Biała lista podatników VAT ERP

Biała lista podatników VAT

4 września 2019 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło tak zwaną białą listę. Jest to zestawienie wszystkich przedsiębiorców zawierające informację czy są oni czynnymi vatowcami. Utworzenie listy ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Jednak pewne kwestie związane z nową ustawą budzą wciąż wiele wątpliwości wśród firm.

Co to jest biała lista i jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja wprowadziła ogólnodostępną listę podatników VAT, która zawiera komplementarne dane, takie jak: rachunek bankowy, nazwę firmy, imię i nazwisko, REGON, PESEL, a także dane firmy: numer KRS, adres siedziby firmy i dane osób reprezentujących dany podmiot. 

Biała lista umożliwi sprawdzenie czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Jeśli natomiast odmówiono mu rejestracji wykaz pozwoli poznać podstawy prawne tej decyzji.

Warto dodać, iż weryfikacja konta z utworzoną listą jest obligatoryjna, a pominięcie tego kroku wiąże się
z odpowiedzialnością finansową i ewentualnymi sankcjami. 

Chociaż biała lista weszła w życie 1 września 2019 roku, to dopiero od 1 stycznia 2020 roku zaczną oficjalnie obowiązywać konsekwencje z niej wynikające. Aktualizacja listy odbywa się w każdy dzień roboczy.

Biała lista rachunków bankowych – kogo dotyczy?

Nowe przepisy obowiązują każdego podatnika, a dane w wykazie dotyczą zarówno przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynny podatnik VAT, jak i tych, którzy zostali wykreśleni z urzędu skarbowego.

Czy biała lista to problem dla przedsiębiorców?

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, na przedsiębiorców nałożony jest dodatkowy obowiązek administracyjny. Oczywistym zatem jest, że zmiany te, zwłaszcza w początkowej fazie, mogą stanowić znaczące utrudnienie. 

Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli należność za fakturę zostanie przelana na niezgłoszony rachunek bankowy, wpłacający nie będzie miał możliwości zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Zmiany będą dotyczyć wyłącznie płatności, których wartość przekracza kwotę 15 tys. zł. Ustawa przewiduje również możliwość uniknięcia tych konsekwencji. Aby to zrobić, podatnik będzie zobowiązany złożyć zawiadomienie
o wpłacie należności na rachunek bankowy znajdujący się poza białą listą do naczelnika urzędu skarbowego przypisanego do wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia złożenia przelewu.

Biała lista w systemie ERP

Aby uniknąć konsekwencji wynikających z dokonania wpłaty na rachunek nieznajdujący się na białej liście, przedsiębiorcy będą zobowiązani do każdorazowego weryfikowania podanego przez kontrahenta numeru konta w przypadku transakcji powyżej określonego limitu. Przy dużej liczbie faktur kosztowych weryfikacja rachunków może stać się bardzo czasochłonna, co może przyczynić się do wydłużenia procesu rozliczeń
z kontrahentami. Aby uprościć spełnienie obowiązków wynikających z wprowadzenia białej listy, nasi architekci rozbudowali system Teneum o funkcje, które pozwalają zweryfikować, czy konto, na które planowany jest przelew, znajduje się na białej liście. Dzięki temu spełnienie obowiązków wynikających
z nowych przepisów zostało uproszczone.

Komentarze (0)

Polecane artykuły

bg ERP

workflow,

System workflow – czym jest i dlaczego warto go wdrożyć?

Workflow to narzędzie pomagające monitorować przepływ pracy. System może wspomóc automatyzację wielu żmudnych i rutynowych procesów w firmie.

bg ERP

ERP,

System ERP dla branży spożywczej – główne korzyści

Branża spożywcza cechuje się niską marżowością produktów, rozbudowanym łańcuchem dostaw i wielokanałowością sprzedaży. Większość produktów szybko rotuje ze względu na datę ważności, czy sezonowość. Aby sprawnie kierować działaniami firmy z tej branży, warto pomyśleć o wdrożeniu systemu informatycznego.

bg ERP

Zastosowanie systemów ERP w logistyce

Systemy ERP w logistyce wspomagają kompleksowe zarządzanie wieloma obszarami, dzięki czemu firma zyskuje możliwość poprawienia efektywności i wydajności.

bg ERP

zarządzanie produkcją,

System ERP dla branży produkcji metalowej – 10 korzyści biznesowych wdrożeń w firmach naszych Klientów

Rozwiązanie ERP dla branży produkcji metalowej to pełna kontrola nad wszystkimi procesami: inteligentny system “czuwa” nad całą pulą zadań, które są do wykonania. Jakie korzyści biznesowe płyną z wdrożenia? Przygotowaliśmy przegląd 10 efektów, które nasi Klienci osiągnęli w swoich firmach dzięki rozwiązaniom ERP.

bg ERP

ERP, a CRM – podstawowe różnice

Systemy ERP oraz CRM to narzędzia, których wdrożenie może pomóc zoptymalizować procesy i znacznie poprawić jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

bg ERP

Etapy wdrożenia systemu ERP

Przed przystąpieniem do zakupu systemu ERP konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie bieżących potrzeb, planów oraz możliwości firmy. Zadanie to wymaga wiedzy i zaangażowania, dlatego warto od samego początku konsultować się z dostawcą systemu.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIŻĄCO.