Lean manufacturing a zarządzanie produkcją


Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest lean manufacturing w produkcji?
 2. Jakie narzędzia oferuje lean manufacturing?
 3. Czy lean manufacturing przynosi firmie korzyści?

Lean manufacturing w zarządzaniu produkcją

Lean manufacturing, nazywany również lean production, to gospodarowanie zasobami produkcji w oszczędny sposób. Celem tej metody jest m.in. optymalne zarządzanie surowcami, zwiększenie efektywności obsługi zamówień, zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów wyprodukowania asortymentu. Efektem często jest znaczna poprawa sytuacji finansowej. Pierwotną koncepcję lean manufacturingu wynalazła Toyota. Opracowała ją jako System Produkcyjny Toyoty, przyczyniający się do wyeliminowania marnotrawstwa przy maksymalizacji wartości dla klienta. Osiągnięcia przedsiębiorstwa sprawiły, że metoda stała się popularna, a wiele organizacji przejęło ją i dopasowało do własnych procesów. Jej skuteczność zachęca firmy do stosowania jej pięciu podstawowych zasad. Są nimi: 

 1. Zidentyfikowanie wartości Twojego produktu w oczach klienta.
 2. Mapowanie strumienia wartości produktu. 
 3. Tworzenie swobodnego przepływu surowców. 
 4. Wdrożenie systemu ssącego (pull) w relacji między klientem a dostawcą. 
 5. Dążenie do doskonałości. 

Narzędzia lean manufacturing

Aby założenia lean manufacturingu, związane z niwelowaniem marnotrawstwa w firmie zadziałały, należy wdrożyć w przedsiębiorstwie wiele zmian. Przede wszystkim organizacja pracy w taki sposób, aby utrzymywać mało zapasów. Serie produkcyjne powinny być wytwarzane na czas, w niewielkich ilościach – według potrzeb klientów. Zamiast naprawiać błędy, warto im zapobiegać – częste kontrole maszyn i procesów to podstawa, aby metoda lean manufacturingu działała. W tym z kolei przyda się praca zespołowa z doświadczonymi operatorami maszyn, którzy zauważą problem, zanim się rozwinie. Takie praktyki warto wspierać oprogramowaniem ERP. Pomoże on w monitorowaniu stanu zapasów i wychwyci wszelkie odchyły w produkcji dzięki bieżącej analizie.

System ERP to nie jedyne wsparcie, z jakiego możesz skorzystać. Narzędzia lean manufacturing to także m.in.: 

 • Metoda 5S (Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodoskonalenie) – chodzi w niej o utworzenie takiego stanowiska pracy, aby poziom zorganizowania i ergonomii był jak najwyższy. Dzięki porządkowi, który na nim panuje, nawet początkujący operator nie powinien mieć większych trudności ze zorientowaniem się w obsłudze. 
 • SMED (Single Minute Exchange of Die) – to narzędzie stosuje się do tego, aby skrócić czas przezbrojenia maszyn. Umożliwia ustawienie linii produkcyjnej czy też przeprowadzenie wymiany przyrządów w zaledwie kilka minut. 
 • Kaizen – koncepcja stałego doskonalenia. Ta filozofia polega na ciągłym ulepszaniu miejsca pracy oraz procesu wytwarzania. Składa się z 10 zasad i stanowi podstawowy filar wdrożenia lean manufacturing w organizacji. 
 • Kanban – metoda ta polega na organizacji zaopatrzenia i wytwarzania wyrobów za pomocą bieżącego redukowania braków, opóźnień, nadmiernej ilości zapasów, a także kolejek i bezczynności. Jeśli kanban dobrze działa, może obniżyć zapasy nawet o 50%. 
 • Poka yoke – to sposób przeciwdziałania błędom, których źródłem jest brak uwagi, pomyłki czy brak koncentracji. Zakłada, że to procesy są odpowiedzialne za wszelkie defekty, a nie ludzie. Dlatego w poka yoke przedmioty konstruowane są tak, aby niepoprawne ich użycie nie było możliwe. 

Lean manufacturing w zarządzaniu produkcją

Lean manufacturing znacznie różni się od tradycyjnego podejścia do produkcji. Dążenie do znacznego zmniejszenia zapasów surowca. Angażowanie całego personelu zatrudnionego w firmie do wdrożenia procesów usprawniających. Implementacja ciągłego przepływu, zamiast produkowania dużych partii. Wszystkie te działania prowadzą do wyeliminowania marnotrawstwa materiałów, czasu i zasobów finansowych. Niełatwo jest wdrożyć takie podejście w organizacji, ale jeśli się na to zdecydujesz, możesz wiele na tym zyskać. O korzyściach wynikających z implementacji opowiadam w dalszej części artykułu.

Korzyści lean manufacturing

Jeśli zastanawiasz się, czy opłaca Ci się wdrożyć lean manufacturing w firmie, to warto porównać korzyści, które możesz osiągnąć, z tym, jak obecnie działa Twoja organizacja. 

Co możesz osiągnąć, implementując ten model? 

 • Wzrost wydajności produkcji bez konieczności zatrudnienia nowych osób. 
 • Zmniejszenie zapasów – nie zalegają one w magazynie, a składanie zamówienia na mniejszą ilość surowca pomaga zaoszczędzić pieniądze. 
 • Minimalizację marnotrawienia materiałów. 
 • Poprawę jakości wytworzonych dóbr. 
 • Lepszą komunikację pomiędzy działami i pracownikami.

Lean manufacturing, lean management i lean production

W niektórych materiałach, które możesz znaleźć w internecie, zamiennie stosuje się wyrażenia: lean manufacturing, lean production i lean management. Jednak każde z nich ma inne znaczenie i warto o tym pamiętać. Pierwsze dwa z nich wyjaśniłam już w powyższym artykule, z kolei lean management to system zarządzania przedsiębiorstwem. Stosowany jest również poza branżą produkcji.

Podsumowanie

Lean manufacturing to skuteczny system, który warto wykorzystać w produkcji. Różni się od tradycyjnego podejścia, dlatego nie każda organizacja może na nim skorzystać. Jednak nie bez powodu jest ono tak popularne na całym świecie. Być może to właśnie lean może pomóc Twojemu przedsiębiorstwu osiągnąć poprawę na wielu polach.

Dowiedz się, jak wdrożyć lean manufacturing: https://sente.pl/blog/lean-manufacturing/