Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie zaopatrzeniem

Kontraktowanie zakupów

System Teneum wspiera proces kontraktowania (budżetowania) zakupów długoterminowych. Rozwiązanie usprawnia proces prognozowania sprzedaży i planowania zaopatrzenia w różnych modelach wynikających bezpośrednio ze strategii konkretnego przedsiębiorstwa. W przypadku kontraktowania zamówień z importu konieczne jest określenie przewidywanego wolumenu sprzedaży z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. System dostarcza szerokiej palety analiz, porównań i narzędzi usprawniających ten proces.

Automatyzacja prognozowania sprzedaży

Prognozowanie sprzedaży może odbywać się w dowolnie przyjętej przez firmę strategii. Jeśli przebiega ono na podstawie towarów dotychczas dostępnych w ofercie, to system na bazie analizy ich atrybutów i sprzedaży historycznej w poszczególnych miesiącach, dostarcza szacunkowej wartości sprzedaży na kolejny okres. Prognozowania może dotyczyć produktów, które dotychczas były w ofercie, jak również nowych towarów, które dopiero zostaną do niej wprowadzone.  Algorytmy służące do szacowania planowanego poziomu sprzedaży mogą przyjmować dowolną formę i brać pod uwagę zmienne i korelacje najistotniejsze dla danej strategii planowania zaopatrzenia, np. sezonowe zwiększenie popytu, korelację obrotów w danym okresie z występującymi wówczas warunkami pogodowymi itp. Rozwiązanie wspiera prognozowanie sprzedaży na konkretne produkty, grupy produktów lub półki cenowe.

Kontraktowanie zakupów – analiza i prognozowanie na podstawie danych z innych obszarów

System Teneum w module kontraktowania zakupów stanowi otwarte środowisko, które pozwala analizować dane pochodzące z innych obszarów systemu (np. obszaru Finanse i księgowość czy Handel i dystrybucja). Dzięki temu możliwe jest precyzyjne prognozowanie zaopatrzenia u dostawców z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego. Moduł pozwala też planować przepływ środków pieniężnych, zaplanować opłaty celne, opłaty związane z VAT-em, jak i cenę samego produktu. Producenci mają wówczas odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do realizacji zamówień, a do firm handlowych trafia towar o właściwej jakości i, co najważniejsze, w odpowiednim czasie i ilości. Firma natomiast ma odpowiedni bufor czasowy na przygotowanie się do koniecznych opłat.

Automatyzacja prognoz zaopatrzenia

Prognozy zaopatrzenia generowane są automatycznie, lecz pracownicy odpowiedzialni za zakupy mają nad nimi pełną kontrolę i ostatecznie to od ich decyzji zależy ich zatwierdzenie lub modyfikacja. Aby zwiększyć bezpieczeństwo procesu, w systemie możliwe jest ustalenie alertów w sytuacji, kiedy algorytm oszacuje nietypowe wzrosty lub spadki sprzedaży (np. 20% zwiększenie popytu na dany produkt).

Modyfikowanie prognoz zamówień i zakupów w czasie rzeczywistym

Po zastosowaniu wygenerowanych przez rozwiązanie prognoz, system Teneum na bieżąco weryfikuje ich realizację, analizując rzeczywisty popyt. Dzięki temu możliwe jest wychwytywanie tendencji, które odbiegają od przewidywanych poziomów sprzedaży. Kiedy poszczególne towary lub grupy produktowe okażą się hitem (ich poziom sprzedaży istotnie odbiega od szacowanego), to system informuje o tym z wyprzedzeniem. To pozwala na zlecenie dodatkowej produkcji na towar, którego prawdopodobnie zabraknie za np. 2 miesiące. Rozwiązanie analizuje również jakie ilości towaru i z jakich źródeł najbardziej opłaca się zamówić w takiej sytuacji, porównując koszty produkcji i czas dostawy.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager