Polski biznes digitalizuje się powoli

Według Komisji Europejskiej, Polska gospodarka zajmuje 27 miejsce w Unii Europejskiej pod względem poziomu digitalizacji i cyfryzacji. Wykorzystanie rozwiązań technologicznych na polskim rynku jest niewielkie na tle pozostałych państw członkowskich, ale zgodnie z prognozami będzie znacząco wzrastać.

Ranking digitalizacji biznesu

Komisja Europejska w rankingu: The Digital Economy and Society Index – DESI (kategoria Integration of Digital Technology) sklasyfikowała Polskę na 27 miejscu, co stanowi przedostatnią lokatę całego zestawienia. Wśród kryteriów, na podstawie których budowany jest ranking, znajduje się stopień wykorzystania systemów ERP oraz rozwiązań chmurowych w procesie zarządzania, poziom cyfryzacji procesów operacyjnych oraz rozwój e-commerce.

Blokady w rozwoju

Według danych Komisji Europejskiej, polskie przedsiębiorstwa nadal w dużym stopniu opierają zarządzanie swoimi procesami operacyjnymi na programach biurowych (takich jak excel), a duża część dokumentacji niezmiennie przyjmuje formę papierową. Na tle pozostałych krajów członkowskich, rodzime firmy okazują się bardzo ostrożnie inwestować w rozwiązania informatyczne. Jako główne powody takiego stanu, Komisja wskazuje koszty wdrożenia, które, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, stanowią często barierę eliminującą jakiekolwiek inwestycje. W przypadku średnich przedsiębiorstw, blokadą okazują się nakłady konieczne na dostosowywanie rozwiązań do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Nakłady będą rosły

Mimo mało optymistycznych wyników rankingu, prognozy długoterminowe wskazują na duże prawdopodobieństwo poprawy poziomu cyfryzacji polskiego biznesu. Nakłady na cyfryzację w skali europejskiej będą przez najbliższe lata rosnąć o 15% rok do roku, co na pewno będzie zauważalne również na rodzimym rynku. Co więcej, rozwój nowych technologii powoduje dużą dywersyfikację rynku informatycznego. Małe przedsiębiorstwa, które obecnie nie mogą pozwolić sobie na duże inwestycje w zaawansowane rozwiązania, będą miały do dyspozycji coraz więcej narzędzi, wspierających ich pracę. Według prognoz, zaawansowanie takich systemów nie będzie duże, lecz możliwości wsparcia za ich pomocą podstawowych procesów biznesowych będzie rosło. Dzięki temu dla coraz większej liczby firm koszty wdrożenia nie będą stanowiły bariery nie do przejścia. Praca, którą należy wykonać na polskim rynku, to według Komisji Europejskiej podnoszenie poziomu świadomości o możliwościach i rezultatach, jakie może przynieść cyfryzacja przedsiębiorstw.

Źródło danych: Komisja Europejska oraz  Eurostat

Powrót do listy artykułów