Jaką rolę pełni sztuczna inteligencja w systemach ERP?


Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest AI?
  2. Jakie zastosowanie w systemach ERP ma sztuczna inteligencja?
  3. W jaki sposób jej wykorzystanie może pomóc Twojej organizacji?

Jaką rolę pełni sztuczna inteligencja w systemach ERP?

Sztuczna inteligencja, wykorzystując dane i algorytmy, umożliwia systemom informatycznym osiąganie nowych możliwości, dotychczas dostępnych jedynie dla człowieka. Pozwala to na zwiększenie ergonomii i użyteczności oprogramowania. Jakie jeszcze korzyści wynikają z jej użytkowania? Jakie jest zastosowanie sztucznej inteligencji w systemie ERP? Na te pytania odpowiadam poniżej.

Co to jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja, nazywana również AI (ang. Artificial Intelligence) to systemy i maszyny, które są w stanie „nauczyć się” ludzkiej inteligencji za pomocą danych i algorytmów. Dzięki temu są zdolne do wykonywania rozmaitych zadań i operacji i mogą sukcesywnie ulepszać swoje działanie, opierając się o zbierane na bieżąco informacje.

Dotychczas pewne możliwości były zarezerwowane jedynie dla ludzi. Sztuczna inteligencja uczyniła komputery zdolne do ich realizacji bez zaangażowania człowieka. Dzięki temu zwiększyła się ergonomia i użyteczność oprogramowania. Za pomocą AI, maszyny wykazują zdolność logicznego rozumowania, planowania, tworzenia oraz uczenia się. Systemy na podstawie danych i wzorców mogą prowadzić dokładne analizy prognostyczne i podejmować trafne decyzje. Co więcej, mogą stać się rozwiązaniami samodoskonalącymi się i automatycznie eliminować błędy powstające w kolejnych działaniach.

Sztuczna inteligencja a systemy ERP

Sztuczna inteligencja może wspierać wzrost automatyzacji i robotyzacji procesów w obszarze realizowania codziennych czynności oraz przyspieszenia, czy sugerowania odpowiednich decyzji. Jak wygląda to w praktyce? Systemy ERP używane w organizacjach są wyposażone w zestaw modułów, które korzystają ze wspólnej bazy danych. Od rozwiązań dla księgowości, przez narzędzia dla sprzedawców i zakupowców, na rozwiązaniach wspierających magazyn lub produkcję kończąc. Systemy te cały czas ewoluują i mogą być na bieżąco uzupełniane o kolejne narzędzia korzystające z nowinek technologicznych – np. e-Commerce lub BI (ang. Business Intelligence). 

Jak systemy ERP wykorzystują sztuczną inteligencję?

Sztuczna inteligencja może być świetnie wykorzystywana przez systemy ERP. Przejmuje wówczas zadania, które wcześniej wymagały zaangażowania osób w podejmowanie decyzji itd. Dzięki temu ERP może samodzielnie i szybko realizować zadania – zarządzać tworzeniem, przetwarzaniem i raportowaniem oraz wspierać zarządzanie informacjami biznesowymi dla organizacji. 

Ponadto należy podkreślić, że sztuczna inteligencja to jeden z kluczowych trendów cyfrowej transformacji. Ma istotny wpływ nie tylko na zmiany w społeczeństwie, ale także (a może przede wszystkim) w biznesie – dając organizacjom zupełnie nowe możliwości automatyzacji i podejmowania lepszych decyzji w bardzo krótkim czasie. Jak wygląda to w praktyce?

Automatyzacja powtarzalnych procesów

Pracownicy Twojej organizacji korzystając z systemu ERP, wykorzystują w swojej pracy określone procedury działania. Procesy, które są powtarzalne, mogą być przetworzone i zrealizowane automatycznie przez oprogramowanie korzystające ze zbioru reguł, opartych na danych. Przekłada się to na szereg korzyści. System może w wielu przypadkach podejmować bardziej skuteczne decyzje, niż człowiek – nie wspominając już o redukcji czasu pracy. Obszarami, w których ERP może wykorzystywać sztuczną inteligencję, są m.in. sprzedaż, administracja czy księgowość.

Pełny wgląd w dane przedsiębiorstwa

System ERP wyposażony w rozwiązania sztucznej inteligencji dostarcza aktualną wiedzę nie tylko na temat bieżącej sytuacji organizacji, ale także wskazuje trendy i optymalne rozwiązania na przyszłość. Dzięki temu firmy mogą prowadzić skuteczną analitykę predykcyjną i podejmować optymalne decyzje biznesowe. Na ich podstawie można ograniczać wąskie gardła w łańcuchu dostaw oraz prognozować popyt – a tym samym dokładnie planować zapotrzebowanie na towary lub harmonogram produkcji.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemie ERP – podsumowanie

Podsumowując: sztuczna inteligencja daje systemom ERP możliwość jeszcze lepszego wspierania organizacji w realizacji celów i planów biznesowych. Korzystanie z niej sprawia, że przedsiębiorstwa zyskują zupełnie nowe możliwości automatyzacji i podejmowania skuteczniejszych decyzji w krótkim czasie.