System CRM dla biur rachunkowych


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak działa system CRM dla biur rachunkowych?
  2. W jaki sposób CRM wspiera biuro rachunkowe?
  3. Jakie korzyści przynosi wdrożenie tego narzędzia w firmie?

System CRM dla biur rachunkowych

W dzisiejszych czasach, kiedy dostawcy oferują mnóstwo różnych narzędzi usprawniających pracę, konkurencja w biznesie jest ogromna. Dlaczego tak się dzieje? Biura rachunkowe muszą walczyć pomiędzy sobą, aby pozyskać nowych klientów i utrzymać tych, z którymi dotychczas współpracowały. W takiej sytuacji system CRM może się okazać niezbędnym narzędziem dla firmy, która chce dbać o swoich partnerów i dostarczać im najlepszego wrażenia ze współpracy.

Czym jest system CRM dla biur rachunkowych?

Rozwiązanie CRM (ang. Customer Relationship Management) to oprogramowanie, które pomaga w zarządzaniu relacjami z klientami. Umożliwia ono zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych o nich oraz ich interakcjach z firmą – w tym przypadku z biurem rachunkowym. Wprowadzając te informacje do systemu, przedsiębiorstwo może lepiej poznać swoich klientów, ich potrzeby oraz preferencje.

Znając już definicję, możemy przejść do praktyki. Jak działa system CRM dla biur rachunkowych? Dzięki niemu można lepiej dostosować swoją ofertę i usługi, aby odpowiadały na potrzeby potencjalnych partnerów. Wgląd w historię dotychczasowych interakcji może być pomocny przy wdrażaniu nowych pracowników, np. kiedy zmienia się opiekun danego partnera. Obsługa klienta jest o wiele łatwiejsza i bardziej intuicyjna nawet przy dużej liczbie kontrahentów.

System CRM dla biur rachunkowych – funkcje

Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem systemu CRM dla biur rachunkowych, na pewno chcesz poznać najważniejsze funkcje tego oprogramowania. Poznaj te, które są najbardziej przydatne w codziennej pracy:

Dotrzymywanie terminów

Dotrzymywanie terminów jest kluczowe w tej branży. W końcu niektóre rozliczenia i wnioski muszą być obsłużone w ściśle ustalonych okresach. Klienci muszą więc z odpowiednim wyprzedzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. System CRM dla biur rachunkowych automatycznie generuje przypomnienie o zbliżającym się terminie i wysyła je do kontrahenta lub pracownika. Dzięki temu wszystkie zaplanowane działania odbywają się we właściwym czasie, a klient również pamięta o tym, aby dosłać wszystkie dokumenty.

Informacje o klientach w jednym miejscu

System CRM dla biur rachunkowych umożliwia łatwe zarządzanie bazą klientów, ich danymi, historią transakcji oraz preferencjami. Dzięki temu firma może łatwiej i szybciej dostosować swoje usługi do potrzeb kontrahentów, co zwiększa szanse na pozyskanie i nawiązanie z nimi trwałych, długofalowych relacji. Oprogramowanie umożliwia także lepszą komunikację z klientami, np. poprzez wysyłanie newsletterów, informacji o nowych usługach czy spersonalizowanych przypomnień o terminach rozliczeń. Dzięki temu biuro rachunkowe pozostaje w stałym kontakcie z partnerami.

Raporty i monitorowanie wyników

Oprogramowanie CRM dla biur rachunkowych posiada funkcję generowania raportów dotyczących obsługi klientów. Na podstawie tych raportów można określić m.in. jak wielu kontrahentów obsłużył pracownik w danym miesiącu, a także ile mu to zajęło. Tego rodzaju zestawienia są bardzo pomocne podczas rozmów z klientami oraz w negocjacjach dotyczących warunków umowy. Raporty generowane przez system pozwalają również na śledzenie tego, czy praca przebiega płynnie i czy nie ma żadnych opóźnień w procesie obsługi klienta. Ponadto narzędzie umożliwia monitorowanie wyników firmy, np. liczbę pozyskanych klientów, zysk z usług czy też czas realizacji zleceń. Dzięki temu organizacja może na bieżąco analizować swoją sytuację finansową i podejmować odpowiednie decyzje strategiczne.

Planowanie działań marketingowych

Rozwiązanie CRM dla biur rachunkowych umożliwia analizę informacji o klientach. Pozwala dzięki temu na lepsze planowanie działań marketingowych. Przedsiębiorstwo może np. dostosować swoją ofertę do potrzeb kontrahentów lub zorganizować kampanię reklamową skierowaną do konkretnych grup. W systemie Teneum X istnieje możliwość generowania różnorodnych akcji marketingowych opartych o dane zgromadzone w CRM.

Automatyzacja procesów biznesowych

System CRM dla biur rachunkowych umożliwia automatyzację wielu powtarzalnych procesów biznesowych. Wysyłanie przypomnień o terminach płatności, generowanie raportów finansowych czy też inne czynności. Dzięki temu pracownicy mogą zaoszczędzić czas i zająć się nieszablonowymi zadaniami, wymagającymi ich ingerencji.

System CRM dla biur rachunkowych – korzyści

Oprogramowanie CRM dla biur rachunkowych przyczynia się do poprawy wyników finansowych oraz do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Jakie jeszcze korzyści przynosi to narzędzie? 

Przede wszystkim system umożliwia łatwe i skuteczne zarządzanie bazą klientów, ich danymi kontaktowymi, historią transakcji oraz preferencjami. Pomaga lepiej zrozumieć potrzeby kontrahentów oraz szybciej reagować na ich potrzeby, co przyczynia się do zwiększenia lojalności. Program zapewnia utrzymywanie stałego kontaktu z nimi poprzez np. przypomnienia o terminach rozliczeń, informacje o nowych usługach czy newslettery. Ponadto wpływa na utrzymanie ich w firmie, w co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę konkurencyjność branży. Poza tym, dzięki analizie danych, rozwiązanie umożliwia dokładniejsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów, a to zwiększa szanse na pozyskanie nowych kontrahentów. 

Automatyzacja wielu procesów biznesowych, możliwa w systemie CRM dla biur rachunkowych, pozwala na zaoszczędzenie czasu, dotrzymanie ważnych terminów oraz poprawę efektywności pracowników. Dzięki temu są odciążeni z powtarzalnych zadań i mogą skupić się na pozostałych obowiązkach. Analiza danych zapewnia lepsze planowanie działań marketingowych i strategicznych, a to przekłada się na zwiększenie ich skuteczności.

Podsumowanie

Wdrożenie systemu CRM dla biur rachunkowych przekłada się na polepszenie zarządzania relacjami z klientami, koordynacji pracy między pracownikami i ogólnego zwiększenia efektywności. Rozwiązanie może przyczynić się do poprawy wyników finansowych firmy oraz do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. Dlatego jeśli zależy Ci na tych wartościach, rozważ implementację takiego oprogramowania w swoim biurze rachunkowym.