fbpx
JPK_V7 – kogo obowiązuje i jakie istotne zmiany wprowadzi? ERP

JPK_V7 – kogo obowiązuje i jakie istotne zmiany wprowadzi?

JPK_V7 to nowy, jednolity dokument elektroniczny, który zastąpi dotychczas funkcjonujące deklaracje, a zarazem ułatwi rozliczenia podatkowe. Wprowadzenie nowej struktury zostało podzielone na dwa etapy, które odbędą się kolejno 1 kwietnia oraz 1 lipca 2020 roku.

Kto i od kiedy?

JPK_V7 będzie składać się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Obowiązkiem rozliczania się poprzez nowy dokument zostaną objęci wszyscy będący zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

  • 1 kwietnia 2020 roku – zmiany zaczną dotyczyć dużych przedsiębiorstw
  • 1 lipca 2020 roku – obowiązek obejmie wszystkich (duże, średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa)

Nowa struktura – istotne zmiany

Obecnie przedsiębiorcy są zobligowani do przesyłania do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz JPK_VAT w każdym miesiącu. Po zmianie, podatnik będzie wysyłać tylko jeden dokument, zawierający wszystkie pozycje z dotychczasowych deklaracji. Przygotowane zostały dwa warianty nowej dokumentacji: JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie i JPK_V7K – dla rozliczających się kwartalnie. Jeśli chodzi o podatników, którzy rozliczać będą się co kwartał, są oni zobowiązani do przesyłania co miesiąc części ewidencyjnej, zaś po każdym trzecim miesiącu: części deklaratywnej. 

JPK_V7 będzie składany jedynie drogą elektroniczną do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (wyjątek stanowi sytuacja, w której 25 dzień miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – wówczas będzie to najbliższy dzień roboczy).

JPK_V7 w systemie Teneum

Wprowadzenie nowego sposobu rozliczania VAT jest kolejną z serii zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku. Stanowią one wyzwanie dla systemów informatycznych, które muszą być dostosowywane i aktualizowane tak, aby odzwierciedlać bieżące zapotrzebowanie ich użytkowników. Wszyscy klienci Sente zostali poinformowani o zmianach prawnych, a system Teneum został dostosowany do nowych wymogów. Wszystkie aktualizacje zostaną udostępnione w terminach wynikających z potrzeb konkretnych klientów.

Komentarze (0)

Polecane artykuły

bg ERP

Etapy wdrożenia systemu ERP

Przed przystąpieniem do zakupu systemu ERP konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie bieżących potrzeb, planów oraz możliwości firmy. Zadanie to wymaga wiedzy i zaangażowania, dlatego warto od samego początku konsultować się z dostawcą systemu.

bg ERP

Systemy informatyczne w logistyce

Optymalizacja kosztów to jedno z najważniejszych wyzwań każdego przedsiębiorstwa. Szczególnie w dzisiejszych okolicznościach światowej pandemii, gdy nie do końca wiadomo, jak będzie wyglądała gospodarka i jakie ograniczenia będą narzucane na firmy.

bg ERP

Wpływ koronawirusa na Twój biznes – jak system ERP może Ci pomóc? Część 1.: firmy handlowe

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołała kryzys gospodarczy, który dzieje się na naszych oczach. Większość firm nie była przygotowana na taki cios i potrzebuje realnego wsparcia, które mogą zapewnić zaawansowane rozwiązania informatyczne. Szybkiemu dostosowywaniu się do nowych warunków w trudnym czasie sprzyjają systemy ERP.

bg ERP

ecommerce erp, retail,

Trendy w retail: kluczowe wyzwania dla branży fashion

Jakie czynniki mają największy wpływ na trendy w branży retail? Które z nich stanowią kluczowe wyzwania dla branży fashion?

bg ERP

Praktyczne aspekty wdrożenia PPK

Czym jest PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe? W jaki sposób wdrożenie ich wygląda z perspektywy pracownika oraz pracodawcy?

bg ERP

Biała lista podatników VAT

W jaki sposób wprowadzenie „białej listy” wpłynie na przedsiębiorców? Czy system ERP może uprościć spełnienie obowiązków wynikających z nowej ustawy?

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIŻĄCO.