Trendy w projektowaniu systemów ERP – zwinne zarządzanie zadaniami i przepływem pracy


Trendy w projektowaniu systemów ERP – zwinne zarządzanie zadaniami i przepływem pracy

Rozwiązania wspomagania zarządzania muszą zmieniać się tak szybko, jak szybko zmieniają się potrzeby i oczekiwania rynku. Aby firmy działały efektywnie nie wystarczy już obsługa podstawowych procesów biznesowych. Powtarzalne procesy to tylko część zdarzeń, które każdego dnia pojawiają się w organizacji. Przewagą okazuje się możliwość zwinnego zarządzania zadaniami, zdarzeniami i przepływem pracy z poziomu jednego rozwiązania.

Dotychczasowe podejście do projektowania systemów ERP bazowało na szerokiej bazie funkcji. Im bogatsza funkcjonalność w poszczególnych obszarach i modułach rozwiązań, z możliwością konfiguracji, tym lepiej. Taka strategia z czasem zaczęła doprowadzać do bardzo dużego rozrostu i skomplikowania systemów. Ich użyteczność z perspektywy użytkownika i możliwość praktycznego wykorzystania w konkretnej organizacji malała. Ergonomia takich rozwiązań coraz mniej odpowiadała zmieniającym się potrzebom biznesu.

Zarządzanie procesami

Z czasem zaczęliśmy obserwować coraz silniejszy trend rozwoju rozwiązań typu workflow jako swego rodzaju “nakładek” na inne systemy. Ich głównym założeniem było podejście do organizacji jako do zespołu procesów, w których można wyróżnić pewne role i działania. Interfejs systemu był konfigurowany do zdefiniowanych działań w organizacji. W centrum uwagi workflow jest proces, a nie funkcjonalność. To jednak nie jest wystarczające rozwiązanie dla dynamicznego biznesu.

Zdarzenia nietypowe to codzienność

W Sente postanowiliśmy przeanalizować potrzeby rynku i szczegółowo poznać naturę wyzwań, z którymi na co dzień spotykają się użytkownicy systemów ERP. Długie rozmowy i pogłębione wywiady pokazały nam, że powtarzalne procesy, to część wszystkich zdarzeń, które każdego dnia pojawiają się w organizacjach. Im szybciej rozwijająca się firma, im bardziej dynamiczny rynek, tym mniej występuje w niej zdefiniowanych procesów. Codziennością coraz większej liczby organizacji jest zarządzanie tym, co niespodziewane i nietypowe. Firmy potrzebują elastyczności w procesach, bo nawet te raz określone, mają tendencję do ewoluowania. Szybko rozwijające się firmy potrzebują narzędzi do zwinnego zarządzania zdarzeniami. Aby jeszcze lepiej wspierać naszych klientów w codziennej pracy, zaprojektowaliśmy nową odsłonę systemu ERP. Tak powstał Teneum X.

System nerwowy firmy

System Teneum X to zupełnie nowe podejście do budowania rozwiązań wspomagania zarządzania. To pierwsze na rynku rozwiązanie, które łączy w sobie tak kompleksowe podejście do zagadnienia zarządzania zdarzeniami, zadaniami i przepływem pracy z tak bogatą funkcjonalnością systemu ERP, CRM, WMS, POS. Teneum X odpowiada na rosnące potrzeby firm w zakresie ciągłego usprawniania działania i zwiększenia efektywności. Pozwala elastycznie zarządzać procesami biznesowymi nawet w najbardziej dynamicznych organizacjach. To kolejny krok w ewolucji podejścia do projektowania i funkcjonowania systemu ERP.