Program dotacyjny: 20 mln zł na transformację polskich firm

W kwietniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, w którym łączna kwota grantów sięga blisko 20 mln zł. Celem projektu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia cyfrowej transformacji po to, by zwiększyć ich wydajność oraz efektywność. Wnioski o przyznanie grantu można składać do 30 czerwca 2021 roku. To duża szansa dla firm, które są zainteresowane wdrożeniem systemu ERP.

Potencjalne korzyści

Świadomość korzyści, jakie niesie za sobą digitalizacja przedsiębiorstw, może sprawić, że Polska pod względem cyfryzacji rozwinie się w szybszym tempie. Organizatorzy konkursu przewidują, że dzięki dofinansowaniu firmy będą mogły przeznaczyć sumę grantu na opracowanie całościowego planu transformacji firmy. Wpłynie to pozytywnie na usprawnienie działania organizacji oraz sprawi, że pozycja firmy w sektorze będzie bardziej konkurencyjna.

Na co można przeznaczyć otrzymane pieniądze?

Projekt dofinansowany w ramach programu może objąć różnego rodzaju prace związane z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0 w firmie, w tym:

  • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej,
  • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej,
  • zakup maszyn i sprzętu niezbędnych do wdrożenia konkretnego obszaru transformacji,
  • zakup licencji, know-how oraz wszelkich praw własności intelektualnej.

Warunki uczestnictwa

Pilotaż programu ,,Przemysł 4.0” jest skierowany dla małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski. By móc przystąpić do konkursu, od firm wymaga się planu wdrożenia zmian w swoim przedsiębiorstwie w zakresie automatyzacji i robotyzacji. Co więcej, w terminie 3 lat poprzedzającym złożenie wniosku firma musi odnotować sprzedaż na poziomie co najmniej 2 mln zł. Wkład własny, jaki firma musi wnieść do projektu to minimum 15% z otrzymanego dofinansowania.

Składanie wniosków jest możliwe od 15 czerwca do 30 czerwca 2021 roku na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0.

Powrót do listy artykułów