Nowa era IT – w jaki sposób model subskrypcyjny zdejmuje barierę wejścia do świata dopasowanych rozwiązań informatycznych?


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Skąd pojawił się pomysł oferowania wdrożenia systemów informatycznych w subskryocji?
  2. W jaki sposób model subskrypcyjny zdejmuje barierę wejścia do świata dopasowanych rozwiązań?
  3. Jakie korzyści przynosi subskrypcja w porównaniu do tradycyjnych modeli finansowania projektów wdrożeniowych?

Nowa era IT – w jaki sposób model subskrypcyjny zdejmuje barierę wejścia do świata dopasowanych rozwiązań informatycznych?

W dobie dynamicznego rozwoju technologii dostęp do zaawansowanych i dopasowanych rozwiązań IT staje się kluczowy dla osiągnięcia i utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Tradycyjne modele wdrożeń systemów informatycznych, często kosztowne, mogą stanowić kolosalną barierę wejścia dla wielu firm, które borykają się z problemami finansowymi z powodu licznych kryzysów ekonomicznych. Przedsiębiorców, którzy mierzą się z tego powodu z wieloma trudnościami i wyzwaniami, może zainteresować subskrypcja. Ten zyskujący na popularności model finansowania, oferuje nowe możliwości, które pomagają zdjąć te ograniczenia. W ten sposób organizacje mogą szybko rozpocząć korzystanie z nowego oprogramowania, bez konieczności dokonywania dużych inwestycji początkowych. Wiele firm nie może czekać na poprawę sytuacji gospodarczej, a dalsze wstrzymywanie się z inwestycjami to dalece niekorzystny scenariusz.

Dlaczego subskrypcja?

Od zawsze, systemy informatyczne dla firm i ich wdrożenie, stanowiły dla wielu przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) ogromne wyzwanie finansowe. Nierzadko słyszeliśmy i widzieliśmy duże potrzeby związane z cyfryzacją po stronie Klientów, natomiast wejście do świata IT wiązało się z obawą dotyczącą wysokich opłat, co w efekcie powodowało opór. Koszty związane z zakupem licencji, dopasowaniem infrastruktury i integracją rozwiązań często przekraczają możliwości budżetowe przedsiębiorców.

Ostatnie lata, naznaczone pandemią, wojną, inflacją, kryzysami gospodarczymi, czy problemami z zachowaniem ciągłości łańcuchów dostaw dodatkowo pogłębiły te trudności, zmuszając przedsiębiorstwa do szukania bardziej elastycznych i przystępnych finansowo rozwiązań. Takich, które nie wzbudzają lęku przed dokonaniem ogromnej inwestycji i zamrożeniem kapitału. Sytuacja ta jednocześnie postawiła wyzwanie przed dostawcami systemów informatycznych, w postaci oferowania narzędzi jeszcze lepiej dopasowanych do potrzeb – także tych związanych z budżetem projektu. 

Odpowiedzią na te wyzwania jest model subskrypcyjny, oferujący dostęp do zaawansowanych systemów IT, za który opłata zostaje rozdzielona pomiędzy kwotę początkową i comiesięczne koszty subskrypcji lub z wyłączeniem opłaty początkowej opierając się tylko i wyłącznie na opłatach subskrypcyjnych. Wybór opcji pozostawiamy klientowi. Pominięcie opłat inicjalnych/początkowych skutkuje zwiększeniem opłaty miesięcznej za korzystanie z systemu. Takie podejście umożliwia firmom adaptację do zmieniających się warunków rynkowych bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwestycyjnych na start.

W jaki sposób model subskrypcyjny zdejmuje barierę wejścia do świata dopasowanych rozwiązań?

Wdrożenie ERP w subskrypcji istotnie redukuje finansową barierę wejścia do świata dopasowanych rozwiązań IT. Dzięki modelowi subskrypcyjnemu, firmy nie muszą mierzyć się z koniecznością jednorazowego wydania ogromnej kwoty, a nadal mogą korzystać z wszystkich funkcji wdrażanego systemu.

Subskrypcja umożliwia elastyczne zarządzanie budżetem i dopasowanie proporcji do bieżącej sytuacji i potrzeb organizacji. Bez względu na to, czy stosunek opłaty początkowej do cyklicznych wynosi 20:80, 40:60, czy też decydujemy się wyłącznie na opłaty subskrypcyjne, w zasadzie każde przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na dopasowane rozwiązania, które wcześniej były dostępne jedynie dla większych rynkowych „graczy”.

