Konsultant ERP – czym się zajmuje?


Konsultant ERP – czym się zajmuje?

Konsultant ERP to specjalista, którego rola w procesie wdrożeniowym jest nieoceniona. Jego zadaniem jest upewnienie się, że rozwiązanie informatyczne będzie nie tylko dopasowane do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa, ale i pomoże zrealizować cele zdefiniowane na początku projektu. Jednak konsultant ERP to nie w każdym przypadku jedna i ta sama osoba. Tym mianem można określić kilka zupełnie różnych stanowisk, a działania osób na nich pracujących ściśle zależą od kontekstu.

Kim jest konsultant ERP?

Konsultant ERP to specjalista zajmujący się analizą potrzeb konkretnej firmy i dopasowujący do nich konkretne rozwiązanie i jego zakres. Jego zadaniem jest zapewnienie, że wdrażany system będzie odpowiadał na postawione cele, co obejmuje zarówno doradztwo techniczne, jak i biznesowe.

Rola konsultanta ERP może się różnić w zależności od kontekstu – może być on przedstawicielem wewnętrznego działu sprzedażowego dostawcy, niezależnym doradcą lub wdrożeniowcem odpowiedzialnym za implementację systemu w organizacji.

Konsultant ERP – co robi i na czym polega jego rola?

Konsultant ERP może być przedstawicielem wewnętrznego działu sprzedażowego w firmie dostawcy rozwiązań, który specjalizuje się w oprogramowaniu tej klasy. Taki specjalista skupia się na badaniu potrzeb Klienta i stara się dopasować oferowany system ERP do jego specyficznych wymagań.

W innym scenariuszu niezależny konsultant ERP zajmuje się porównywaniem ofert wielu dostawców, analizując różne opcje (różne systemy) dostępne na rynku i pomagając organizacjom wybrać najlepsze rozwiązanie zgodnie z ich potrzebami biznesowymi. 

W jeszcze innej sytuacji konsultantem ERP można nazwać również specjalistę zajmującego się techniczną stroną zaprojektowania i wdrożenia rozwiązania, a także jego konfiguracją.

Bez względu na to, czy reprezentuje konkretną firmę, czy nie, zadaniem konsultanta ERP jest wspieranie organizacji w integracji różnych procesów biznesowych, takich jak finanse, produkcja, logistyka, czy sprzedaż poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu.

Konsultant ERP w wewnętrznym dziale sprzedażowym

Konsultant ERP zatrudniony w wewnętrznym dziale sprzedażowym firmy dostarczającej systemy informatyczne to osoba, której głównym zadaniem jest pośredniczenie pomiędzy organizacją, którą reprezentuje a klientem, który chce wdrożyć oprogramowanie. Jego zadaniem jest dogłębna analiza potrzeb i wsparcie w zakresie definiowania celów.

Niezależny konsultant ERP

Niezależny konsultant ERP to specjalista, który nie jest związany z żadnym konkretnym dostawcą systemów. Jego rola polega na obiektywnej analizie potrzeb firmy i doradztwie w wyborze najlepszego rozwiązania dostępnego na rynku. Niezależny konsultant ERP zna dobrze dostępne systemy informatyczne dla firm, może prowadzić ich audyty, wskazywać na mocne i słabe strony oraz rekomendować optymalizacje. Dzięki zachowaniu niezależności jest w stanie dostarczyć bezstronnych porad, co jest szczególnie cenne dla firm szukających najbardziej odpowiedniego oprogramowania bez obawy o stronniczość rekomendacji.

Konsultant ERP-wdrożeniowiec

Konsultant ERP będący jednocześnie wdrożeniowcem to specjalista odpowiedzialny za rzeczywistą implementację systemu w firmie. Jego zadania obejmują instalację oprogramowania, konfigurację modułów, migrację danych oraz przeprowadzenie szkolenia użytkowników końcowych. Co więcej, może zajmować się integracją rozwiązania z innymi używanymi narzędziami, takimi jak: system WMS, CRM, system zarządzania produkcją, czy platforma e-Commerce B2B. Taki specjalista ściśle współpracuje lub wręcz jest członkiem zespołu IT. Wdrożeniowiec często angażuje się również w bieżące wsparcie i optymalizacje systemu po zakończeniu projektu, co gwarantuje, że system ERP będzie działał zgodnie z założeniami i długofalowo przynosił oczekiwane korzyści biznesowe.

Jakie cechy powinien posiadać konsultant ERP?

Bez względu na to, o której z wymienionych ról konkretnie pomyślisz, podstawowym zadaniem konsultanta ERP jest dokładna analiza potrzeb biznesowych klienta oraz dostosowanie systemu do specyficznych wymagań i sytuacji jego organizacji. 

Jakie cechy powinien posiadać? Dobry konsultant powinien posiadać zarówno konkretną techniczną wiedzę na temat oferowanego rozwiązania (lub wielu dostępnych na rynku), jak i dogłębną znajomość jego funkcji. Ważne są również umiejętności miękkie, które przydają się zarówno na etapie rozmów handlowych, negocjacji warunków umowy, jak i szkolenia pracowników. 

Konsultant ERP powinien rozumieć i potrafić odpowiedzieć na biznesowe potrzeby klienta. Podczas spotkania powinien być w stanie odwzorować dany proces w systemie lub zaproponować jego modyfikację, prezentując korzyści wynikające z proponowanego rozwiązania, oczywiście popierając to odpowiednimi argumentami.

Podsumowanie

Konsultant ERP to niezwykle istotna rola podczas wdrożenia oprogramowania, choć ujęcie w ramy i definicję tego stanowiska jest bardzo trudne. Mianem tym można określić kilku różnych specjalistów, uczestniczących w procesie od różnych stron. Bez wątpienia specjalista zajmujący się systemami ERP powinien posiadać konkretną wiedzę na temat rynku i rozwiązań, oraz potrafić zarządzać relacjami z klientem.