System ERP dla produkcji – planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi


System ERP dla produkcji – planowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak system ERP wspiera realizację procesów w branży produkcyjnej?
  2. Jakich korzyści możesz się spodziewać po wdrożeniu takiego rozwiązania?
  3. Jakie są efekty wdrożenia w przedsiębiorstwach z tej branży, na przykładzie case study z projektu w firmie producenta wyrobów stalowych?

ERP dla produkcji to rozwiązanie, które umożliwia zyskanie pełnej kontroli nad procesami produkcyjnymi przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania surowców i zasobów. Gdy narzędzie informatyczne dedykowane tej branży jest otwarte na modyfikacje, każdy proces, bez względu na stopień złożoności, może zostać odwzorowany w systemie. Firmy zajmujące się produkcją spotykają się z licznymi wyzwaniami, a do najważniejszych z nich należą optymalizacja planowania i czasu produkcji, usprawnienie procesu zaopatrzenia i udrożnienie przepływu dokumentacji wewnątrz organizacji. Jak im sprostać? Na to pytanie odpowiadam w poniższym artykule.

ERP dla produkcji – korzyści z wdrożenia

System ERP dla produkcji wspiera przedsiębiorstwa zajmujące się wytwórstwem we wszystkich kluczowych procesach biznesowych. Usprawnia proces wymiany informacji wewnątrz organizacji, ułatwia precyzyjne rejestrowanie każdej czynności, generowanie raportów zawierających aktualne informacje (które jednocześnie gromadzi i analizuje) i wspiera obsługę magazynu. Jakie inne korzyści niesie za sobą wdrożenie takiego rozwiązania?

Optymalizacja rentowności z systemem ERP dla produkcji

Rozwiązanie za pomocą inteligentnych algorytmów gromadzi i analizuje dane na temat kondycji przedsiębiorstwa, a następnie na ich podstawie dostarcza szczegółowych analiz rentowności sprzedaży. Wspiera to podejmowanie optymalnych działań w obszarze sprzedaży i zakupów, a tym samym zwiększenie ich opłacalności.

ERP dla produkcji pomaga zwiększyć wydajność pracy działu produkcyjnego

System ERP dla produkcji dostarcza bieżące informacje na temat specyfiki poszczególnych zleceń z wyprzedzeniem. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie zaplanowanie pracy, przygotowanie maszyn i zapobieganie powstawaniu wąskich gardeł w całym procesie. Wdrożenie u jednego z naszych klientów, firmie Dagat, zajmującej się produkcją rur i profili, zakończyło się 10% zwiększeniem wydajności pracy działu produkcyjnego.

Szybszy proces pakowania wyrobów gotowych

Systemowe narzędzie dedykowane branży produkcyjnej pomaga przyspieszyć pakowanie zamówień dla klientów. Handlowiec zakłada dokument WZ, który zostaje automatycznie wysłany do magazynu. Magazynier otrzymuje wówczas informację, o zadaniu pakowania danego towaru. Cały proces odbywa się znacznie szybciej i bezbłędnie we względu na wyeliminowanie tzw. czynnika ludzkiego.

Efektywna sprzedaż z systemem ERP dla produkcji

Rozwiązanie ERP dla branży produkcyjnej usprawnia proces wystawiania i wysyłania faktur oraz innych dokumentów sprzedażowych. W formie półautomatycznej faktury i dokumenty magazynowe są wysyłane do firmy-matki w plikach elektronicznych, pozwalających na łatwy import do systemu.

System ERP dla produkcji pomaga sprawnie planować zaopatrzenie

Wyposażony w inteligentne algorytmy system zarządzania produkcją analizuje i weryfikuje zużycie materiałów do produkcji. Pozwala to na dokładne planowanie zaopatrzenia na podstawie bieżących danych automatycznie generowanych z systemu.

Pełna kontrola procesu produkcyjnego

System dokładnie monitoruje cały proces realizacji zamówienia. Pierwszym etapem jest rezerwacja surowców i materiałów w magazynie, kolejnym kompletowanie wszystkich elementów, a ostatnim  gromadzenie i weryfikacja danych dla ekip instalacyjnych i serwisowych. Dzięki temu ERP dla produkcji pomaga zyskać pełną kontrolę nad procesem wytwórczym, optymalizować wykorzystanie zasobów i wyeliminować większość błędów i tzw. wąskich gardeł.

Przykład wdrożenia systemu ERP dla produkcji

Rozwiązanie ERP dla produkcji wdrożyliśmy w wielu firmach z tej branży. Jedną z nich jest firma Wit-Metal, producent wyrobów stalowych. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją na potrzeby branży motoryzacyjnej, przemysłu ciężkiego i pozostałych gałęzi gospodarki związanych z przetwórstwem stali. Nasza współpraca zaowocowała wdrożeniem szeregu rozwiązań, które znacząco usprawniły procesy organizacji. Najważniejsze z nich to:

  • systemowe wsparcie planowania procesu produkcji i zarządzania zapasami w sposób zapewniający ciągłość procesu wytwórczego,
  • precyzyjna ewidencja surowców i śledzenie partii zgodnie z normami ISO oraz normami spawalniczymi,
  • automatyzacja raportowania etapu wycinania w procesie produkcji, dzięki integracji wdrożonego systemu z oprogramowaniem zarządzającym pracą laserów – Plant Manager,
  • usprawnienie procesu wysyłek zamówień z uwzględnieniem indywidualnych wymogów (m.in. sposobu pakowania).

System ERP dla produkcji to rozwiązanie, które pomaga sprostać wyzwaniom, które napotykają firmy z tej branży. Wspiera poprawę wydajności procesów i efektywności sprzedaży. Rozwiązanie usprawnia realizację zleceń od początku do końca i dostarcza niezbędnych danych do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.