Zadania logistyki w dystrybucji – jak zorganizować je w przedsiębiorstwie?


Zadania logistyki w dystrybucji – jak zorganizować je w przedsiębiorstwie?

Sprawna i rzetelna obsługa procesów logistycznych w dystrybucji to jeden z najważniejszych elementów wpływających na zadowolenie klientów. Jego pełna wydajność umożliwia obniżenie kosztów, jednocześnie poprawiając proces obsługi. Działania te bezpośrednio przyczyniają się do poprawy pozycji firmy na rynku. W jaki sposób je optymalizować? Jakie są zadania logistyki w dystrybucji? Jak poprawić zarządzanie procesami logistycznymi w dystrybucji? Na te pytania odpowiadam w poniższym artykule.

Jakie są zadania logistyki w dystrybucji?

Procesy logistyczne umożliwiają dostarczenie towarów i usług bezpośrednio do klienta. Są zatem kluczowym elementem działalności większości przedsiębiorstw z branży dystrybucji i handlu. To właśnie od ich skuteczności zależy, jak firma będzie funkcjonować oraz jakie będzie zadowolenie klientów z jej usług. 

Logistyka dystrybucji może być ujmowana w ujęciu szerokim i wąskim. Szerokie pojmowanie dotyczy systemu dystrybuowania, na który składa się organizacja i zarządzanie dystrybucją fizyczną, a także metody technik sprzedaży oraz obsługi klienta. Dystrybucja fizyczna dotyczy całości działań podejmowanych w celu zapewnienia efektywnego ruchu produktów gotowych od końca linii produkcyjnej do konsumenta. By możliwa była jej efektywna realizacja, konieczne jest budowanie relacji z klientem, co pomaga lepiej zrozumieć jego potrzeby. Z kolei wąskie pojęcie dystrybucji logistyki obejmuje zagadnienia związane jedynie ze wspomnianą już dystrybucją fizyczną. Ta z kolei składa się z podsystemów: transportu, składowania oraz zarządzania zapasami. Ich optymalizacja jest szczególnie istotna w kontekście korzyści dla przedsiębiorstwa. 

Celem rozwoju logistyki dystrybucji jest przede wszystkim zapewnienie dostępności produktu dla klienta, zgodnie z jego oczekiwaniami przy uwzględnieniu jak najniższych kosztów. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie podaży oferowanych towarów do rynkowego popytu na nie. Wymaga to gromadzenia i dostarczania takich asortymentów towarowych i w takich ilościach, które są najbardziej zbliżone do potrzeb rynku.

Logistyka dystrybucji – korzyści z jej optymalizacji

Najważniejszą korzyścią wynikającą z optymalizacji procesów logistycznych w dystrybucji jest ograniczenie kosztów. Aby było to możliwe, potrzebna jest efektywna komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie. Przepływ towarów musi być skoordynowany, a to oznacza konieczność zapewnienia dobrego kontaktu pomiędzy producentem, przewoźnikami, a także odbiorcą końcowym. Skuteczna i sprawna logistyka dystrybucji w dużej mierze opiera się na wprowadzeniu specjalistycznych systemów informatycznych do płynnej wymiany danych. Ponadto, na usprawnienie całego procesu, skład się również zapewnienie doskonałej identyfikowalności towarów.

Do rozwiązań informatycznych, które wspierają optymalizację zadań logistyki w dystrybucji, należą:

  • system WMS, dedykowany zwiększaniu wydajności pracy magazynu i poprawy jakości realizowanych zamówień oraz redukcji kosztów,
  • system ERP z modułem przeznaczonym do realizacji procesów handlowo-dystrybucyjnych.

Doskonałym przykładem korzyści płynących z usprawnienia procesów logistycznych w dystrybucji jest wdrożenie rozwiązań Sente w zakresie systemu WMS w firmie RAW-POL. Rozwiązanie automatyzuje zadania magazynowe i minimalizuje konieczność angażowania pracowników w powtarzalne czynności, co znacząco usprawnia proces logistyczny. Innym przykładem jest wdrożenie rozwiązań Sente w firmie Novoterm, którego efektem jest m.in. systemowe wsparcie spedycji. W tym przypadku pełna automatyzacja wymiany danych z systemem spedytora sprawia, że po przyjęciu zamówienia do systemu, firma transportowa natychmiast otrzymuje dokumenty przewozowe. Te zawierają komplet danych niezbędnych do bezbłędnej i sprawnej realizacji zlecenia – to kiedy oraz jakie ilości towaru ma odebrać od dystrybutora i dokąd je dostarczyć. Co więcej, wdrożenie systemu WMS i rozwiązania do obsługi procesów handlowo-dystrybucyjnych w firmie Novoterm zaowocowało 100% automatyzacją wymiany danych z klientami i partnerami.

Efektywna i wydajna realizacja procesów logistycznych w firmie dystrybucyjnej to podstawowy element budujący zadowolenie klientów. Warto optymalizować je za pomocą zaawansowanych rozwiązań informatycznych, takich jak systemy ERP czy WMS. Wdrożenie tego typu narzędzi wiąże się z licznymi korzyściami dla organizacji, a najważniejszą z nich jest ograniczenie kosztów.