Dane w WMS – jak wykorzystać je do zwiększenia efektywności magazynu?


Dane w WMS – jak wykorzystać je do zwiększenia efektywności magazynu?

Rozwiązania zarządzające pracą magazynu wdrażane są po to, aby zwiększyć wydajność i moce przerobowe firmy. Mają bezpośredni wpływ na pracę ludzi – usprawniają ją i eliminują konieczność wykonywania powtarzalnych czynności. Dają też wgląd w pełen przekrój informacji dotyczących pracy magazynu.

Większa wydajność

W systemie WMS mamy dostęp do całego przekroju danych dotyczących realizowanych zamówień i przebiegu procesów magazynowych. Ich obserwacja pozwala określić natężenie pracy w poszczególnych porach dnia – o której brakuje rąk do pracy, a w jakich godzinach podaż pracy jest zdecydowanie większa niż liczba zleceń do realizacji. Analiza tego, jak dużo pracy zostało zleconej, a ile w rzeczywistości wykonano (liczba zamówień, które pojawiły się do wydania vs. liczba zamówień, które zostały wydane) pozwala określić rzeczywiste zapotrzebowanie na pracę – czy pracowników jest za mało czy za dużo i jak zmienia się to w czasie. System WMS pozwala wychwytywać tendencje i optymalizować podaż mocy w trakcie dnia i tygodnia. Dzięki temu tradycyjną, zmianową organizację pracy możemy zastąpić precyzyjnym systemem grafików godzinowych. W ten sposób przyczyniamy się do redukcji godzin pracy przypadających na osobę przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej mocy do realizacji zleceń magazynowych. Przekłada się to na zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów.

Mniej pomyłek

System WMS daje nam szerokie możliwości analizy i oceny wydajności pracy pracowników. Mamy pełen wgląd w dane dotyczące przebiegu kompletacji poszczególnych zamówień – kto je realizował, jak dokładnie przebiegała ścieżka zbiórki, ile trwały poszczególne jej elementy. Możemy obserwować, ile czasu średnio zajmuje wykonywanie poszczególnych czynności. Wszelkie odchylenia od normy są od razu widoczne. Jeśli któremuś z pracowników realizacja danego zadania zajmuje zdecydowanie więcej lub mniej czasu niż wynika to ze średniej, to system umożliwia nam identyfikację przyczyn poszczególnych odchyleń. Podobnie w przypadku błędów. Od razu widzimy z czego wynikają odchylenia: z pomyłek pracowników czy z niewłaściwej organizacji magazynu. Dzięki temu możemy natychmiast eliminować czynniki obniżające wydajność i przyczyniające się do pomyłek.

Motywacja pracowników

System WMS to również doskonałe narzędzie do motywowania pracowników. Dzięki ocenie efektywności pracy każdego z magazynierów możemy wprowadzić system premiowy adekwatny do osiąganych rezultatów. W takim modelu najlepsi są wynagradzani za ponadprzeciętne wyniki. Pracownikom, którzy notują słabsze wyniki, możemy dokładnie wskazać, w których elementach mają największy potencjał do poprawy. Zwiększenie motywacji i zaangażowania, choć nie jest wymieniane jako główny cel wdrożenia systemu WMS, może mieć wymierny wpływ na wzrost wydajności magazynu.

Komentarze zamknięte.