Jakie zmiany przyniesie Polski Ład?


Jakie zmiany przyniesie Polski Ład?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jakie najważniejsze zmiany przyniesie Polski Ład?
  2. Co obejmuje CyberPoland 2025?
  3. Jak rozwiązania ERP wspierają przedsiębiorców we wdrożeniu zmian związanych z Polskim Ładem?

Ustawa podatkowa w ramach Polskiego Ładu została podpisana przez prezydenta, więc nowy program zmian stał się faktem. Przedsiębiorcy muszą teraz przygotować się do nowych zasad związanych z różnymi obszarami prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. 

Polski Ład – program

Czym jest Polski Ład? Jest to strategia mająca na celu odbudowę gospodarki po pandemii. Plan opiera się na 5 fundamentalnych założeniach, wprowadzających zmiany w różnych zakresach społeczno-gospodarczych.

Fundamenty Polskiego Ładu dotyczą podatków, zdrowia, trudności mieszkaniowych, emerytury oraz nowych miejsc pracy. Dzielą się na 10 obszarów związanych z rozwojem państwa oraz dobrostanem Polaków.

W programie znalazły się także założenia związane z cyfryzacją w Polsce.

CyberPoland 2025 – co obejmuje?

Ze względu na postęp technologiczny, coraz więcej usług administracyjnych przenosi się do świata cyfrowego. Dzięki temu wiele spraw związanych z urzędem można załatwić w łatwiejszy i znacznie szybszy sposób. Polacy coraz chętniej korzystają z elektronicznej opcji usług publicznych. Na przestrzeni ostatnich 5 lat, blisko 20 milionów deklaracji PIT zostało złożonych za pośrednictwem internetu. W tym samym czasie wpłynęło 8,1 mln elektronicznych wniosków o 500+. 

CyberPoland 2025 zakłada, że podstawą funkcjonowania relacji administracja-obywatel będzie środowisko cyfrowe. Wyrobienie prawa jazdy, składanie skargi, publiczne konsultacje – każda z tych usług domyślnie powinna mieć swój cyfrowy odpowiednik. Oczywiście ich papierowe formy nadal będą dostępne dla chętnych, ale nie będą już pełniły roli głównego medium. 

Dobra wiadomość dla ludzi, którzy nie lubią marnować czasu na stanie w kolejce w urzędzie – również w tym zakresie możemy spodziewać się zmian. Komunikacja z urzędami ma być uzupełniana o różne narzędzia, mające podnieść jej jakość i tempo. Takimi rozwiązaniami mają być m.in. wizyty wideo w urzędach, chatboty udzielające porad, a także system kolejkowania do urzędów. Będzie to miało wpływ również na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Polski Ład - najważniejsze zmiany

Ustawa obejmuje szereg zmian, z których większość weszło od 1 stycznia 2022 roku. Dotykają one w sporej mierze przedsiębiorców. Oto najważniejsze z nich. 

Składka zdrowotna w Polskim Ładzie

Od 2022 roku zmienił się sposób jej naliczania. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, płacą składkę w wysokości 9% dochodu. Z kolei dla tych, którzy rozliczają się podatkiem liniowym 19-procentowym, składka wynosi 4,9%. 

Została także wprowadzona minimalna kwota składki (która już nie będzie mogła zostać odliczona od podatku) na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca jest zobowiązany do jej zapłaty – nawet jeśli w danym miesiącu nie uzyska żadnego dochodu. 

Ryczałt w Polskim Ładzie

Założone jest obniżenie stawki ryczałtu do 12% oraz 14%. Pierwsza stawka obejmuje branżę IT, a druga sektor budowlany i określone zawody medyczne i techniczne. Dla pozostałych sfer nie są przewidywane żadne zmiany w tym zakresie. 

Kwota wolna i próg podatkowy w Polskim Ładzie

Dla osób rozliczających PIT kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł. Dzięki temu wynagrodzenie oraz emerytura wynoszące do 2500 zł miesięcznie są zwolnione z opodatkowania.

Pierwszy próg podatkowy został z kolei podniesiony z 85 528 zł do 120 tys. zł. Od tego progu obowiązuje opodatkowanie w wysokości 32%. Poniżej tej granicy opodatkowanie wynosi 17%. 

