Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Zarządzanie zaopatrzeniem

Zakupy krótkoterminowe

Moduł służy do wsparcia krótkoterminowej polityki zakupowej firmy. Pomaga gromadzić towary potrzebne do bieżącej realizacji zamówień klientów. Wspiera również utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów. Na podstawie algorytmów opartych o teorię ograniczeń lub zaprojektowanych na potrzeby konkretnej firmy wylicza, jakie ilości poszczególnych towarów powinny znajdować się w magazynie (lub magazynach) firmy. Program automatyzuje zarówno generowanie zamówień do dostawców, jak i zamówienia wewnętrzne z oddziałów do centrali. Algorytmy wykorzystane do planowania zapasów można modyfikować i optymalizować w celu lepszego ich dostosowania do specyfiki branży i oferowanych przez firmę produktów. Moduł umożliwia ponadto zbieranie i porównywanie ofert dostawców. Celem narzędzi dostarczanych przez system Teneum X w zakresie zakupów krótkoterminowych jest zapewnienie optymalnych stanów towarów w magazynie, ograniczenie złogów magazynowych poprzez wyselekcjonowanie towarów, których nie opłaca się posiadać na stanie oraz zwiększenie poziomu i szybkości realizacji zamówień klientów.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu