ERP dla branży produkcji meblowej – precyzyjne zarządzanie produkcją w Twojej firmie


ERP dla branży produkcji meblowej – precyzyjne zarządzanie produkcją w Twojej firmie

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Dlaczego warto wdrożyć ERP dla branży produkcji meblowej?
  2. Jakie korzyści z wdrożenia systemu ERP odnoszą firmy z branży produkcji meblowej?

Zintegrowane rozwiązanie ERP dla branży produkcji meblowej zapewnia łatwiejszy dostęp do danych i szybszy przepływ informacji. System łączy w sobie funkcje systemu ERP, MRP, CRM i MES. Dzięki temu zarządzanie wszystkimi procesami produkcyjnymi i biznesowymi odbywa się w jednym narzędziu. Umożliwia to skrócenie czasu produkcji wyrobów i redukcji związanych z nią kosztów.

Jednymi z najważniejszych wyzwań w branży produkcji meblowej są śledzenie stopnia zaawansowania procesu, realizacji zleceń w czasie rzeczywistym oraz sprawne zarządzenie wydawaniem surowców na produkcję. W jaki sposób system ERP wspiera radzenie sobie z nimi? Opowiadam o tym w poniższym artykule.

System ERP dla branży produkcji meblowej – korzyści z wdrożenia

System ERP wspiera przedsiębiorstwa z branży produkcji meblowej we wszystkich kluczowych procesach biznesowych. Umożliwia precyzyjne rejestrowanie każdej czynności, którą pracownicy wykonują w ramach procesu produkcji, usprawnia generowanie raportów i wspiera obsługę magazynu przyprodukcyjnego oraz magazynu surowca. Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą wdrożenie takiego rozwiązania?

ERP dla branży produkcji meblowej umożliwia generowanie zaawansowanych raportów analitycznych

Rozwiązanie umożliwia generowanie zaawansowanych raportów analitycznych monitorujących przebieg pracy, a także samodzielne tworzenie dedykowanych zestawień. Dzięki temu możliwe jest dokładne śledzenie kosztów, partii wykorzystywanych surowców (np. płyt, drewna), zdolności produkcyjnych, magazynów i innych zasobów organizacji, w celu poprawy wyników firmy.

Produkcja meblowa pod kontrolą dzięki systemowi ERP

ERP dla branży produkcji meblowej to rozwiązanie wspierające działania biznesowe, pozwalające trwale podnosić przewagę konkurencyjną. System wspiera obsługę złożonych procesów handlowych, przyjmowanie zwrotów i reklamacji, a także umożliwia przyspieszenie procesów spedycyjnych. Co jednak najważniejsze dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, gwarantuje dostęp do aktualnych informacji o jej przebiegu, które wspierają podejmowanie decyzji niezbędnych w poprawnym funkcjonowaniu organizacji. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji na niespodziewane zdarzenia.

Możliwość dokładnego określenia kosztów realizacji zamówień

Dzięki wdrożeniu systemu rejestracji czasu pracy poszczególnych zleceń produkcyjnych możliwe jest dokładne określenie kosztów wykonania danego wyrobu oraz efektywności pracy poszczególnych pracowników. Umożliwia to precyzyjna ewidencja czasu pracy nad określonymi zleceniami i produktami. Rejestracja czasu pracy odbywa się bezpośrednio na wydziałach produkcyjnych, za pomocą skanerów kodów kreskowych na kartach zleceń.

Łatwiejsza inwentaryzacja dzięki systemowi ERP dla branży produkcji meblowej

Usprawnienie i przyspieszenie inwentaryzacji jest możliwe dzięki uporządkowaniu produktów, poprzez opatrzenie ich etykietami. Te następnie zostają zeskanowane przez terminal. Taka praktyka pomaga kontrolować daty ważności i numery serii, tak by w magazynie nie tworzyły się złogi, a towary nie ulegały przeterminowaniu.

System ERP wspierający kompleksowe zarządzanie gospodarką magazynową

ERP dla branży produkcji meblowej usprawnia obsługę przyjęć i wydań w magazynie, wspierając i przyspieszając pracę magazyniera np. za pomocą terminali bezprzewodowych. Rozwiązanie umożliwia ewidencję zamówień wysyłki towarów, a także obsługę dokumentów magazynowych (m.in. przyjmowania, szukania, wydawania surowców).

Rozwiązanie wspierające procesy sprzedażowe

System ERP dla branży produkcji meblowej to rozwiązanie wspierające działania biznesowe, pozwalające trwale podnosić przewagę konkurencyjną. Wspiera obsługę złożonych procesów handlowych, przyjmowanie zwrotów i reklamacji, a także umożliwia przyspieszenie procesów spedycyjnych.

Przykład wdrożenia systemu ERP dla branży produkcji meblowej

Rozwiązanie ERP dedykowane branży produkcji meblowej wdrożyliśmy w firmie jednego naszych klientów. MHM to spółka-córka niemieckiego przedsiębiorstwa Hartmann. Zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych drewnianych mebli wysokiej klasy. Nasza dotychczasowa współpraca zaowocowała implementacją szeregu rozwiązań, które znacząco poprawiły działanie przedsiębiorstwa. Najważniejsze z nich to:

  • możliwość prowadzenia dokładnej ewidencji zamówień i wysyłki towarów,
  • możliwość obsługi dokumentów magazynowych na  bezprzewodowych terminalach (wśród nich przyjmowanie, szukanie, wydawanie surowców),
  • ułatwienie procesu inwentaryzacji, dzięki uporządkowaniu produktów poprzez opatrzenie ich etykietami, które następnie są skanowane przez terminal, co pomaga kontrolować daty ważności i numery serii, tak by w magazynie nie tworzyły się złogi,
  • system kompleksowo zarządzający gospodarką magazynową, obsługujący przyjęcia i wydania w dwóch magazynach – tarcicy i wyrobów gotowych.

Wdrożenie wymienionych rozwiązań w firmie MHM to nie koniec współpracy. Obecnie są realizowane prace obejmujące zaprojektowanie zaawansowanych funkcji modułu produkcyjnego.

ERP dla branży produkcji meblowej to rozwiązanie, które zwiększa wydajność pracy i znacząco usprawnia przepływ informacji między pracownikami firmy. System pozwala na podnoszenie efektywności realizowanych procesów, co przekłada się bezpośrednio na wzrost przychodów i zadowolenie Klientów przedsiębiorstwa. Oprogramowanie wspiera realizację wyzwań w branży produkcji meblowej, a tym samym jest solidną podstawą do generowania większych zysków przedsiębiorstwa.