szablonów i ich odpowiednie katalogowanie. System umożliwia też przechowywanie dokumentów elektronicznych na potrzeby Urzędu Skarbowego.

Edytor workflow

Workflow w systemie Teneum nie narzuca z góry określonych schematów przeprowadzania poszczególnych procesów czy definiowania schematów elektronicznego obiegów dokumentów. Dzięki temu rozwiązanie jest elastyczne i nie ogranicza użytkowników w ich codziennej pracy. Kiedy jednak po jakimś czasie korzystania z modułu zaczną klarować się powtarzalne procesy, to możliwe jest ich zdefiniowanie i stworzenie z nich schematu.

Umów się na bezpłatną konsultację.

Ada Kwiatkowska-Skórka

Menadżer ds. Rozwoju