Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Finanse i księgowość

Środki pieniężne – obsługa i ewidencja płatności

Moduł środków pieniężnych oferuje komplet funkcji służących sprawnej obsłudze kas gotówkowych, ewidencji wyciągów bankowych, a także wygodnie wspiera proces przygotowywania i zatwierdzania płatności. Takie rozwiązanie to pełna kontrola nad wydatkami i płatnościami firmy. Pozwala na bieżące śledzenie tego, kto i w jakim zakresie podejmuje decyzje o płatnościach. Rozwiązanie jest częścią całego obszaru finansowo-księgowego, dzięki czemu dane z niego płynące mogą zostać swobodnie użyte w innych modułach.

Kasa gotówkowa

System finansowo-księgowy umożliwia właściwym pracownikom prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych i prowadzenie wielu stanowisk kasowych, w tym stanowisk walutowych. W trakcie redakcji dokumentów umożliwia jest podpowiedź do poszczególnych transakcji z systemu sprzedaży czy modułu rozrachunków, co ułatwia szybkie rejestrowanie dokumentów. Moduł umożliwia także definiowanie najczęściej występujących operacji kasowych na danym stanowisku i przypisywanie im domyślnych kont księgowych. Dzięki temu możliwe jest szybsze rejestrowanie operacji kasowych, a operator kasy modułu nie musi znać obsługi zakładowego planu kont – wystarczy, że wskaże odpowiedni charakter realizowanej operacji KW lub KP.

Ewidencja operacji bankowych

Rozwiązanie do zarządzania finansami umożliwia pracownikom działu księgowości rejestrowanie operacji bankowych na podstawie wyciągów bankowych i prowadzenie rozdzielne wielu rachunków bankowych. Nieważne jak wiele posiada ich firma – system pozwala na swobodne i proste zarzadzanie każdym z nich.  Rejestrowane operacje mogą być powiązane bezpośrednio z kontrahentami, fakturami lub rozrachunkami. W trakcie rejestrowania operacji można automatycznie tworzyć pozycje raportu bankowego na podstawie przelewów, jakie zostały złożone w danym rachunku bankowym. Moduł umożliwia prowadzenie rachunków bankowych w walutach obcych, jak również rejestrowanie walutowych operacji bankowych na rachunkach prowadzonych w złotówkach. Dzięki temu wszystkie operacje, które prowadzone są w firmie, mogą być prawidłowo rozliczane i ewidencjonowane. Rozliczenia z bankami przebiegają płynnie i nie generują problemów.

Obsługa przelewów

Moduł umożliwia pracownikom działu księgowości wystawianie przelewów na całość lub część zobowiązania i ich drukowanie bądź przekazanie do systemu bankowości elektronicznej. Informacja o złożonych przelewach jest widoczna w trakcie przeglądania rozrachunków. Dzięki wieloetapowemu procesowi generowania i zatwierdzania przelewów, konfiguracja modułu będzie odpowiadać uprawnieniom decyzyjnym w firmie odnośnie zatwierdzania płatności. Model, w którym firma chciałaby prowadzić zatwierdzanie płatności może być dowolny. System można w prosty sposób skonfigurować tak, aby obsługiwał każdy z przyjętych standardów. Dzięki temu łatwiej jest panować w firmie nad tym, jak dysponowane są środki kto może akceptować płatności oraz brać odpowiedzialność za poszczególne wydatki.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager