Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Finanse i księgowość

Integracja z bankami w systemie ERP

System Teneum X może zostać zintegrowany z dowolnymi bankami. Drajwery wymiany danych z konkretnymi bankami są dostępne w formie dodatków i obejmują: Bank PKO, Bank Polski, MBank, Santander, Citi Bank, BGŻ BNP Paribas itp. Tym samym rozwiązanie może bez problemu wymieniać dane z kluczowymi instytucjami bankowymi. Wszelkie operacje i zadania, które do tej pory były realizowane ręcznie, mogą zostać w dużej części lub w pełni zautomatyzowane. Przy pewnej skali działalności takie oszczędności to często godziny lub dni zaoszczędzone w każdym miesiącu.

Import wyciągów bankowych w systemie ERP

System finansowo – księgowy może być rozszerzony o elektroniczny import wyciągów bankowych. Dzięki temu żmudna praca związana z ręcznym wprowadzaniem operacji wyciągu zostaje znacznie przyspieszona. Podczas importu wyciągu system automatycznie kojarzy wpłaty od kontrahentów z zapłatami za faktury, a wypłaty z wyemitowanymi wcześniej przelewami i należnościami. Czas poświęcany na obsługę rachunku bankowego drastycznie się zmniejsza. System finansowo – księgowy obsługuje tzw. speed collect – indywidualne numery rachunków płatności dla poszczególnych klientów, co ułatwia i przyspiesza rozliczanie płatności na należności.

Integracja księgowości z bankami

Program do zarządzania księgowością może zostać zintegrowany z bankami, co umożliwia pracownikom działu księgowości generowanie pliku z przelewami krajowymi, do ZUS i US, jak i przelewy dla dostawców, przelewy prowizji i różnego rodzaju opłat, na lokaty i wynagrodzeń dla pracowników, w formacie akceptowalnym przez dany system bankowości elektronicznej (np. pliki w formacie txt, xml, inne). Dzięki temu użytkownicy oszczędzają czas, nie muszą wprowadzać danych osobno do każdego z systemów. W kilka minut można wykonać nawet kilka tysięcy przelewów jednocześnie. To ogromne usprawnienie w firmach, które na tego typu operacje, ze względu na ich skalę, poświęcały wiele czasu. Rozwiązanie automatyzuje wiele operacji w ramach procesu i uwalnia moce pracowników.

Wymiana danych z bankami

Dzięki integracji z bankami, osoby decyzyjne w firmie mogą na bieżąco mieć dostęp do stanu swoich rachunków. System finansowo-księgowy staje się tym samym centrum wiedzy o kondycji i stanie przedsiębiorstwa. Co więcej, pracownicy działu księgowości mają ułatwioną i uproszczoną pracę, dzięki czemu pomyłki praktycznie się nie zdarzają, a czas potrzebny na prowadzenie operacji bankowych i monitoring rachunków istotnie się zmniejsza.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu