Zarządzanie magazynem przyprodukcyjnym – 3 pytania o organizację pracy


Zarządzanie magazynem przyprodukcyjnym – 3 pytania o organizację pracy

Zarządzanie logistyką magazynową wydaje się dość proste: przyjęcie, kompletacja, wydanie. Oczywiście to maksymalne uproszczenie, ponieważ wraz do podstawowych procesów dochodzą czynności związane z przesunięciami magazynowymi, obsługę zwrotów, kompletowaniem zestawów… i wiele innych, które można mnożyć w zależności od branży i specyfiki składowanego towaru. Szczególną specyfiką charakteryzują się magazyny przyprodukcyjne, których celem jest nie tyle składowanie towarów i realizacja zamówień, co zasilanie zakładu produkcyjnego. W artykule odpowiadamy na 3 pytania, o które w tym kontekście najczęściej pytają nasi Klienci.

Czy i w jakim stopniu systemy WMS dla magazynów przyprodukcyjnych różnią się od tych dedykowanych „standardowym” magazynom?

Wszystko zależy od specyfiki produkcji i od tego, jakie surowce są przechowywane w magazynie. Należy również rozgraniczyć czy mówimy o klasycznej produkcji czy o montażu. W przypadku produkcji surowce zazwyczaj są jednorodne, a poziom ich zróżnicowania niewielki. Wydanie obejmuje zwykle większe ilości surowców, więc posługujemy się jednostką paletową. Sposób składowania surowców i organizacja tego typu magazynu nie różni się istotnie od “standardowych” magazynów.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku magazynu, który gromadzi materiały służące do montażu. Wówczas mamy do czynienia z dużym rozdrobnieniem i zróżnicowaniem składowanych elementów. Bardzo istotny jest czas realizacji konkretnego zlecenia. Materiały potrzebne do wykonania planów produkcyjnych związanych z montażem przygotowuje się z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim przypadku magazyn zorganizowany jest podobnie jak te “tradycyjne”.
Magazyny przyprodukcyjne muszą być jednak przygotowane do obsługi sytuacji awaryjnych: uszkodzeń czy braków surowców, awarii. Dużą rolę odgrywa tu proces zatowarowywania. Aby sprawnie reagować na braki musimy na bieżąco zatowarowywać magazyn tak, aby chociaż minimalna ilość materiału czy surowca była zawsze dostępna.
Moment przyjęcia towaru w standardowych magazynach może być odwlekany – firmy handlowe przesuwają go, jeśli posiadają stocki zapewniające ciągłość sprzedaży. W przypadku zwiększonej liczby zamówień możliwe są przyjęcia częściowe. Firmy produkcyjne zazwyczaj nie mogą pozwolić sobie na takie praktyki. Aby zapewnić ciągłość produkcji lub poradzić sobie w sytuacjach awaryjnych potrzebują one stałej dostępności surowca w magazynie lub na stanowiskach produkcyjnych – oczekiwanie na przyjęcie towaru nie jest możliwe.

magazyn produkcyjny

Jakie funkcje systemu WMS są szczególnie istotne w kontekście organizacji pracy magazynów przyprodukcyjnych?

W sytuacji, kiedy oprócz systemu WMS dana firma korzysta również z naszego rozwiązania do zarządzania produkcją, mamy bieżący dostęp do planów produkcyjnych i znamy aktualne stany zapasów stanowisk produkcyjnych. Taka wiedza pozwala nam automatycznie planować zatowarowanie magazynu, bez potrzeby angażowania pracowników. Jeśli stany zapasów na stanowiskach są niewystarczające do zapewnienia bieżącej produkcji system może automatycznie informować kierowników zmiany o tym, że należy pobrać z magazynu odpowiednie ilości surowców. Dodatkowo, aby szybko i sprawnie reagować na sytuacje awaryjne system umożliwia wydania towaru z magazynu bez wcześniej przygotowanych dokumentów. Wystarczy, aby upoważniona do tego osoba zgłosiła fakt zapotrzebowania na dany materiał bądź surowiec do osoby odpowiedzialnej za magazyn. Wówczas ta osoba może ręcznie wykonać zlecenie wydania towaru lub zlecić to magazynierowi za pomocą urządzenia mobilnego. Dzięki takim rozwiązaniom system umożliwia sprawne reagowanie na sytuacje awaryjne.

Jak w praktyce system WMS i ERP może wspierać zarządzanie magazynem przyprodukcyjnym?

Jeden ze zrealizowanych przez nas projektów, to wdrożenie systemu WMS w magazynie producenta elementów i podzespołów z tworzyw sztucznych dla branż: motoryzacyjnej oraz AGD. Projekt zakładał obsługę magazynu standardowego, wyrobów gotowych, magazynu surowców oraz materiałów do produkcji. Ze względu na brak wdrożenia naszych rozwiązań zarządzających produkcją (firma korzysta z własnego rozwiązania) wszelkie dokumenty związane z obsługą zatowarowania stanowisk produkcyjnych są ręcznie wprowadzane przez magazynierów i na ich podstawie realizowane jest zatowarowanie produkcji. W celu obsłużenia procesów awaryjnych został przygotowany mechanizm ręcznego wydania towaru z magazynu bez wcześniej przygotowanych dokumentów. Dzięki temu pracownicy produkcji mogą na bieżąco zgłaszać zapotrzebowanie na brakujące surowce lub materiały.

Kolejną realizacją jest wdrożenie w firmie produkującej wyroby dla branży spożywczej. Posiada ona różnego typu magazyny wysokiego składowania: od standardowych do surowcowych. Specyfika produkcji w tej firmie umożliwia zatowarowywanie na podstawie planów produkcyjnych z kilkudniowym wyprzedzeniem. Zdarzają się oczywiście sytuacje awaryjne. Lecz z uwagi na fakt, iż magazyn produkcyjny jest oddalony od magazynu centralnego o kilka kilometrów, ich obsługę zapewnia wcześniejsze wygenerowanie dokumentów magazynowych. W przypadku tego wdrożenia magazyn WMS służący do zatowarowania produkcji nie różni się od standardowego całopaletowego.

magazyny przyprodukcyjne

Zarządzanie magazynem przyprodukcyjnym - podsumowanie

Magazyn przyprodukcyjny odgrywa istotną rolę w zasilaniu zakładu produkcyjnego.W zależności od branży sposób składowania surowców oraz organizacja pracy różni się między sobą. W związku z tym, podstawą sprawnie zarządzanego magazynu jest system WMS, który pomaga w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W praktyce pozwala on m.in. na popełnianie mniejszej ilości błędów przy optymalnej produkcji, ale również umożliwia zatowarowanie na podstawie konkretnych wcześniej przygotowanych planów.