Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Finanse i księgowość

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w systemie ERP

Moduł obsługi środków trwałych służy do prowadzenia rejestru środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich rozliczania księgowego (liczenia amortyzacji). Wspiera również prowadzenie ewidencji wyposażenia, z obsługą procesów inwentaryzacji. Dzięki temu pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi środkami trwałymi przedsiębiorstwa oraz operacjami istotnymi z perspektywy ich amortyzacji.

Kartoteka środków trwałych

Kartoteka środków trwałych dostępna w obszarze finansów i księgowości systemu Teneum X oprócz danych podstawowych, niezbędnych do prawidłowego liczenia amortyzacji, zawiera również dane dodatkowe, takie jak elementy składowe środka trwałego, osoba użytkująca, pomieszczenie, numer seryjny. Wszystkie istotne zmiany danych na kartotece są wprowadzane za pomocą dokumentów opisujących zmiany, dzięki czemu system umożliwia uzyskanie informacji historycznej odnośnie stanu środka na wskazany dzień.

Amortyzacja

System finansowo – księgowy w module  amortyzacji nalicza dla zarejestrowanych środków trwałych podatkową i finansową amortyzację. Amortyzacja dla każdego środka może być naliczana metodą degresywną, liniową bądź umorzeniem jednorazowym, przy czym metody te mogą być różne dla amortyzacji podatkowej i finansowej. Rozwiązanie automatyzuje procesy związane z amortyzacją środków trwałych i dba o ich prawidłowy przebieg.

Plany amortyzacji

Moduł planów amortyzacji dostępny w obszarze finansowo-księgowym ułatwia zarządzanie środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Po wprowadzeniu danych środka trwałego do systemu księgowego od razu dostępne są plany amortyzacji wynikające z aktualnych informacji o danym środku. Plany mogą być przeliczane w przypadku zmiany parametrów (np. zmiana metody amortyzacji) i aktualizowane w sposób, który aktualnie jest wymagany.

Inwentaryzacja

Moduł umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych, którą można wykonać w oparciu o miejsca użytkowania lub osoby odpowiedzialne za środek trwały. Takie rozwiązanie pozwala weryfikować stan środków trwałych oraz sprawdzać, gdzie są wykorzystywane, przez kogo oraz w jakim celu. Wszystkie informacje prezentowane są w jednym panelu, dzięki czemu mogą być przeglądane w wygodny sposób.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Paweł Forystek

New Business Development Manager