JPK_V7 – kogo obowiązuje i jakie istotne zmiany wprowadzi? ERP

JPK_V7 – kogo obowiązuje i jakie istotne zmiany wprowadzi?

JPK_V7 to nowy, jednolity dokument elektroniczny, który zastąpi dotychczas funkcjonujące deklaracje, a zarazem ułatwi rozliczenia podatkowe. Wprowadzenie nowej struktury zostało podzielone na dwa etapy, które odbędą się kolejno 1 kwietnia oraz 1 lipca 2020 roku.

Kto i od kiedy?

JPK_V7 będzie składać się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Obowiązkiem rozliczania się poprzez nowy dokument zostaną objęci wszyscy będący zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

  • 1 kwietnia 2020 roku – zmiany zaczną dotyczyć dużych przedsiębiorstw
  • 1 lipca 2020 roku – obowiązek obejmie wszystkich (duże, średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa)

Nowa struktura – istotne zmiany

Obecnie przedsiębiorcy są zobligowani do przesyłania do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT w każdym miesiącu. Po zmianie, podatnik będzie wysyłać tylko jeden dokument, zawierający wszystkie pozycje z dotychczasowych deklaracji. Przygotowane zostały dwa warianty nowej dokumentacji: JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie i JPK_V7K – dla rozliczających się kwartalnie. Jeśli chodzi o podatników, którzy rozliczać będą się co kwartał, są oni zobowiązani do przesyłania co miesiąc części ewidencyjnej, zaś po każdym trzecim miesiącu: części deklaratywnej. 

JPK_V7 będzie składany jedynie drogą elektroniczną do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (wyjątek stanowi sytuacja, w której 25 dzień miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – wówczas będzie to najbliższy dzień roboczy).

JPK_V7 w systemie Teneum

Wprowadzenie nowego sposobu rozliczania VAT jest kolejną z serii zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku. Stanowią one wyzwanie dla systemów informatycznych, które muszą być dostosowywane i aktualizowane tak, aby odzwierciedlać bieżące zapotrzebowanie ich użytkowników. Wszyscy klienci Sente zostali poinformowani o zmianach prawnych, a system Teneum został dostosowany do nowych wymogów. Wszystkie aktualizacje zostaną udostępnione w terminach wynikających z potrzeb konkretnych klientów.

Komentarze (0)

Polecane artykuły

bg ERP

workflow,

System workflow – czym jest i dlaczego warto go wdrożyć?

Workflow to narzędzie pomagające monitorować przepływ pracy. System może wspomóc automatyzację wielu żmudnych i rutynowych procesów w firmie.

bg ERP

ERP,

System ERP dla branży spożywczej – główne korzyści

Branża spożywcza cechuje się niską marżowością produktów, rozbudowanym łańcuchem dostaw i wielokanałowością sprzedaży. Większość produktów szybko rotuje ze względu na datę ważności, czy sezonowość. Aby sprawnie kierować działaniami firmy z tej branży, warto pomyśleć o wdrożeniu systemu informatycznego.

bg ERP

Zastosowanie systemów ERP w logistyce

Systemy ERP w logistyce wspomagają kompleksowe zarządzanie wieloma obszarami, dzięki czemu firma zyskuje możliwość poprawienia efektywności i wydajności.

bg ERP

zarządzanie produkcją,

System ERP dla branży produkcji metalowej – 10 korzyści biznesowych wdrożeń w firmach naszych Klientów

Rozwiązanie ERP dla branży produkcji metalowej to pełna kontrola nad wszystkimi procesami: inteligentny system “czuwa” nad całą pulą zadań, które są do wykonania. Jakie korzyści biznesowe płyną z wdrożenia? Przygotowaliśmy przegląd 10 efektów, które nasi Klienci osiągnęli w swoich firmach dzięki rozwiązaniom ERP.

bg ERP

ERP, a CRM – podstawowe różnice

Systemy ERP oraz CRM to narzędzia, których wdrożenie może pomóc zoptymalizować procesy i znacznie poprawić jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa.

bg ERP

Etapy wdrożenia systemu ERP

Przed przystąpieniem do zakupu systemu ERP konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie bieżących potrzeb, planów oraz możliwości firmy. Zadanie to wymaga wiedzy i zaangażowania, dlatego warto od samego początku konsultować się z dostawcą systemu.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIŻĄCO.