Inteligentny

system WMS

, wyposażony w automatyczne reguły zarządzania i algorytmy oraz zintegrowany z ERP, CRM i BOK, to dla firmy gwarancja zwiększenia wydajności pracy i poprawy jakości realizowanych zamówień oraz redukcji kosztów.

Przewagi systemu WMS, które nasi klienci cenią najbardziej:

  Kompletacja dobrana do potrzeb

  Zamówienia całopaletowe, drobnicowe, jedno lub wielopozycyjne, dla klienta B2B lub B2C – system WMS pozwala na efektywną obsługę wszystkich ich typów. Automatycznie łączy zamówienia (multipicking) lub dzieli je na części i zleca ich równoległą realizację. Inteligentne algorytmy analizują zlecenia w czasie rzeczywistym i przypisują im najlepszą w danym momencie metodę kompletacji.

  Efektywnie wykorzystana powierzchnia

  System WMS optymalizuje wykorzystanie powierzchni, dzięki rozlokowaniu towaru zgodnie z najbardziej efektywnymi w przypadku specyfiki danego magazynu regułami. Odpowiednie rozlokowanie ma zapewnić możliwie łatwy dostęp do wszystkich szybkorotujących w danym okresie produktów.

  Bezbłędne pakowanie

  System WMS wyposażony jest w rozbudowany panel pakowania. Jego rola to przyspieszenie procesu pakowania i zapewnienie jego jakości. Stanowi również drugi punkt kontroli poprawności zamówień oraz bezpośrednie miejsce styku magazynu i spedycji. Dzięki temu eliminuje błędy na końcowym etapie realizacji zamówienia, a do klienta trafiają dokładnie te produkty, które zamówił, spakowane tak, jak tego oczekiwał.

  Magazyn 4.0 – zwiększenie wydajności pracy

  Wdrożenie inteligentnego systemu WMS kompleksowo automatyzuje zarządzanie magazynem i daje duże możliwości zwiększania jego wydajności. Pozwala optymalizować czas realizacji zamówień, monitorować całościowy stan magazynu oraz wychwytywać z wyprzedzeniem i eliminować błędy.

  Nowa rola kierownika

  Inteligentne rozwiązania WMS pozwalają odciążyć kierownika z bieżącego zarządzania zleceniami, dzięki czemu ma on przestrzeń do dbania o odpowiedni poziom motywacji i zaangażowania pracowników. Nad płynnością i efektywnością realizacji zleceń czuwa system WMS, a pracujący w komfortowych warunkach oraz wynagradzani adekwatnie do zaangażowania magazynierzy wiążą się z firmą na dłużej.

  Promocje obsłużone na czas

  Rozwiązanie WMS zintegrowane z systemem promocji i wyprzedaży automatycznie rozlokowuje towar już znajdujący się w magazynie (np. generując zlecenia realokacji w nocy) lub podczas przyjęć. Efektem jest maksymalne uproszczenie i przyspieszenie kompletacji i wydań zwiększonej liczby zamówień wynikających z działań promocyjnych.

... a ponadto:

Chcesz się dowiedzieć, jakie funkcje i moduły zawiera system Teneum X w obszarze WMS?

Sprawdź funkcjonalność systemu WMS

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu

Dowiedz się więcej o systemie WMS

WMS dla dystrybucji – zarządzanie łańcuchem dostaw

System WMS to rozwiązanie pozwalające zarządzać pracą magazynu, optymalizować procesy wewnątrzmagzaynowe i usprawniać przepływ towarów. System magazynowy WMS zarządza przyjęciem towaru, procesem rozlokowania produktów, kompletacji w różnych modelach, pakowania oraz wysyłki. Wydajność pracy w magazynie, który zarządzany jest poprzez system WMS wzrasta po wdrożeniu rozwiązania do 300%.

System WMS – kto powinien korzystać z takiego programu?

Rozwiązanie klasy WMS doskonale sprawdzi się w firmach:

 • handlowych i dystrybucyjnych,
 • produkcyjnych,
 • e-Commerce,
 • retail.

Rozwiązania WMS dla firm dystrybucyjnych, handlowych i produkcyjnych

W branży dystrybucyjnej, system WMS Teneum wspiera zwiększanie efektywności gospodarki magazynowej. Poprzez zapewnienie bezbłędnej i szybkiej realizacji wszystkich zdarzeń magazynowych pozwala na sprawne ewidencjonowanie ruchów magazynowych: przyjęć i wydań towarów, a także zarządzanie ich rozmieszczeniem. Rozwiązanie pomaga zwiększać wydajność procesów związanych z obsługą zamówień i optymalizacją wszystkich procesów magazynowych. Dzięki stałemu monitorowaniu dostępności towaru i zapewnieniu przepływu informacji,możliwe jest trafne prognozowanie i planowanie zaopatrzenia. Odpowiednio zbudowany i skonfigurowany system do zarządzania magazynem pozwala na jego pełną automatyzację, eliminując pomyłki i błędy oraz wspomagając lepsze wykorzystanie powierzchni.

Korzyści z wdrożenia systemu WMS:

 • skrócenie czasu kompletacji i pakowania zamówień,
 • zwiększenie kontroli nad zapasami i wysyłką towarów,
 • zredukowanie ilości błędów i pomyłek związanych z kompletacją i wysyłką,
 • obniżenie kosztu obsługi własnej działania magazynu,
 • łatwiejsze raportowanie pracy operatorów magazynu,
 • zarządzanie priorytetami kompletacji wysyłek,
 • bieżąca kontrola stanu towarów na lokalizacjach,
  ułatwienie procesu inwentaryzacji.

Dedykowane rozwiązania WMS dla branży dystrybucyjnej

W branży dystrybucyjnej, system WMS Teneum wspiera zwiększanie efektywności gospodarki magazynowej. Poprzez zapewnienie bezbłędnej i szybkiej realizacji wszystkich zdarzeń magazynowych pozwala na sprawne ewidencjonowanie ruchów magazynowych: przyjęć i wydań towarów, a także zarządzanie ich rozmieszczeniem. Rozwiązanie pomaga zwiększać wydajność procesów związanych z obsługą zamówień i optymalizacją wszystkich procesów magazynowych. Dzięki stałemu monitorowaniu dostępności towaru i zapewnieniu przepływu informacji,możliwe jest trafne prognozowanie i planowanie zaopatrzenia. Odpowiednio zbudowany i skonfigurowany system do zarządzania magazynem pozwala na jego pełną automatyzację, eliminując pomyłki i błędy oraz wspomagając lepsze wykorzystanie powierzchni.

WMS dla dystrybucji – zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest zadaniem, z którym na co dzień mierzą się głównie firmy dystrybucyjne. Na czym przedsiębiorstwa powinny się skupić, by móc zoptymalizować procesy magazynowe? Jednym z rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę, jest system WMS dla dystrybucji, który nie tylko pomoże w transporcie zamówień z miejsca A do miejsca B, ale także skróci czas kompletowania zamówień dzięki zastosowaniu dedykowanych modułów. Pomagają one głównie w wyznaczaniu optymalnych ścieżek dojścia do asortymentu czy szybkim zidentyfikowaniu konkretnego towaru na magazynie. WMS dla dystrybucji to również wygoda, jaką właściciele mogą zapewnić swojej firmie za pomocą specjalnie wydzielonych stref i przypisywaniem pod nie konkretnych zadań.

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest zadaniem, z którym na co dzień mierzą się głównie firmy dystrybucyjne. Na czym przedsiębiorstwa powinny się skupić, by móc zoptymalizować procesy magazynowe? Jednym z rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę, jest system WMS dla dystrybucji, który nie tylko pomoże w transporcie zamówień z miejsca A do miejsca B, ale także skróci czas kompletowania zamówień dzięki zastosowaniu dedykowanych modułów. Pomagają one głównie w wyznaczaniu optymalnych ścieżek dojścia do asortymentu czy szybkim zidentyfikowaniu konkretnego towaru na magazynie. WMS dla dystrybucji to również wygoda, jaką właściciele mogą zapewnić swojej firmie za pomocą specjalnie wydzielonych stref i przypisywaniem pod nie konkretnych zadań.

Wdrożenia systemu WMS w firmie z branży produkcyjnej

W branży produkcyjnej system WMS przede wszystkim pomaga zaplanować prace magazynowe pod realizację konkretnych zleceń. Magazyn produkcyjny służy bowiem głównie do gromadzenia materiałów do montażu i surowców. Plany produkcyjne są przygotowywane z dużym wyprzedzeniem, tak by mieć pewność, że na stanie będą potrzebne materiały.

Rozwiązanie WMS wspiera również działanie w sytuacjach awaryjnych: braki surowców czy uszkodzenia. Jeśli magazyn jest odpowiednio zatowarowany, system może sprawnie zareagować w sytuacji, w której czegoś brakuje. Dzięki dokładnej analizie stanów magazynowych i rejestrowanie wszystkich ruchów na magazynie, WMS wspomaga utrzymanie ciągłości zatowarowania.

System WMS ułatwia tworzenie zleceń kompletacyjnych, co pomaga zoptymalizować pracę i uporządkować działania w magazynie. Zgodnie z FIFO jako pierwsze do wydania trafiają surowce, które znalazły się w nim najwcześniej, co pozwala na zredukowanie przeterminowań.

Rozwiązanie WMS Teneum dla branży produkcyjnej jest otwarte na modyfikacje, dzięki czemu firma może dostosować je do swoich potrzeb (także w momencie kiedy zmienią się one w trakcie użytkowania).

Rozwiązanie WMS na miarę magazynu sieci handlowej

System zarządzania magazynem dla branży retail pozwala na zapewnienie lepszej obsługi zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i on-line. Dzięki integracji wszystkich kanałów sprzedaży z magazynem, rozwiązanie pokazuje realne stany towarów i ich lokalizacje. System WMS dedykowany sieciom handlowym odpowiada na ich specyficzne potrzeby i pomaga realizować cele związane z wdrożeniem strategii omnichannel.

Dzięki wdrożeniu inteligentnych rozwiązań WMS magazyn może zyskać dużo większą wydajność, co pozwala na przyspieszenie czasu realizacji zamówień, zmniejszenie ilości błędów przy pakowaniu i kompletacji i monitorowanie stanu całego magazynu. System zapewnia również możliwość kontrolowania gdzie znajdują się zamówienia po wyjściu z magazynu.

System Magazynowy WMS – cyfrowa transformacja

Obecnie, jednym do najsilniejszych trendów w rozwoju systemów klasy WMS jest dążenie do maksymalnej digitalizacji procesów intralogistycznych. Cyfrowa transformacja biznesu nie może zostać skutecznie przeprowadzona się bez automatyzacji i digitalizacji czynności magazynowych. Rozwiązania WMS pozwalają na digitalizację procesów oraz ich integrację w spójnym ekosystemie informatycznym, jakim jest system Teneum. Pozwala to na cyfrowe połączenie procesów magazynowych i logistycznych z otoczeniem firmy, w tym z jej klientami, dostawcami, spedytorami czy innymi podmiotami kooperującymi.

Dedykowane rozwiązania WMS pozwalają dostosowywać założenia funkcjonalne systemu do zmian i innowacji, które zachodzą w firmie. To szczególnie istotny element dla firm, które przygotowują się do procesu cyfrowej transformacji lub są w jej trakcie. Zwinne reagowanie na potrzeby klientów i elastyczne dostosowywanie się do ich potrzeb to podstawa dla firm, które chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w dynamicznie ewoluującym otoczeniu biznesowym. Gotowy, tak zwany „pudełkowy” system WMS stanowiłby dla tego typu przedsiębiorstw ograniczenie. Dedykowane rozwiązanie do zarządzania magazynem wysokiego składowania stanowi za to optymalne rozwiązanie, ponieważ pozwala efektywnie zarządzać procesami istotnymi „tu i teraz”, a do tego daje otwartość i swobodę w dostosowywaniu i rozwijaniu swojego zakresu wraz z kolejnymi, pojawiającymi się w procesie cyfrowej transformacji, wyzwaniami.