WMS a ERP – czym różnią się te systemy?


Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Jakie są główne różnice między systemami WMS i ERP?
 2. Kiedy wybrać system ERP, a kiedy WMS?
 3. Jakie funkcje pełnią te systemy?

WMS a ERP – czym różnią się te systemy?

WMS i ERP są coraz częściej stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach (szczególnie tych działających w branży handlowej i produkcyjnej), które muszą zarządzać skomplikowanymi procesami logistycznymi. Te dwa systemy informatyczne mają za zadanie optymalizację procesów, lecz różnią się zakresem działania i funkcjami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnicom między oprogramowaniem WMS i ERP. Taka analiza będzie pomocna w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru odpowiedniego narzędzia w zależności od sytuacji i potrzeb przedsiębiorstwa.

Dlaczego w ogóle porównuje się systemy WMS i ERP?

Porównanie systemów ERP i WMS jest istotne, ponieważ oba te rozwiązania informatyczne dla firm mają kluczowe znaczenie dla zarządzania różnymi aspektami działalności. Chociaż ich główne funkcje różnią się, współpracują one w celu osiągnięcia wspólnych celów, takich jak optymalizacja procesów operacyjnych, redukcja kosztów oraz poprawa efektywności. Rozważając wdrożenie jednego lub obu narzędzi, warto poznać specyfikę każdego z nich oraz główne różnice. 

System ERP stanowi fundament zarządzania zasobami całego przedsiębiorstwa, oferując kompleksowe funkcje w zakresie finansów, produkcji, sprzedaży i zarządzania personelem. Z kolei WMS wspiera w operacjach magazynowych, oferując precyzyjne narzędzia do zarządzania przyjęciem towaru, składowaniem, kompletacją zamówień oraz wysyłką. Porównanie tych rozwiązań pozwala zrozumieć, jak mogą wzajemnie się uzupełniać, zapewniając lepszą kontrolę nad procesami logistycznymi i magazynowymi oraz integrację danych na poziomie całej firmy.

Przyjrzyjmy się bliżej różnicom pomiędzy systemem WMS a ERP.

System ERP – kompleksowe zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

System ERP to zintegrowane oprogramowanie, które umożliwia kompleksowe zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Jego głównym zadaniem jest integracja wszystkich działów i procesów w firmie. Obejmuje szeroki zakres funkcji, takich jak zarządzanie finansami, personelem, produkcją, sprzedażą, zaopatrzeniem oraz magazynem. Kluczową zaletą systemów ERP jest możliwość centralizacji danych, co pozwala na łatwy dostęp do informacji w czasie rzeczywistym i usprawnia podejmowanie decyzji.

Kluczowe funkcje systemu ERP:

 • Finanse: Zarządzanie księgowością, budżetowanie, prognozowanie i raportowanie finansowe.
 • Zarządzanie personelem: Rekrutacja, szkolenia, płace, ocena pracowników.
 • Produkcja: Planowanie produkcji, zarządzanie zasobami produkcyjnymi, kontrola jakości.
 • Handel i dystrybucja: Zarządzanie relacjami z klientami (CRM), kampanie marketingowe, prognozowanie sprzedaży.
 • Zaopatrzenie i logistyka: Zakupy, zarządzanie dostawcami, optymalizacja łańcucha dostaw.
 • Magazynowanie: Zarządzanie zapasami, inwentaryzacja, kontrola stanów magazynowych.

System WMS – specjalistyczne rozwiązanie dla magazynów

System WMS to oprogramowanie dedykowane zarządzaniu operacjami magazynowymi. Jego głównym celem jest usprawnienie wszystkich procesów związanych z magazynowaniem, takich jak przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja zamówień, wysyłka oraz inwentaryzacja. Systemy WMS są bardziej szczegółowe i precyzyjne w tym zakresie zarządzania w porównaniu do modułów magazynowych dostępnych w systemach ERP, które skupiają się wyłącznie na ewidencjonowaniu danych na temat procesów intralogistycznych. 

Kluczowe funkcje systemu WMS:

 • Przyjęcie towaru: Rejestrowanie towaru przychodzącego, etykietowanie, kontrola jakości.
 • Składowanie: Optymalne rozmieszczenie towarów w magazynie, zarządzanie miejscami składowania.
 • Kompletacja zamówień: Szybkie i dokładne zbieranie zamówionych produktów, zarządzanie kolejką zadań.
 • Wysyłka: Przygotowanie towaru do wysyłki, tworzenie dokumentów wydań, zarządzanie przewoźnikami.
 • Inwentaryzacja: Przeprowadzanie cyklicznych inwentaryzacji, kontrola stanów magazynowych.
 • Śledzenie partii i numerów seryjnych: Zarządzanie partiami towarów i numerami seryjnymi dla lepszej kontroli jakości.

ERP a WMS – główne różnice:

Przyjrzyjmy się najistotniejszym różnicom pomiędzy systemem ERP a WMS w kilku kluczowych aspektach:

 • Zakres funkcjonalności: System ERP obejmuje szeroki zakres funkcji związanych z zarządzaniem całym przedsiębiorstwem, podczas gdy WMS koncentruje się wyłącznie na zarządzaniu magazynem.
 • Zarządzanie magazynem: WMS oferuje bardziej szczegółowe i specjalistyczne funkcje magazynowe, takie jak zaawansowane algorytmy składowania i kompletacji zamówień. Możliwości ERP w zakresie zarządzania logistyką magazynową są dużo mniejsze. 
 • Integracja: Systemy ERP są zaprojektowane tak, aby integrować wszystkie działy i procesy w firmie, co umożliwia lepszą komunikację i przepływ informacji. WMS powinien być zintegrowany z ERP, ale jego głównym celem jest optymalizacja operacji magazynowych.
 • Wpływ na organizację: Rozwiązania ERP wpływają na procesy i operacje w całej firmie, z kolei rola WMS ogranicza się do wsparcia magazynu. 

Kiedy wybrać system ERP, a kiedy WMS?

Decyzja o wyborze między systemem WMS a ERP zależy od specyfiki działalności firmy oraz jej potrzeb. Doradztwo ERP, dobrane do potrzeb organizacji, pozwoli ocenić, czy przedsiębiorstwo potrzebuje kompleksowego zarządzania wszystkimi aspektami działalności, czy wyłącznie przestrzenią magazynową. Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji, które chcą zintegrować kompleksowo działy i procesy w jednej platformie, zapewniając centralizację danych i usprawnić podejmowanie decyzji.

Z kolei firmy, które mają skomplikowane operacje magazynowe i potrzebują bardziej zaawansowanego zarządzania magazynem, mogą skorzystać z systemu WMS. System WMS oferuje specjalistyczne funkcje, które umożliwiają optymalizację procesów magazynowych, co przekłada się na większą efektywność i dokładność.

W wielu przypadkach najlepszą decyzją nie będzie jednak wybór pomiędzy jednym z omawianych rozwiązań, a wręcz przeciwnie – wdrożenie obu.

Integracja WMS i ERP – połączenie w celu zwiększenia efektywności

Dla wielu firm najlepszym rozwiązaniem może być integracja systemu WMS z ERP. Dzięki temu można skorzystać z zalet obu narzędzi – zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem oferowanego przez ERP oraz zaawansowanego wsparcia operacji magazynowych, dostępnego w WMS. Systemy informatyczne dla firm, które oferują taką integrację, pozwalają na osiągnięcie wysokiej efektywności operacyjnej, lepszej kontroli i optymalizacji procesów.

Integracja WMS z ERP pozwala na automatyzację wielu procesów, redukcję błędów oraz lepszą koordynację działań. Przykładowo, dane dotyczące zapasów mogą być automatycznie aktualizowane w systemie ERP na podstawie operacji wykonanych w WMS, co eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych i zmniejsza ryzyko błędów.

Przykłady zastosowania WMS i ERP

W praktyce wiele firm z różnych branż korzysta z systemów WMS i ERP, aby zoptymalizować swoje procesy operacyjne. Na przykład, organizacja zajmująca się produkcją może korzystać z ERP do zarządzania procesami wytwórczymi, finansowymi i HR, jednocześnie wykorzystując WMS do zarządzania magazynem surowców i gotowych produktów.

Inny przykład to firma handlowa, która może używać ERP do wsparcia procesów sprzedażowych, zaopatrzenia i finansów, podczas gdy WMS jest wykorzystywany do zarządzania operacjami magazynowymi, takimi jak przyjęcie towaru, składowanie, kompletacja zamówień i wysyłka.

Podsumowanie

Wybór między systemem ERP a WMS zależy od specyficznych potrzeb firmy i jej aktualnej sytuacji. System ERP oferuje kompleksowe zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, integrując wszystkie działy i procesy, co jest idealne dla firm poszukujących centralizacji i usprawnienia w każdym dziale. System WMS natomiast jest specjalistycznym rozwiązaniem skoncentrowanym na optymalizacji operacji magazynowych, co jest korzystne dla firm z rozbudowanymi magazynami i skomplikowanymi procesami logistycznymi.

Dla wielu organizacji najlepszym rozwiązaniem może być integracja obu systemów, co pozwala na wykorzystanie zalet zarówno ERP, jak i WMS. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja całego łańcucha dostaw, lepsza kontrola procesów oraz zwiększenie efektywności operacyjnej.