JPK_V7 – kogo obowiązuje i jakie istotne zmiany wprowadzi?


JPK_V7 – kogo obowiązuje i jakie istotne zmiany wprowadzi?

JPK_V7 to nowy, jednolity dokument elektroniczny, który zastąpi dotychczas funkcjonujące deklaracje, a zarazem ułatwi rozliczenia podatkowe. Wprowadzenie nowej struktury zostało podzielone na dwa etapy, które odbędą się kolejno 1 kwietnia oraz 1 lipca 2020 roku.

Kto i od kiedy?

JPK_V7 będzie składać się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Obowiązkiem rozliczania się poprzez nowy dokument zostaną objęci wszyscy będący zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

  • 1 kwietnia 2020 roku – zmiany zaczną dotyczyć dużych przedsiębiorstw
  • 1 lipca 2020 roku – obowiązek obejmie wszystkich (duże, średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa)

Nowa struktura – istotne zmiany

Obecnie przedsiębiorcy są zobligowani do przesyłania do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT w każdym miesiącu. Po zmianie, podatnik będzie wysyłać tylko jeden dokument, zawierający wszystkie pozycje z dotychczasowych deklaracji. Przygotowane zostały dwa warianty nowej dokumentacji: JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie i JPK_V7K – dla rozliczających się kwartalnie. Jeśli chodzi o podatników, którzy rozliczać będą się co kwartał, są oni zobowiązani do przesyłania co miesiąc części ewidencyjnej, zaś po każdym trzecim miesiącu: części deklaratywnej. 
JPK_V7 będzie składany jedynie drogą elektroniczną do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (wyjątek stanowi sytuacja, w której 25 dzień miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – wówczas będzie to najbliższy dzień roboczy).

JPK_V7 w systemie Teneum

Wprowadzenie nowego sposobu rozliczania VAT jest kolejną z serii zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku. Stanowią one wyzwanie dla systemów informatycznych, które muszą być dostosowywane i aktualizowane tak, aby odzwierciedlać bieżące zapotrzebowanie ich użytkowników. Wszyscy klienci Sente zostali poinformowani o zmianach prawnych, a system Teneum został dostosowany do nowych wymogów. Wszystkie aktualizacje zostaną udostępnione w terminach wynikających z potrzeb konkretnych klientów.