Jakie korzyści przynosi subskrypcja w porównaniu do tradycyjnych modeli finansowania projektów wdrożeniowych?

Najważniejszą korzyścią, która stoi za wyborem wdrożenia w modelu subskrypcyjnym, jest budżet. W przypadku tradycyjnego zakupu jest to kwota X – koniec-kropka. Standardowy model pracy dostawcy się nie zmienia, ale dla Klienta subskrypcja likwiduje barierę wejścia i daje większą elastyczność kosztową. Zmienia się tylko to. Subskrypcja otwiera zatem pole do rozmów w kwestii finansów. 

Przykładowo: system ERP, który chce wdrożyć firma, kosztuje 350 000 zł. W przypadku modelu tradycyjnego należy po prostu zapłacić tę kwotę. Dla niektórych przedsiębiorstw jest to za dużo, aby móc pozwolić sobie na zakup systemu. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku subskrypcji. W tym modelu także rozłożenie kosztów zostaje dopasowane do potrzeb.

System WMS lub ERP w subskrypcji umożliwia szybszy dostęp do cyfryzacji i dopasowanych rozwiązań IT. Elastyczność płatności pozwala również na lepsze zarządzanie przepływem gotówki, planowanie wydatków w dłuższej perspektywie i zachowanie płynności bez ryzyka. To sprawia, że nawet małe i średnie przedsiębiorstwa, które wcześniej bardziej zachowawczo podchodziły do takich inwestycji i nie zawsze mogły sobie pozwolić na wdrożenie, teraz mogą mieć dostęp do technologii, która pomoże pomóc im wynieść efektywność działań na nowy poziom.

Jaka jest realna różnica cenowa pomiędzy modelem tradycyjnym a subskrypcyjnym? Czyli, o ile zdejmujemy barierę wejścia?

Zacznijmy od podania przykładowych widełek, jeżeli chodzi o wdrożenie ERP i WMS dopasowanych do potrzeb. W tym miejscu warto zaznaczyć, że każdy projekt różni się od siebie, dlatego to jedynie przykładowe kwoty. Jeśli chodzi o system ERP, koszty wdrożenia zaczynają się od 350 tysięcy złotych. W przypadku WMS, w zależności od liczby licencji i innych zmiennych, należy mówić o kwocie od 175 tysięcy złotych. Nietrudno zauważyć, że wejście do świata IT nie należy do najtańszych, natomiast w istotny sposób usprawnia działanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa, oraz wiąże się z licznymi korzyściami.

Wdrożenie ERP w modelu subskrypcyjnym to koszt od 9 tysięcy złotych miesięcznie. Z kolei implementacja WMS wiąże się z opłatami od 6,5 tysiąca złotych miesięcznie. Wszystko zależy od potrzeb i celów biznesowych konkretnego projektu. Na wysokość opłaty subskrypcyjnej wpływają różne czynniki, m.in.: zakres, liczba licencji, niestandardowe procesy czy integracje. Oprócz opłaty miesięcznej w modelu subskrypcyjnym Klient ponosi dodatkowo koszty inicjalne (początkowe), natomiast są one znacząco niższe od cen w modelu klasycznym. Co warte podkreślenia, subskrypcja pozwala zdecydować, co jest ważniejsze – czy mniejsze/większe koszty inicjalne, czy mniejsza/większa opłata miesięczna. Ostateczny wybór zależy od Klienta.

Podsumowanie

Model subskrypcyjny to sposób finansowania projektów IT, który znacząco ściąga barierę wejścia sprawiając, że rozwiązania ERP i WMS stają się bardziej dostępne dla firm z sektora MŚP. Dzięki rozłożeniu kosztów pomiędzy opłatę początkową i cykliczne płatności, przedsiębiorcy nie muszą mierzyć się z koniecznością jednorazowego wydania ogromnej kwoty, a nadal mogą korzystać z wszystkich funkcji wdrażanego systemu. Model subskrypcyjny umożliwia firmom szybkie wdrażanie nowoczesnych technologii, co w efekcie pozwala im na sprawną cyfryzację, lepsze dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i dynamiczny rozwój.