System WMS – co to takiego i ile kosztuje?


Magazynowy system informatyczny (WMS) – co to takiego i ile kosztuje?

WMS to system informatyczny służący do zarządzania pracą w magazynie. Może posiadać wiele funkcjonalności, ale jego podstawowym zastosowaniem jest kierowanie i kontrola nad przepływem, przenoszeniem i przechowywaniem produktów na terenie magazynu. Takie rozwiązanie doskonale sprawdza w magazynach wysokiego składowania, gdzie w jednym czasie występuje wiele zdarzeń logistycznych.

czym jest system wms

Czym kierować się podczas wyboru magazynowego systemu informatycznego?

Przed przystąpieniem do wyboru systemu należy zastanowić się nad dwoma, najważniejszymi aspektami tej decyzji:

 1. Jaki jest mój cel biznesowy?
 2. Na podstawie jakich wskaźników będę mierzyć stopień realizacji tego celu?

Inne cele, potrzeby i wyzwania będą stać przed firmą produkcyjną, inne przed centrum logistycznym, a zupełnie odmienne przed firmą e-commerce.

Kolejnym istotnym elementem jest możliwość rozbudowy narzędzia i jego funkcjonalności. Warto zastanowić się nad systemem dedykowanym, który nie tylko będzie idealnie dopasowany do tego, czego oczekuje i potrzebuje firma, ale może stanowić przewagę konkurencyjną. Na przykład wdrożenie multipickingu może zwiększyć efektywność zbiórki podczas komplementacji nawet o kilkadziesiąt procent. Inną ważną kwestią jest doświadczenie i zaufanie do dostawcy. Warto poszukać takiego partnera, który posiada w swoim portfolio współpracę z firmami z konkretnej branży i rozumie założony cel biznesowy. Systemy informatyczne w magazynie pozwalają zwiększyć wydajność pracy, o ile zostaną odpowiednio wybrane i dostosowane do specyfiki działania przedsiębiorstwa. 

Możliwości magazynowego systemu informatycznego (WMS)

Niezwykle istotną funkcją systemu jest współpraca z systemem ERP. Czasem  stanowi on jeden z jego modułów, ale zazwyczaj są to osobne narzędzia. Podstawą dla efektywnego, wspólnego działania tych dwóch systemów jest sprawna wymiana danych.

WMS monitoruje wszystko, co dzieje się na magazynie: przyjęcia towarów oraz ich przesunięcia, wystawianie dokumentów, komplementację oraz wydania. Dostarcza również szczegółowych informacji dotyczących stanów poszczególnych produktów oraz umożliwia ich szybką lokalizację. Kolejnym zadaniem, jakie mają realizować systemy informatyczne w magazynie,  jest namierzanie potencjalnych złogów, czyli takich towarów na które za jakiś czas nie będzie już popytu lub mogą ulec przeterminowaniu.

Koszty i korzyści z zastosowania systemu informatycznego w magazynie

Dedykowany system WMS, to zaawansowane rozwiązanie, którego zaprojektowanie i wdrożenie wymaga zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych. Dzięki zaawansowanym procesom i operacjom, które jest w stanie przetwarzać stanowi przede wszystkim wartościową inwestycję na lata. 

Na końcową wartość projektu składają się koszty wdrożeniowe i licencja. W skład ceny wchodzi także koszt instalacji i aktualizacji (na przykład ze względu na zmiany prawne). 

magazynowy system informatyczny

A jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu informatycznego klasy WMS? Do najważniejszych należą: 

 • zwiększenie kontroli nad zapasami oraz wysyłką towarów
 • znaczne skrócenie czasu kompletacji zamówień 
 • redukcja ilości błędów i pomyłek
 • usprawnienie inwentaryzacji.
 • śledzenie partii towarów i kontrola dat ważności
 • określanie kryteriów składowania
 • bieżąca kontrola stanu towaru na lokalizacjach
 • zarządzanie priorytetami kompletacji wysyłek
 • obniżenie kosztu obsługi własnej działania magazynu poprzez optymalizację pracy i lepsze zarządzanie pracownikami
 • raportowanie i ocena pracy operatorów magazynu

Reasumując: właściwie dobrany system WMS może znacząco przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy w magazynie oraz usprawnić wszystkie związane z nią procesy. Stanowi także cenne źródło budowania przewagi konkurencyjnej. 

System Teneum posiada rozbudowany moduł zarządzania magazynem wysokiego składowania, posiadający nieograniczone możliwości integracji z innymi systemami w firmie oraz rozbudowy wraz z rosnącymi potrzebami organizacji.

Komentarze zamknięte.