fbpx
Biała lista podatników VAT ERP

Biała lista podatników VAT

4 września 2019 roku Ministerstwo Finansów wprowadziło tak zwaną białą listę. Jest to zestawienie wszystkich przedsiębiorców zawierające informację czy są oni czynnymi vatowcami. Utworzenie listy ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Jednak pewne kwestie związane z nową ustawą budzą wciąż wiele wątpliwości wśród firm.

Co to jest biała lista i jakie zmiany wprowadza?

Nowelizacja wprowadziła ogólnodostępną listę podatników VAT, która zawiera komplementarne dane, takie jak: rachunek bankowy, nazwę firmy, imię i nazwisko, REGON, PESEL, a także dane firmy: numer KRS, adres siedziby firmy i dane osób reprezentujących dany podmiot. 

Biała lista umożliwi sprawdzenie czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Jeśli natomiast odmówiono mu rejestracji wykaz pozwoli poznać podstawy prawne tej decyzji.

Warto dodać, iż weryfikacja konta z utworzoną listą jest obligatoryjna, a pominięcie tego kroku wiąże się
z odpowiedzialnością finansową i ewentualnymi sankcjami. 

Chociaż biała lista weszła w życie 1 września 2019 roku, to dopiero od 1 stycznia 2020 roku zaczną oficjalnie obowiązywać konsekwencje z niej wynikające. Aktualizacja listy odbywa się w każdy dzień roboczy.

Biała lista rachunków bankowych – kogo dotyczy?

Nowe przepisy obowiązują każdego podatnika, a dane w wykazie dotyczą zarówno przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynny podatnik VAT, jak i tych, którzy zostali wykreśleni z urzędu skarbowego.

Czy biała lista to problem dla przedsiębiorców?

W związku z wejściem w życie nowych przepisów, na przedsiębiorców nałożony jest dodatkowy obowiązek administracyjny. Oczywistym zatem jest, że zmiany te, zwłaszcza w początkowej fazie, mogą stanowić znaczące utrudnienie. 

Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli należność za fakturę zostanie przelana na niezgłoszony rachunek bankowy, wpłacający nie będzie miał możliwości zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Zmiany będą dotyczyć wyłącznie płatności, których wartość przekracza kwotę 15 tys. zł. Ustawa przewiduje również możliwość uniknięcia tych konsekwencji. Aby to zrobić, podatnik będzie zobowiązany złożyć zawiadomienie
o wpłacie należności na rachunek bankowy znajdujący się poza białą listą do naczelnika urzędu skarbowego przypisanego do wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia złożenia przelewu.

Biała lista w systemie ERP

Aby uniknąć konsekwencji wynikających z dokonania wpłaty na rachunek nieznajdujący się na białej liście, przedsiębiorcy będą zobowiązani do każdorazowego weryfikowania podanego przez kontrahenta numeru konta w przypadku transakcji powyżej określonego limitu. Przy dużej liczbie faktur kosztowych weryfikacja rachunków może stać się bardzo czasochłonna, co może przyczynić się do wydłużenia procesu rozliczeń
z kontrahentami. Aby uprościć spełnienie obowiązków wynikających z wprowadzenia białej listy, nasi architekci rozbudowali system Teneum o funkcje, które pozwalają zweryfikować, czy konto, na które planowany jest przelew, znajduje się na białej liście. Dzięki temu spełnienie obowiązków wynikających
z nowych przepisów zostało uproszczone.

Komentarze (0)

Polecane artykuły

bg ERP

Etapy wdrożenia systemu ERP

Przed przystąpieniem do zakupu systemu ERP konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie bieżących potrzeb, planów oraz możliwości firmy. Zadanie to wymaga wiedzy i zaangażowania, dlatego warto od samego początku konsultować się z dostawcą systemu.

bg ERP

Systemy informatyczne w logistyce

Optymalizacja kosztów to jedno z najważniejszych wyzwań każdego przedsiębiorstwa. Szczególnie w dzisiejszych okolicznościach światowej pandemii, gdy nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądała gospodarka i jakie ograniczenia będą narzucane na firmy.

bg ERP

Wpływ koronawirusa na Twój biznes – jak system ERP może Ci pomóc? Część 1.: firmy handlowe

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołała kryzys gospodarczy, który dzieje się na naszych oczach. Większość firm nie była przygotowana na taki cios i potrzebuje realnego wsparcia, które mogą zapewnić zaawansowane rozwiązania informatyczne. Szybkiemu dostosowywaniu się do nowych warunków w trudnym czasie sprzyjają systemy ERP.

bg ERP

ecommerce erp, retail,

Trendy w retail: kluczowe wyzwania dla branży fashion

Jakie czynniki mają największy wpływ na trendy w branży retail? Które z nich stanowią kluczowe wyzwania dla branży fashion?

bg ERP

JPK_V7 – kogo obowiązuje i jakie istotne zmiany wprowadzi?

JPK_V7 to nowy sposób rozliczania VATu, których zastąpi dotychczas obowiązujące deklaracje. Sprawdź od kiedy wchodzi w życie i kogo będzie dotyczyć.

bg ERP

Praktyczne aspekty wdrożenia PPK

Czym jest PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe? W jaki sposób wdrożenie ich wygląda z perspektywy pracownika oraz pracodawcy?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIŻĄCO.