Technologia 5G i jej wpływ na Przemysł 4.0


Technologia 5G i jej wpływ na Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 stanowi technologiczny fenomen naszych czasów – do tej pory każda z trzech rewolucji przemysłowych (lub używając innej nomenklatury: każdy z etapów jednej, ogromnej rewolucji przemysłowej) dostarczał ludzkości nowego “produktu”. Zmieniającego rzeczywistość w sposób rewolucyjny, ale jednak produktu; kolejno: maszyn parowych, elektryczności i komputerów. Każdy z nich znacząco odmienił zasady funkcjonowania zakładów przemysłowych. Obecnie, mamy do czynienia z zacieraniem się granicy pomiędzy światem maszyn i ludzi. Zjawisko to polega na unifikacji świata materialnego z wirtualnym światem Internetu i technologii informacyjnej. W czasie rzeczywistym ludzie, systemy i urządzenia są połączeni dzięki wykorzystaniu sieci. Mogą się dzięki temu komunikować i sprawnie optymalizować procesy. Maszyny posiadają zdolność uczenia się oraz samodoskonalenia swoich procesów.

Technologie tworzone w środowisku Przemysłu 4.0 oferują nieograniczone wsparcie dla pracowników, którzy z nich korzystają. Najważniejszym elementem tego wsparcia jest dostęp do każdej przydatnej informacji, w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Znacząco wpływa to na efektywność pracy.

Co przyniesie technologia 5G?

5G to sieć komórkowa nowej generacji. Ma ona pozwalać na niezwykle szybkie przesyłanie danych (od 10 do nawet 100 GBPS). W założeniu ma także zupełnie wyeliminować opóźnienia, których poziom będzie wynosić maksymalnie kilka milisekund. Ponadto 5G ma posiadać dużo większą pojemność i przepustowość, niż sieci używane dotychczas. Według zapowiedzi, sieć będzie zupełnie oporna na spadki wydajności związane ze zbyt dużą liczbą użytkowników korzystających z niej w tym samym czasie.
Nowa sieć ma także wprowadzać inne technologie, które dadzą jej przewagę nad siecią 4G, między innymi: 

  • rozszerzenie wirtualizacji sieci bezprzewodowej,
  • identyfikacja urządzeń (priorytetyzacja w przypadku na przykład usług krytycznych, jak kontrola ruchu drogowego czy lotniczego),
  • proaktywne tworzenie baz danych podręcznych,które będzie polegać na przechowywaniu popularnych, pobieranych treści w stacjach bazowych, co ma na celu zredukowanie opóźnień w ich dostępności,
  • rozwój tak zwanego Internetu rzeczy.

Technologia ta nie jest jeszcze w pełni gotowa. Prace są na etapie testowej i pierwszych próbnych wdrożeń. Specjaliści z Deutsche Telekom szacują, że prace zakończą się w połowie 2020 roku i wówczas rozwiązanie zacznie być udostępniane pierwszym klientom biznesowym.

Jak 5G wpłynie na nowoczesny przemysł?

Technologie, które są tworzone w środowisku Przemysłu 4.0 nieodłącznie wiążą się z potrzebą stałego dostępu do sieci. Uważa się, że 5G będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla biznesu. Przede wszystkim dla wspomnianego już Internetu rzeczy, ale również dla rozwoju i transformacji sektora medycznego i produkcji. Korzystanie z 5G będzie miało istotne znaczenie ze względu na umożliwienie sprawnej wymiany danych pomiędzy zakładami, transmisję danych w czasie rzeczywistym oraz kontrolę mobilnych robotów. Będzie to mieć rewolucyjny wpływ w szczególności na wszystkie branże, które wymagają szczególnej precyzji.

Eksperci sądzą że dla pełnego rozwoju nowoczesnego przemysłu niezbędne jest wdrożenie sieci 5G. Dzięki temu firmy będą mogły korzystać z niezwykle sprawnej współpracy systemów automatyki i robotyki oraz zbierania danych w celu ich analizy i procesów zarządzania energią. To właśnie dostępność danych, jest wskazywana jako najważniejsza przewaga 5G. Dzięki tak szybko działającej sieci, fabryki będą mogły łączyć swoje maszyny, co spowoduje że ich zakłady produkcyjne i logistyka będą znacznie bardziej wydajne, autonomiczne i elastyczne. Jak twierdzą eksperci z Siemens, pracujący nad tą technologią: „[Sieć] może ujednolicić  i połączyć praktycznie wszystko: od automatycznych systemów półkowych po roboty produkcyjne, systemy klimatyzacyjne i konsole do sterowania. Będzie to kompleksowa sieć, która umożliwi sterowanie zakładem przemysłowym bez wykorzystania kabli”.

Podsumowanie

Wygląda na to, że Przemysł 4.0 i sieć 5G już teraz są ze sobą ściśle powiązane, a ich rozwój będzie wzajemnie napędzał. Nowoczesny przemysł jest już rzeczywistością, a do pierwszych wdrożeń nowej sieci coraz bliżej. Największe nadzieje, na chwile obecną, daje nieograniczony dostęp do danych, większa przepustowość i rozwój Internetu rzeczy.