System ERP dla branży spożywczej – główne korzyści


System ERP dla branży spożywczej – główne korzyści

Branża spożywcza, będąca częścią FMCG (ang. FMCG, fast-moving consumer goods) charakteryzuje się niską marżowością produktów, rozbudowanym łańcuchem dostaw i wielokanałowością sprzedaży. Większość produktów szybko rotuje ze względu na datę ważności, czy sezonowość. Aby sprawnie kierować działaniami firmy z tej branży, warto pomyśleć o wdrożeniu systemu ERP.

Świeże produkty zawsze na czas

Najważniejszym, w branży dóbr szybkozbywalnych, jest utrzymanie równowagi między nieustanną gotowością do realizacji zamówień na produkty świeże, a koniecznością ich odpowiedniego przechowywania. Rozwiązania informatyczne dla branży spożywczej pomagają sprawnie reagować na realne potrzeby. System monitoruje wówczas stany i wysyła zamówienie do dostawcy wtedy, kiedy produkty rzeczywiście są potrzebne. Automatyzacja procesu powoduje nie tylko jego uproszczenie, ale także eliminuje problem magazynowania nadmiernej ilości towarów o krótkim terminie przydatności.

Istotnym wyzwaniem jest także uwzględnienie odpowiedniego sposobu przechowywania z zachowaniem – przede wszystkim – właściwej temperatury. Istotne jest również takie ułożenie towarów, które będzie sprzyjać ich dłuższemu, bezpiecznemu przechowywaniu.

Samozarządzający się magazyn

Tak jak już wspomniałem, branża spożywcza cechuje się obrotem towarami o różnych warunkach przechowywania, sposobach pakowania i terminach przydatności. Procesy magazynowe są wyjątkowo skomplikowane i niejednokrotnie trudno nad nimi zapanować. W takiej sytuacji rozwiązania informatyczne wspierają optymalne zarządzanie całym magazynem. Począwszy od śledzenia poszczególnych partii towarów, przez obsługę wszystkich potrzebnych jednostek miar, optymalizacji wykorzystania powierzchni magazynowej aż do zindywidualizowanych metod kompletacji i pakowania w zależności od produktów, jakie obejmują poszczególne zamówienia.

Branża spożywcza cechuje się cyklicznością sprzedaży. To powoduje, że konieczne jest posiadanie dobrze zaplanowanego harmonogramu dostaw. Istotna jest także umiejętność dostosowania się do sytuacji nagłych, nieprzewidzianych. W realizacji skomplikowanych procesów magazynowych warto wspomagać się narzędziami informatycznymi. Pozwolą one nie tylko podnieść efektywność, ale także reagować z wyprzedzeniem na niezaplanowane sytuacje.

Automatyzacja obsługi zamówień

Dystrybutorzy spożywczy o pewnej skali działania, obsługują bardzo wielu klientów. Każdego dnia trafiają do nich setki zamówień. Największym wyzwaniem jest efektywna i sprawna obsługa, gdy weryfikacją każdego zlecenia zajmują się pracownicy. Narzędzie pozwalające na automatyzację tego procesu, nie tylko wyręcza w najbardziej żmudnych czynnościach, ale także znacząco przyśpiesza realizację zamówień. Dzięki temu możliwe jest obsłużenie większej liczby klientów każdego dnia. System ERP musi być dostosowany do specyfiki jej działania. Dzięki zaawansowanym regułom automatycznym, weryfikuje możliwość zrealizowania poszczególnych zleceń, a tylko przypadki wyjątkowo nietypowe deleguje do rozpatrzenia przez pracowników.

Automatyzacja procesów księgowych

Czynność księgowe zajmują dużo czasu, jednocześnie będąc żmudnymi i powtarzalnymi, zatem łatwymi do zautomatyzowania. Przy dużej skali zamówień, obszar ten pochłania wiele godzin pracy, którą w łatwy sposób można zautomatyzować. Warto wspomnieć również o tym, że jest to branża, w której nie ma wysokich marż, a zatem firmy działają na stosunkowo dużą skalę. Wówczas niezwykle łatwo o pomyłki i błędy. ERP dla branży spożywczej szybko i automatycznie wygeneruje, a następnie zaksięguje dokumenty. Pomoże w przygotowaniu niezbędnych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ułatwi zachowanie płynności finansowej.

Nieograniczony rozwój

Firmy z branży dystrybucji spożywczej, na pewnym etapie funkcjonowanie napotykają, brak możliwości dalszego rozwoju. Osiągając maksimum efektywności przy realizacji zleceń w sposób manualny, nie są już w stanie pójść dalej. Korzystanie z rozwiązań IT to nie tylko łatwiejsza obsługa aktualnych procesów, ale też możliwość skalowania działalności – zwiększania sprzedaży i poszerzania grona kontrahentów. Wyeliminowanie żmudnych i skomplikowanych działań to szansa na przeniesienie uwagi na te elementy działalności, dzięki którym można zintensyfikować działania, a tym samym poszerzyć skalę działań.

Podsumowanie

Najważniejszymi wyzwaniami w branży FMCG są przede wszystkim: duża ilość zamówień, czas oraz warunki realizacji i dostawy oraz dostępność produktów w danym momencie. Trudnością jest ilość skomplikowanych procesów oraz konieczność dostosowania się do specyficznych warunków przechowywania poszczególnych produktów. Ponadto dopasowanie do sposobów ich pakowania i terminów przydatności może przysporzyć bólu głowy. System na miarę potrzeb Twojej firmy, nie tylko pomoże sprostać wszystkim dotychczasowym wymaganiom. Pozwoli również na zwiększenie efektywności i skali działalności.