Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Inteligentny system zarządzania magazynem – WMS

, wyposażony w automatyczne reguły zarządzania i algorytmy oraz zintegrowany z ERP, CRM i BOK, to dla firmy gwarancja zwiększenia wydajności pracy i poprawy jakości realizowanych zamówień oraz redukcji kosztów.

Przewagi systemu WMS, które nasi klienci cenią najbardziej:

  Magazyn 4.0

  Wdrożenie inteligentnych rozwiązań WMS kompleksowo automatyzuje zarządzanie magazynem i daje duże możliwości zwiększania jego wydajności. Pozwala optymalizować czas realizacji zamówień, monitorować całościowy stan magazynu oraz wychwytywać z wyprzedzeniem i eliminować błędy.

  Nowa rola kierownika

  Inteligentne rozwiązania WMS pozwalają zwolnić kierownika z bieżącego zarządzania zleceniami, dzięki czemu ma on przestrzeń do dbania o odpowiedni poziom motywacji i zaangażowania pracowników. Nad płynnością i efektywnością realizacji zleceń czuwa system, a pracujący w komfortowych warunkach oraz wynagradzani adekwatnie do zaangażowania magazynierzy wiążą się z firmą na dłużej.

  Każdy metr ma znaczenie

  System WMS optymalizuje wykorzystanie powierzchni, dzięki rozlokowaniu towaru zgodnie z najbardziej efektywnymi w przypadku specyfiki danego magazynu regułami. Odpowiednie rozlokowanie ma zapewnić możliwie łatwy dostęp do wszystkich szybkorotujących w danym okresie produktów.

  Kompletacja dobrana do potrzeb

  Zamówienia całopaletowe, drobnicowe, jedno lub wielopozycyjne, dla klienta B2B lub B2C - system WMS pozwala na efektywną obsługę wszystkich ich typów. Automatycznie łączy zamówienia (multipicking) lub dzieli je na części i zleca ich równoległą realizację. Inteligentne algorytmy analizują zlecenia w czasie rzeczywistym i przypisują im najlepszą w danym momencie metodę kompletacji.

  Promocje obsłużone na czas

  Rozwiązanie WMS zintegrowane z systemem promocji i wyprzedaży automatycznie rozlokowuje towar już znajdujący się w magazynie (np. generując zlecenia realokacji w nocy) lub podczas przyjęć. Efektem jest maksymalne uproszczenie i przyspieszenie kompletacji i wydań zwiększonej liczby zamówień wynikających z działań promocyjnych.

  Bezbłędne pakowanie

  System WMS wyposażony jest w rozbudowany panel pakowania. Jego rola to przyspieszenie procesu pakowania i zapewnienie jego jakości. Stanowi również drugi punkt kontroli poprawności zamówień oraz bezpośrednie miejsce styku magazynu i spedycji. Dzięki temu eliminuje błędy na końcowym etapie realizacji zamówienia, a do klienta trafiają dokładnie te produkty, które zamówił, spakowane tak, jak tego oczekiwał.

Chcesz się dowiedzieć, jakie funkcje i moduły zawiera system Teneum w obszarze WMS?

Sprawdź funkcjonalność systemu WMS

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu