System WMS – co to takiego i ile kosztuje?


Magazynowy system informatyczny (WMS) – co to takiego i ile kosztuje?

WMS to system informatyczny służący do zarządzania pracą w magazynie. Może posiadać wiele funkcjonalności, ale jego podstawowym zastosowaniem jest kierowanie i kontrola nad przepływem, przenoszeniem i przechowywaniem produktów na terenie magazynu. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza w magazynach wysokiego składowania, gdzie w jednym czasie występuje wiele zdarzeń logistycznych.

Czym kierować się podczas wyboru magazynowego systemu informatycznego?

Przed przystąpieniem do wyboru systemu należy zastanowić się nad dwoma, najważniejszymi aspektami tej decyzji:

 1. Jaki jest mój cel biznesowy?
 2. Na podstawie jakich wskaźników będę mierzyć stopień realizacji tego celu?

Inne cele, potrzeby i wyzwania będą stać przed firmą produkcyjną, inne przed centrum logistycznym, a zupełnie odmienne przed firmą e-commerce.
Kolejnym istotnym elementem jest możliwość rozbudowy narzędzia i jego funkcjonalności. Warto zastanowić się nad systemem dedykowanym, który nie tylko będzie idealnie dopasowany do tego, czego oczekuje i potrzebuje firma, ale może stanowić przewagę konkurencyjną. Na przykład wdrożenie multipickingu może zwiększyć efektywność zbiórki podczas komplementacji nawet o kilkadziesiąt procent. Inną ważną kwestią jest doświadczenie i zaufanie do dostawcy. Warto poszukać takiego partnera, który posiada w swoim portfolio współpracę z firmami z konkretnej branży i rozumie założony cel biznesowy. Systemy informatyczne w magazynie pozwalają zwiększyć wydajność pracy, o ile zostaną odpowiednio wybrane i dostosowane do specyfiki działania przedsiębiorstwa. 

Możliwości magazynowego systemu informatycznego (WMS)

Niezwykle istotną funkcją systemu jest współpraca z systemem ERP. Czasem  stanowi on jeden z jego modułów, ale zazwyczaj są to osobne narzędzia. Podstawą dla efektywnego, wspólnego działania tych dwóch systemów jest sprawna wymiana danych.
WMS monitoruje wszystko, co dzieje się na magazynie: przyjęcia towarów oraz ich przesunięcia, wystawianie dokumentów, komplementację oraz wydania. Dostarcza również szczegółowych informacji dotyczących stanów poszczególnych produktów oraz umożliwia ich szybką lokalizację. Kolejnym zadaniem, jakie mają realizować systemy informatyczne w magazynie,  jest namierzanie potencjalnych złogów, czyli takich towarów na które za jakiś czas nie będzie już popytu lub mogą ulec przeterminowaniu.

Koszty i korzyści z zastosowania systemu informatycznego w magazynie

Dedykowany WMS, to zaawansowane rozwiązanie, którego zaprojektowanie i wdrożenie wymaga zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych. Dzięki zaawansowanym procesom i operacjom, które jest w stanie przetwarzać stanowi przede wszystkim wartościową inwestycję na lata. 
Na końcową wartość projektu składają się koszty wdrożeniowe i licencja. W skład ceny wchodzi także koszt instalacji i aktualizacji (na przykład ze względu na zmiany prawne). 
A jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu informatycznego klasy WMS? Do najważniejszych należą: 

 • zwiększenie kontroli nad zapasami oraz wysyłką towarów
 • znaczne skrócenie czasu kompletacji zamówień 
 • redukcja ilości błędów i pomyłek
 • usprawnienie inwentaryzacji.
 • śledzenie partii towarów i kontrola dat ważności
 • określanie kryteriów składowania
 • bieżąca kontrola stanu towaru na lokalizacjach
 • zarządzanie priorytetami kompletacji wysyłek
 • obniżenie kosztu obsługi własnej działania magazynu poprzez optymalizację pracy i lepsze zarządzanie pracownikami
 • raportowanie i ocena pracy operatorów magazynu

Reasumując: właściwie dobrany system WMS może znacząco przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy w magazynie oraz usprawnić wszystkie związane z nią procesy. Stanowi także cenne źródło budowania przewagi konkurencyjnej. 
System Teneum posiada rozbudowany moduł zarządzania magazynem wysokiego składowania, posiadający nieograniczone możliwości integracji z innymi systemami w firmie oraz rozbudowy wraz z rosnącymi potrzebami organizacji.

Komentarze zamknięte.