Zamówienie na realizację projektu

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości ZIT WrOF. W ramach procedury rozeznania rynku, prosimy o złożenie oferty na usługę doradczą.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie.

Treść oferty

Aktualizacja: wybór oferty został dokonany, dziękujemy za złożone propozycje.

 

Powrót do listy artykułów