Jednocześnie próg 85 528 zł nadal obowiązuje dla PIT-0.

PIT-0 w Polskim Ładzie

PIT-0 nie dotyczy już tylko osób poniżej 26 roku życia. Teraz skorzystać mogą również seniorzy z prawem do emerytury, którzy zrezygnowali z jej pobierania i pozostali na rynku pracy jako aktywni zawodowo, będąc zatrudnionym na etacie, zleceniu lub jako przedsiębiorcy. 

W rodzinach – także zastępczych – w których jest min. 4 dzieci, rodzice są zwolnieni z PITu, jeśli zarabiają do 85 528 zł. Opiekunowie prawni są objęci tą samą zasadą. Osoby fizyczne powracające do naszego kraju też mogą skorzystać z ulgi do 85 528 złotych przychodu rocznie, o ile przez co najmniej 3 lata, bezpośrednio poprzedzające rok podatkowy, posiadały miejsce zamieszkania za granicą i przeniosły go do Polski. Warunkiem odliczenia jest uzyskanie przychodu, podobnie jak w przypadku seniorów – z tytułu działalności gospodarczej, umowy zlecenia czy umowy o pracę.

Ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie

Jest to ulga, która przysługuje osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę oraz przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, rozliczającym się według skali podatkowej. Warunkiem jest jednak uzyskanie dochodu w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie. 

Podstawę do wyliczenia ulgi stanowi kwota brutto. Wysokość ulgi wyliczamy od kwoty rocznego przychodu przy zastosowaniu poniższego wzoru: 

  • od 68 412 zł do 102 588 zł:

(przychód x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

  • od 102 588,01 zł do 133 692 zł:

(przychód x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

Pracodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy przekroczony został próg 133 692 zł. Dlatego jeśli podatnik nie jest pewien co do sumy swoich rocznych przychodów, może zabezpieczyć się przed ewentualnym zwrotem korzyści, które wynikają z nowej ulgi, składając na piśmie wniosek o to, aby nie pomniejszać dochodu o kwotę tej ulgi. Wniosek musi złożyć odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Ulgi na innowacje w Polskim Ładzie

W ramach Polskiego Ładu powstał tzw. Pakiet dla biznesu, który obejmuje wiele różnych ulg podatkowych. Dotyczą innowacji, rozwoju firm, repatriacji kapitału, a także proinnowacyjnego rozwiązania dla inwestorów. 

Jedną z ciekawszych jest ulga na robotyzację przemysłową. Przedsiębiorstwo, które kupi i zainstaluje robota przemysłowego, może odliczyć część kosztów związanych z inwestycją w robotyzację. 

Kolejną ulgą jest IP Box oraz B+R (badania i rozwój) – dotychczas nie było możliwości korzystania z obu ulg jednocześnie przy osiąganiu dochodów kwalifikowanych z komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nowe przepisy umożliwiają to, dzięki czemu firmy zyskują zachętę nie tylko, aby wytwarzać własność intelektualną, lecz i do rejestrowania jej w naszym kraju. 

Pytanie do eksperta

Mariusz Wróbel

Konsultant biznesowy w obszarze kadr i płac

Zadaj pytanie

Rozwiązania ERP a Polski Ład

Nowa ustawa wprowadziła wiele modyfikacji obecnego prawa, które mogą wydawać się skomplikowane do wdrożenia w firmie. Pojawiają się również luki, które na bieżąco są korygowane, więc aby dobrze zaimplementować odpowiednie aktualizacje do systemu ERP i swojego przedsiębiorstwa, należy uważnie śledzić temat Nowego Ładu. 

System ERP Teneum a Polski Ład

System ERP Teneum został dostosowany do wymogów wynikających z Nowego Ładu. Zdecydowana większość zmian dotyczy obszaru zarządzania personelem, ponieważ Polski Ład to seria poprawek i usprawnień głównie w tym zakresie.

Konsultanci Sente na bieżąco gromadzą niezbędną wiedzę oraz pracują nad dostosowaniem systemu ERP do założeń Nowego Ładu. 

Aktualizacja rozwiązań ERP do wymogów wynikających z Polskiego Ładu została przeprowadzona w grudniu 2021 roku.