Poznaj korzyści biznesowe w obszarze Finanse i księgowość

Rachunkowość zarządcza – rozbudowane księgi rachunkowe

W wielu przedsiębiorstwach, wykorzystujących podstawowe programy księgowe, klasyczne struktury planu kont są niewystarczające do precyzyjnego opisu zdarzeń finansowych, co za tym idzie do uzyskania wiarygodnej i odpowiednio ustrukturalizowanej informacji o kosztach i przychodach firmy, jej działów, pionów. W takich przypadkach proponujemy naszym klientom moduł stanowiący rozbudowę standardowych funkcji ksiąg rachunkowych. Dzięki niemu wszelkie zdarzenia finansowe, które są istotne z perspektywy konkretnej organizacji mogą zostać prawidłowo obsłużone. Dane na temat kosztów i przychodów są klarownie prezentowane. Każdy dział, zespół czy dowolnie skonfigurowana jednostka organizacyjna może zostać zmierzona pod kątem przychodowo-kosztowym. Dzięki temu możliwe jest szczegółowe ocenianie efektywności firmy, nie tylko na poziomie ogólnym, ale również z perspektywy poszczególnych jej fragmentów.

Wyróżniki

System Teneum X w zakresie finansów i księgowości umożliwia ewidencję dodatkowych cech opisujących każdy dekret, w sposób równoległy do opisu kontem księgowym. Każdy dekret może być opisany wieloma wyróżnikami, dodatkowo kwota danego dekretu może być rozbita na wiele różnych zapisów na wyróżnikach. Dzięki mechanizmowi wyróżników w systemie księgowym można dowolnie tworzyć strukturę przypisania kosztów do MPK, a także tworzyć dowolne struktury przychodów. Wydobycie informacji o rentowności produktów, zleceń, grup sprzedażowych staje się o wiele łatwiejsze i nie wymaga dodatkowej pracy z obróbką danych. Dzięki temu wykonywanie czynności z tego obszaru jest zdecydowanie uproszczone. Moduł jest zintegrowany z pozostałymi obszarami biznesowymi systemu Teneum X.

Rozdzielniki przychodowo–kosztowe

Mechanizm rozdzielników jest pomocny w przypadku konieczności rozpisywania zadanych wartości na wiele kont / wyróżników wg ustalonych kryteriów podziału danej kwoty. Za jego pomocą w łatwy sposób rozksięgujemy np. koszty ogólnozakładowe na poszczególne wydziały, wg klucza wartości zleceń produkcyjnych, wartości sprzedaży lub dowolnego innego. Ważne jest, że klucze podziału mogą być w sposób automatyczny wyliczany na podstawie innych danych w systemie. Dzięki temu przeksięgowania kosztów na koniec okresu stają się proste i w pełni zautomatyzowane.

Umów się na rozmowę z konsultantem biznesowym.

Piotr Krupiarz

Menadżer ds. rozwoju biznesu