Transformacja cyfrowa – dlaczego, jak i kiedy?


Z tego tekstu dowiesz się:

  1. Czym jest cyfrowa transformacja?
  2. Kiedy zdecydować się na wdrożenie cyfrowej transformacji?
  3. Jak systemy ERP wspierają cyfrową transformację?

Transformacja cyfrowa – dlaczego, jak i kiedy?

Transformacja cyfrowa wymieniana jako jeden z najsilniejszych trendów w rozwoju przedsiębiorstw. Koncepcja zakłada wdrożenie innowacji technologicznych zmieniających dotychczasowy sposób funkcjonowania firmy. Czym w praktyce jest cyfrowa transformacja i jaką wartość biznesową może wnieść do organizacji?

Cyfrowa transformacja - definicja

Transformacja cyfrowa definiuje się jako integrację technologii cyfrowej ze wszystkimi obszarami funkcjonowania firmy. Dzięki niej możliwe jest wykorzystanie gromadzonych danych do tworzenia innowacyjnych usług i poszerzenia dotychczasowej oferty. W zakres cyfrowej transformacji wchodzą działania związane z modyfikacją procesów biznesowych i organizacyjnych. Jej celem jest pełne wykorzystanie możliwości, jakie niosą za sobą nowoczesne rozwiązania technologiczne. Zakłada ona zastosowanie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0, Internetu Rzeczy czy sztucznej inteligencji. Cyfrowa transformacja może przebiegać zupełnie inaczej w każdej firmie. Z tego względu trudno wskazać definicję, która dotyczy wszystkich przedsiębiorstw. 

transformacja cyfrowa

Praktyczne wykorzystanie transformacji cyfrowej

Airbnb dzięki nowoczesnym technologiom wprowadziło na rynek nowy sposób realizacji od dawna znanych usług. Aplikacja stanowi platformę, łączącą dwie grupy – ludzi poszukujących noclegów z tymi, którzy dysponują mieszkaniami do wynajęcia. Rozwiązanie tak bardzo spodobało się użytkownikom, że obecnie Airbnb wyceniany jest na 10 mld $. Firmę stawia się na równi z największymi światowymi sieciami hotelowymi.
Firm, które korzystając z nowych technologii, wdrożyły w życie innowacyjny model biznesowy, jest coraz więcej. W tej grupie wymienić można takich gigantów jak Uber czy Netflix.
Przykładów cyfrowej transformacji nie brakuje również na polskim rynku. Wykorzystanie technologii mobilnych w polskich bankach sprawiło, że skomplikowane i wymagające zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa operacje wykonujemy jednym “kliknięciem” – np. płatności BLIK.
Grupa Naspers, właściciel serwisu OLX, zbudowała kompleksowe rozwiązanie klasy BI. Pozwala ono na zarządzanie terabajtami generowanych informacji i ich szczegółową analizę. Wyciągane na tej podstawie wnioski pozwalają na doskonalenie  działalności operacyjnej zgodnie z podejściem „data driven business”. Dostęp do ogromnych zbiorów informacji w czasie rzeczywistym pozwala na implementację usprawnień na bieżąco, natychmiast odpowiadając na potrzeby klientów.

Kiedy i dlaczego warto wdrożyć cyfrową transformację?

Transformacja cyfrowa to kierunek, który może istotnie zwiększyć potencjał przedsiębiorstwa. Nie jest celem samym w sobie, ale raczej sposobem na budowanie przewagi na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Czynniki, które skłaniają firmy do jej przeprowadzenia wynikają z rosnących oczekiwań klientów, stale ewoluującej technologii i coraz szybciej zmieniającego się otoczenia biznesowego.
Cyfrowa transformacja jest procesem, który zakłada stałą gotowość do zmian. Dzięki niej firma nie zatrzyma się w miejscu – poradzi sobie z każdym problemem czy nową sytuacją na rynku. Moment, w którym konkretny biznes będzie gotowy na wdrożenie innowacji, będzie zależał od jego specyfiki i aktualnego zaawansowania technologicznego. Podobnie w przypadku obszaru działań, który obejmie transformacja cyfrowa – jest on zależny od potrzeb organizacji. Może objąć zarówno wprowadzenie mało skomplikowanego systemu IT, jak i  wdrożenie rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji.

ERP przyjazne transformacji cyfrowej

Cyfrowa transformacja jest możliwa przy wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań informatycznych. Tutaj wymienić można w zasadzie wszystkie dostępne systemy i technologie, dzięki którym możemy zaimplementować nowe rozwiązania. Wybór konkretnych będzie zależny od celu i oczekiwań względem cyfrowej transformacji.
W przypadku systemów ERP ważną rolę pełnią takie czynniki, jak elastyczność rozwiązań i ich “otwartość” na modyfikacje. To właśnie one będą decydowały o możliwości szybkiej adaptacji nowych pomysłów. Pozwolą też w sposób efektywny usprawnić kluczowe procesy biznesowe przedsiębiorstwa.
System ERP dopasowany do potrzeb oraz przygotowany do integracji z innymi systemami może okazać się fundamentalnym czynnikiem w procesie transformacji cyfrowej Należy jednak pamiętać, że samo rozwiązanie informatyczne nie wystarczy. To tylko narzędzie w ręku osób, które mają pomysł na wykorzystanie innowacyjnych technologii do budowania przewagi konkurencyjnej. Elastyczne rozwiązania pozwalają realizować nawet najbardziej niecodzienne i wymagające wizje. Cyfrowa transformacja firmy to droga, która nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie miała jasno zdefiniowanych granic. Na przestrzenii najbliższych lat będziemy mogli obserwować, kto dzięki takiemu kierunkowi działań zyska najwięcej. Kluczem do sukcesu będzie wykorzystanie rozwiązań IT z niczym nieograniczoną wyobraźnią.

cyfrowa transofrmacja biznesu

Źródła:

  • http://www.theguardian.com/media-network/media-network-blog/2013/nov/21/digital-transformation
  • http://enterprisersproject.com/what-is-digital-transformation
  • http://www.pb.pl/cyfrowa-transformacja-w-praktyce-909318