Efektywność działania polskich firm handlowych – premiera raportu z badania

Jedynie 29,3% firm z branży handlowej może pochwalić się dostarczaniem większości zamówień do klientów, już na następny dzień po ich złożeniu. W tym samym czasie aż 32,3% przedsiębiorców zajmujących się handlem deklaruje, że wdrożenie pracownika magazynu zajmuje w ich firmie miesiąc.

Branża handlowa odgrywa znaczącą rolę dla polskiej gospodarki, stanowiąc nie tylko istotny filar rynku pracy, ale i przynosząc ogromny wkład do budżetu państwa. Biorąc to pod uwagę, jak i fakt, że dynamika otoczenia biznesowego wymaga nie tylko sprawnego funkcjonowania, ale i nieustannego dostosowywania się do zmieniających się warunków oraz oczekiwań klientów, od przedsiębiorstw z tego sektora oczekuje się szczególnej efektywności. Jedynie najlepsi, którzy poradzili sobie z tą niełatwą sztuką, są w stanie realnie wyprzedzić konkurencję.

Jakie czynniki wpływają na poziom efektywności? Co determinuje sukces lub niepowodzenie polskich firm handlowych? Jak rodzime przedsiębiorstwa z tej branży radzą sobie z wyzwaniami wynikającymi z aktualnej sytuacji geopolitycznej? Postanowiliśmy to sprawdzić. W tym celu w okresie od października do grudnia 2023 przeprowadziliśmy badanie „Efektywność działania polskich firm handlowych”.

Brak efektywnego wdrażania pracowników to straty, które mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie

Badanie przeprowadziliśmy wśród 133 przedstawicieli polskich firm handlowych w formie pogłębionych wywiadów. Jego celem była weryfikacja i analiza tego, jak efektywnie działają przedsiębiorstwa z tej branży, jakie procesy funkcjonują w nich w sposób optymalny, a które mają potencjał do usprawnień i poprawy

Pytania zostały skonstruowane tak, aby sprawdzić, na jakim poziomie efektywności realizowane są procesy w obszarach logistyki i sprzedaży, jak szybka i skuteczna jest obsługa klienta i realizacja zamówień oraz w jaki sposób funkcjonuje magazyn i czy jest on wydajny. 

Oddając w Państwa ręce raport z badania, chcemy pokazać, jak wygląda stan faktyczny i zainspirować czytelników, będących przedstawicielami firm handlowych, do przyjrzenia się swojej sytuacji i własnej weryfikacji, w których procesach efektywność odbiega od przyjętych na rynku standardów. Wyniki przeprowadzonego przez nas badania nie tylko diagnozują, ale i proponują możliwości optymalizacji i usprawnień tych obszarów. W tym celu do udzielenia komentarzy zaprosiliśmy praktyków i ekspertów polskiego sektora handlu. Ich wnioski oraz przemyślenia poszerzają perspektywę płynącą z danych.

Jednym z głównych wyzwań, przed którym stoją firmy handlowe jest luka kompetencyjna na rynku pracy

Wyniki badania „Efektywność działania polskich firm handlowych” stanowią cenne informacje dla właścicieli przedsiębiorstw handlowych, wymagają one jednak pieczołowitej analizy uwzględniającej specyfikę działania i własną sytuację. To praca, którą musicie Państwo wykonać samodzielnie, choć oczywiście służymy wsparciem w razie wątpliwości lub pytań. 

Dla ogólnego lepszego zrozumienia wyników i kontekstu, do udzielenia komentarza zaprosiliśmy 7 ekspertów dobrze znających i rozumiejących branżę. Wśród nich znaleźli się:

Pobierz raport z badania „Efektywność działania polskich firm handlowych” >> https://sente.pl/efektywnosc-dzialania-polskich-firm-handlowych/

Powrót do listy artykułów